About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Ofprint, 2013
 2. AAB Flexibilné formy organizácie práce / Emil Wojčák
  Bratislava : Ofprint, 2013
 3. ACB Základy manažmentu / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 4. ACB Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2010
 5. ACD Znalostná spoločnosť a prístupy EÚ z hľadiska vzdelávania / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : Vena, 2009. - S. 29-55 [CD-ROM]
 6. ACD Manažérska etika a spoločenská zodpovednosť / Emil Wojčák
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 114-133 [1,19 AH]
 7. ACD Plánovanie / Emil Wojčák
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 152-176 [1,21 AH]
 8. ACD Manažment času a sebariadenie / Emil Wojčák, Miriama Majtánová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 326-345 [1,0 AH]
 9. ADE National culture and application of telework in Europe / Emil Wojčák, Matúš Baráth
  In: European Journal of Business Science and Technology. - Roč. 3, č. 1 (2017), s. 65-74
 10. ADF Need for innovation in business services sources and barriers to innovation / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.12, č. 1-2 (2009), s. 4-18
 11. ADF The role and importance of human resource management for the duration of the economic crisis / Peter Mrázik, Emil Wojčák
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 16, č. 1-2 (2013), s. 16-21
 12. ADF Employee growth in Slovak knowledge - intensive businesses / Ľubica Bajziková ... [et al.]
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.13, č. 1-2 (2010), s. 4-18
 13. ADF University graduates´competences of selected faculties in comparison to employers´needs / Juliet Suleimanová Horváthová, Michaela Poláková, Emil Wojčák
  In: Management: science and education. - Vol. 2, No. 2 (2013), s. 41-44
 14. ADF A contemporary multicultural manager / Karolina Kubelová, Michaela Nikmanová, Emil Wojčák
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2007), s. 41-56
 15. AEC A graduate's profile in managerial studies in the 21st century / Ľubica Bajzíková, Emil Wojčák, Helena Šajgaliková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 2006-2014
 16. AED Nový profil manažéra / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 121-137 [CD-ROM]
 17. AED Vlastnosti výberovej metódy assessment center / Juliet Horváthová Suleimanová, Michaela Poláková, Emil Wojčák
  In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác, roč. 3. - ISBN 978-80-970759-3-4. - Bratislava : ALDO, 2013. - S. 50-56
 18. AED Prognózovanie / Emil Wojčák
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 199-215
 19. AFA Flexibility in knowledge - intensive sectors (Case of Slovakia) / Ľubica Bajziková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1689-1700
 20. AFA Business diplomacy and the manager´s profile / Michaela Polákova ... [et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia :AGB, 2011. - nestr. [19 s.] [CD-ROM]
 21. AFC New managerial profile : knowledge based approach / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 2059-2068 [CD-ROM]
 22. AFC How far is the contract and employee telework implement in SMEs and large enterprises? (Case of Slovakia) / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 235, S. 420-426 [online]
 23. AFC Dynamics of changes toward knowledge-based economy in Slovak SMEs / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 150, S. 637-647 [online]
 24. AFC The impact of Hostede´s dimensions on telework / Emil Wojčák, Matúš Baráth
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 950-960 [online]
 25. AFC Uplatňovanie telepráce (príležitosti a hrozby) / Emil Wojčák, Michaela Poláková
  In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-550-9. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - S. 350-357 [CD-ROM]
 26. AFC Flexible work organization: Unity or discrepancy between employers and employees / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: AGB and IALBSS Proceedings. Vol 18 [elektronický zdroj]. - Newport Beach : Association for Global Business, 2006. - nestr. [16 s.] [CD-ROM]
 27. AFC Current changes to knowledge managerial competencies / Michaela Poláková ...[et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings : volume 22 [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2010. - nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 28. AFC Are flexible work arrangements atractive enough for knowledge-intensive businesses? / Lubica Bajziková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 771-783 [online]
 29. AFC Perception of flexible work organization: unity or discrepancy between employers and employees / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. - ISBN 953-6025-18-3. - Zagreb : University of Zagreb, 2006. - S. 1080-1090
 30. AFC Revisiting new managerial competences : is there enough motivation to apply them? / Helena, Šajgalíková ... [et al.]
  In: The proceedings of 8th international strategic management conference : new opportunities for global collaboration and strategic alliances in the era of "New Normal" [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2012. - S. 865-872 [CD-ROM]
 31. AFC How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: Leadership model in telework / Emil Wojčák, Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 229, S. 33-41 [online]
 32. AFD Vplyv neetického správania sa na zrod a priebeh hospodárskej krízy / Emil Wojčák, Peter Mrázik
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 59-65 [CD-ROM]
 33. AFD Aplikácia vybraných východísk informačnej spoločnosti a znalostného manažmentu v rámci problematiky organizačnej kultúry učiacej sa univerzity / Anna Lašáková, Emil Wojčák
  In: Postavenie univerzity a jej výskumu v znalostnej ekonomike. - ISBN 978-80-8075-264-4. - Trenčín : FESV TnUAD, 2007. - S. 109-120
 34. AFD Flexibilné formy organizácie práce na Slovensku, ich výhody a nevýhody pre organizáciu z pohľadu zamestnancov / Emil Wojčák, Karolína Kubelová, Michaela Nikmonová
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 129-150
 35. AFD Differences of application part-time in EU countries, pros and cons / Emil Wojčák, Matúš Baráth
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017. - S. 74-81 [CD-ROM]
 36. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 37. AGI Multinational and local resources business services / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2009
 38. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the woodworking sector EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 39. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the extractive industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Pierre Reman
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 40. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the furniture industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 41. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the shipbuilding industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 42. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the professional football players sector EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 43. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the chemical industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 44. AGI Cedefop and the social partners research report / vedúci výskumného tímu Evelyne Leonard, Emmanuelle Perin, Isabelle Vandenbussche
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2007
 45. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the fishing industry : EU25. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Léonard
  Louvain : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 46. AGI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie - Výskumný projekt VEGA 1/9221/02 : Záverečná výskumná správa. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2004
 47. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie [elektronický zdroj] : . / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005