About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ACB Die deutschsprachigen Länder : Politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Strukturen / Jarmila Wefers, Hans Wefers
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 2. ADF Zavádzanie obmedzení v obchodnom styku medzi Ruskou federáciou a členskými štátmi EÚ / Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 10, č. 30 (2015), s. 90-96
 3. ADF Podstatné zmeny v oblasti zmluvných investičných vzťahov / Daniela Nováčková, Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2016), nestr. [11 s.][online]
 4. ADF Zamestnávanie v cestovnom ruchu v Rakúsku / Viera Sysáková, Jarmila Wefersová
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 13, č. 3 (2015), s. 86-92
 5. ADF Zodpovedné podnikanie na Slovensku = Responsible enterprising in the Slovakia / Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 9, č. 23 (2014), s. 47-54
 6. ADF Služby všeobecného ekonomického záujmu podľa nových pravidiel Európskej únie / Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 7, č. 17 (2012), s. 79-84
 7. ADF Podnikanie v Rakúsku / Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 7, č. 18 (2012), s. 28-36
 8. ADF Chorvátsko na ceste do Európskej únie / Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 7, č. 19 (2012), s. 104-110
 9. AED Nachhaltiges Management in der hochglobalisierten Tourismusindustries / Jarmila Wefersová, Daniela Nováčková
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 164-172 [CD-ROM]
 10. AED Poskytovanie sociálnych služieb v Rakúsku / Jarmila Wefersová
  In: Different perspectives of active ageing [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3350. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 138-149 [CD-ROM]
 11. AFD Etické pravidlá pre zamestnancov Európskej centrálnej banky / Petra Milošovičová, Jarmila Wefersová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 125-133 [CD-ROM]
 12. AFD Plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii / Jarmila Wefersová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. - S. 282-289 [CD-ROM]
 13. AFD Daňová sústava Rakúska / Jarmila Wefersová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´13 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 14. AFG The institutional support for tourism development in Austria / Jarmila Wefers, Hans Wefers, Rita Szarková, Manuel Santos
  In: ABEM Conference Proceedings 2016. - ISBN 978-0-9937342-1-2. - Winnipeg : Academy of Business and Emerging Markets, 2016. - S. 4