About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 1. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 43-52
 2. ADF Uplatnenie stratégií budovania eGovernmentu Slovenskej republiky a Estónska / Vincent Karovič, Peter Veselý
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2016), nestr. [15 s.] [online]
 3. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 2. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 2-5
 4. ADF Marketingové problémy predmetu Etický hacking / Peter Veselý, Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 4 (2016), s. 32-37
 5. AEC Investments in education as a benefit for e-government / Peter Veselý, Vincent Karovič, Vincent Karovič ml.
  In: Economics, management, Law : Innovation strategy. - ISBN 978-617-7214-22-8. - Zhengshou : Henan Science and Technology Press, 2016. - S. 280-284
 6. AFC Tools for modeling exemplary network infrastructures / Peter Veselý, Vincent Karovič, Vincent Karovič ml.
  In: Procedia computer science, vol. 98 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2016. - S. 174-181 [online]
 7. AFC Current approaches to increased protection against Trojan horses in cloud server solutions / Peter Veselý, Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Vol. 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88042-08-2. - Praha : Central Bohemia University, 2017. - S. 1092-1095 [online]
 8. AFD Výučba predmetu etický hacking na FMUK / Vincent Karovič, Peter Veselý, Greguš Michal ml.
  In: UNINFOS 2016 : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Združenie EUNIS Slovensko, 2016. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 9. AFD Audit IS/IT metodikou Epavos /
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 95-100
 10. AFD Bezpečnosť dokumentov pri práci v cloude v SME podnikoch / Peter Veselý
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 11. AFD Application of the rules of BYOD in the enterprise / Peter Veselý
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 407-410 [online]