About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAA Značky a český zákazník / Peter Štarchoň, Martina Juříková a kolektív
  Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2015
 2. AAB Značky a slovenský zákazník / Eva Smolková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. ADE Brand preferences of Slovak consumers / Lucia Vilčeková
  In: International Journal of Economics, Commerce and Management. - Vol. 2, Iss. 7 (2014), [8 s.]
 4. ADE Characteristics of Slovak consumer based on their brand preferences / Lucia Vilčeková, Miroslav Sabo
  In: International journal of economic practices and theories [elektronický zdroj]. - Vol. 4, No. 4 (2014), s. 480-485 [online]
 5. ADE Use of data mining for marketing purposes in large and middle-sized businesses in Slovakia / Lucia Vilčeková
  In: Applied sciences nad business economics [elektronický zdroj]. - Vol. 1, Iss. 2 (2014), s. 18-22 [online]
 6. ADE Nákupné správanie slovenských spotrebiteľov naprieč vybranými demografickými ukazovateľmi / Lucia Vilčeková, Miroslav Sabo
  In: Trendy v podnikání. - Roč. 4, č. 1 (2014), s. 66-73
 7. ADE Spontánna znalosť značiek a postoje slovenských spotrebiteľov k značkám / Lucia Vilčeková
  In: EMI : Ekonomika, management, inovace. - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 25-33
 8. ADE Comparison of brand buying behavior of Slovak consumers at the beginning of economic crisis and at its end / Lucia Vilčeková
  In: Journal of Advanced Management Science. - Vol. 2, No. 4 (2014), s. 306-309
 9. ADE Slovak consumers attitudes toward foreign versus domestic brands / Lucia Vilčeková
  In: Journal of Marketing Management. - Vol. 2, No. 1 (2014), s. 33-47
 10. ADE Slovak Enterprises in the EU Context - Survey Results / Dana Vokounová, Lucia Vilčeková
  In: ECON ´10. - Vol. 18, No. 2 (2010), s. 50-60
 11. ADE Media credibility perception among millennials in Slovakia / Lucia Vilčeková
  In: Journal of marketing and consumer behaviour in emerging markets (JMCBEM). - Roč. 2, č. 4 (2016), s. 75-81
 12. ADE The influence of demographic factors on attitudes toward brands and brand buying behavior of Slovak consumers / Lucia Vilčeková, Miroslav Sabo
  In: International Journal of Education and Research. - Vol. 1, No. 11 (2013), [10 s.]
 13. ADE Advertising credibility across different media channels / Lucia Vilčeková
  In: Internationaj e-journal of advances in social sciences (IJASOS). - Roč. 2, č. 4 (2016), s. 126-129
 14. ADF CSR and Opinion Research on Global Solidarity / Dana Vokounová, Lucia Vilčeková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 7-10
 15. ADF Etnocentrizmus slovenských spotrebiteľov / Lucia Vilčeková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 53-59
 16. ADF Návrh veľkosti vzorky v marketingovom výskume / Lucia Vilčeková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 23-25
 17. ADF Podniková identita dodáva podniku tvár / Lucia Vilčeková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 25-27
 18. AED Využitie vybraných projektívnych techník pri výskume značky / Lucia Vilčeková
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 124-128 [CD-ROM]
 19. AED Využitie data miningových techník v marketingových aktivitách podnikov / Lucia Vilčeková
  In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. - ISBN 978-80-225-3200-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 547-551
 20. AED Changes in brand buying behavior of Slovak consumers / Lucia Vilčeková
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3867-1. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 539-543 [CD-ROM]
 21. AED Spoločenská zodpovednosť a etika v marketingu a marketingovej komunikácii / Peter Štarchoň, Lucia Vilčeková, Daniel Kaveschan
  In: Udržateľný marketing a udržateľná spotreba II. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3487-1. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 74-79 [CD-ROM]
 22. AED Spoločenská zodpovednosť a firemné dobrovoľníctvo / Peter Štarchoň, Lucia Vilčeková, Nina Feniková
  In: Udržateľný marketing a udržateľná spotreba IV.. - ISBN 978-80-225-3681-3. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 61-66
 23. AED Základné otázky pri aplikácii spoločensky zodpovedného podnikania pre malé a stredné podniky / Lucia Vilčeková
  In: Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III.. - ISBN 978-80-225-3652-3. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 87-90
 24. AED Rozhodnutia pri uvedení značky na trh / Lucia Vilčeková
  In: Trendy budovania a riadenia značky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 25. AEF Návrh veľkosti vzorky v marketingovom výskume / Lucia Vilčeková
  In: Aktuálne výzvy teórie a praxe : pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3032-3. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2010. - S. 668-670 [CD-ROM]
 26. AFA Customer relationship management with help of data mining techniques / Peter Štarchoň, Lucia Vilčeková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1361-1365
 27. AFC Využitie škál pri výskume imidžu VEGA Č. 1/0418/11 / Lucia Vilčeková, Dana Vokounová
  In: Sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7248-711-0. - Opava : Slezská univerzita, 2011. - S. 426-435 [CD-ROM]
 28. AFC Consumer ethnocentrism and consumer associations with Slovak brands / Lucia Vilčeková
  In: CBU international conference proceedings 2014. - ISBN 978-80-905536-3-7. - Praha : CBU, 2014. - S. 107-112
