About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Testovanie použiteľnosti / Denisa Brnkaľáková, Jaroslav Vojtechovský
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [5 s.] [online]
 2. ADF Virálny marketing v online hrách / Jaroslav Vojtechovský
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2014), nestr. [8 s.] [online]
 3. AFD Trends in e-business and their application in development of SMEs in Slovakia / Eva Poráziková, Jaroslav Vojtechovský
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 106-112 [online]
 4. AFD Elektronické podnikanie / Jaroslav Vojtechovský, Marianna Proksová, Eva Poráziková
  In: Trendy v online marketingu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4106-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 5. AFD Sociálne médiá a firmy / Eva Poráziková, Jaroslav Vojtechovský, Andrea Studeničová
  In: Make it digital : Support for e-business in the V4 countries : Zborník z vedeckej konferencie : [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4219-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - nestr. [11s.] [CD-ROM]
 6. AFD Effective tools of viral marketing in online games / Jaroslav Vojtechovský
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 422-431 [CD-ROM]
 7. FAI Make it digital [elektronický zdroj] : Trendy v online marketingu. / Jaroslav Vojtechovský, Veronika Mužíková (eds.)
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016