 29. AFC Brand recall of Slovak consumers and their brand buying behavior / Lucia Vilčeková
  In: Education and social sciences [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-0-9. - Istanbul : Ocerint, 2014. - S. 1401-1407 [CD-ROM]
 30. AFC Factors influencing perception of media credibility in Slovakia / Lucia Vilčeková
  In: ADVED15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-4-7. - Istanbul : Ocerint, 2015. - S. 621-624 [CD-ROM]
 31. AFC Consumer perception of selected brands explored through archetypes / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: INTCESS 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-9-2. - Istanbul : Ocerint, 2017. - S. 819-823 [CD-ROM]
 32. AFC Analýza odbornej terminológie ekonomického zamerania / Emilia Charfaoui, Lucia Vilčeková
  In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy. - ISBN 978-80-7414-074-7. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. - S. 107-113
 33. AFC Segmentation process in determining Slovak consumers´attitudes toward brands / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň, Miroslav Sabo
  In: Mathematics and computers in contemporary science [elektronický zdroj]. - ISBN 978-960-474-356-8. - Athens : WSEAS, 2013. - S. 206-211 [CD-ROM]
 34. AFC Integrovaná environmentálna marketingová komunikácia / Helena Mališová, Lucia Vilčeková
  In: (KO)media. - ISBN 978-80-7318-3677-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. - S. 38-42
 35. AFC Brand personality of Apple in Slovak context / Lucia Vilčeková
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 2863-2868 [USB kľúč]
 36. AFC Advertising credibility across different media channels / Lucia Vilčeková
  In: INTCESS 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-5-4. - Istanbul : Ocerint, 2016. - S. 595-598 [CD-ROM]
 37. AFC Comparing the brand personality of Nike in Slovakia and Czech Republic / Lucia Vilčeková
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. [USB kľúč]
 38. AFD Využitie podnikovej identity v silnejúcom konkurenčnom prostredí / Lucia Vilčeková
  In: Reakcie marketingového manažmentu firiem na zmeny v európskom trhovom prostredí. - ISBN 978-80-88870-73-9. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 76-78
 39. AFD Funkcia imidžu v prípade firemnej krízy / Lucia Vilčeková
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 179-184
 40. AFD Data Mining / Lucia Vilčeková
  In: Využitie databáz v marketingu. - ISBN 80-968904-6-8. - Hronský Beňadik : Netri, 2004. - S. 60-63
 41. AFD Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia / Dana Vokounová, Lucia Vilčeková
  In: Aktuálne výzvy v marketingu a ich uplatnenie v praxi. - ISBN 978-80-225-3037-8. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 76-84
 42. AFD Využitie primárneho výskumu pri meraní výkonnosti firmy / Lucia Vilčeková
  In: Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. - ISBN 80-968080-5-2. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSTVS v Bratislave, 2005. - S. 259-263
 43. AFD Brand recall of Slovak consumers and their attitudes toward brands / Lucia Vilčeková
  In: Marketing identity : Design that sells [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-546-1. - Trnava : UCM, 2013. - S. 109-117
 44. AFD Social media credibility across age groups in Slovakia / Lucia Vilčeková
  In: Marketing identity : digital life - part 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-780-9. - Trnava : UCM, 2015. - S. 525-532 [CD-ROM]
 45. AFD Perception of media credibility / Lucia Vilčeková
  In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo. - ISBN 978-80-8105-720-5. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic, 2015. - S. 279-286
 46. AFD Determining the brand personality of Nike in Slovakia / Lucia Vilčeková
  In: Marketing identity : brands we love - part 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-840-0. - Trnava : UCM, 2016. - S. 320-326 [online]
 47. AFD Marketing strategies oriented on introducing new brands with an emerging country origin in Slovak market / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: Medzinárodné vzťahy 2015 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4219-7. - Bratislava: Ekonóm, 2015. - S. 707-712 [online]
 48. AGI Marketingová komunikácia 2007 : teória a slovenská prax. / Peter Štarchoň ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 49. AGI Vývojové tendencie v marketingovej komunikácii slovenských podnikov v rámci európskeho priestoru a pod vplyvom globalizačných procesov / Peter Štarchoň ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 50. BDE Exploring brand preferences of Slovak consumers across demographic features / Lucia Vilčeková, Miroslav Sabo
  In: European journal of business and economics. - Vol. 8, No. 3 (2013), s. 26-28
 51. BEE Slovak consumers´ readiness for brands from emerging countries / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: The 5th international research symposium on branding in emerging markets : symposium proceedings. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 218-224
 52. BEF Hry pre dospelých alebo originálne aktivity, ktoré robia seminár aktraktívnejším / Lucia Vilčeková
  In: Ako kvalitne učiť? : skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. - ISBN 978-80-969636-1-4. - Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania, 2007. - S. 97-99
 53. EDI Vokounová, D.: Segmentácia trhu. Teoretické východiská a aplikácie / Lucia Vilčeková
  In: Marketingová panoráma. - Roč. 5, č. 1-2 (2007), s. 40