About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Malé a stredné podnikanie / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  Bratislava : Ekonóm, 1999
 2. AAB Malé a stredné podnikanie / Elena Strážovská ...[et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2004
 3. AAB Malé a stredné podnikanie a rodinné podnikanie : osobitosti marketingu. / Ľubomíra Strážovská
  Bratislava : CRANIUM, 2004
 4. AAB Malé a stredné podnikanie a rodinné podnikanie / Ľubomíra Strážovská
  Nové Zámky : SECOS, 2007
 5. AAB Podnikanie formou rodinných podnikov / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská, Monika Krošláková
  Bratislava : Sprint, 2008
 6. ABC Analýza a zhodnotenie dopadu zavedenia Eura na Slovensku v ekonomickej oblasti / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Veřejná správa v kontextu přípravy a vstupu státu do eurozóny. - ISBN 978-80-210-4979-6. - Brno : Masarykova Univerzita, 2009. - S. 129-181
 7. ACB Malé a stredné podniky : Základy. / Strážovská Ľubomíra, Strážovská Helena
  Bratislava : Merkury, 2010
 8. ACB Obchodné podnikanie / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská ... [et al]
  Hronský Beňadik : NETRI, 2003
 9. ACB Podnikovohospodárska náuka obchodu / Helena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Sprint, 2003
 10. ACB Obchodné podnikanie / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská ... [et al]
  Hronský Beňadik : NETRI, 2004
 11. ACB Ekonomika obchodného podniku : nástroje, vzťahy a súvislosti. / Helena Strážovská ...[et al.]
  Bratislava : Sprint, 2005
 12. ACB Podnikateľský proces obchodu / Helena Strážovská ...[et al.]
  Bratislava : Sprint, 2006
 13. ACB Malé a stredné podniky. Obchodné podnikanie / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská, Adrián Pavlik
  Bratislava : Sprint vfra, 2007
 14. ACB Podnikanie malých a stredných podnikov / Helena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Sprint, 2013
 15. ACB Podnikanie / Helena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Merkury, 2009
 16. ACB Obchodné podnikanie / Helena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Sprint dva, 2010
 17. ACB Obchodné podnikanie / Elena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  Bratislava : Sprint, 2000
 18. ACB Podnikovohospodárska náuka obchodu / Helena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Sprint, 2001
 19. ACD Rodinné podnikanie ako osobitná činnosť podnikania / Ľubomíra Strážovská
  In: Náuka o obchodnom podnikaní. - ISBN 978-80-89393-98-5. - Bratislava : Sprint 2, 2014. - S. 153-172
 20. ACD Malé a stredné podniky / Ľubomíra Strážovská
  In: Náuka o obchodnom podnikaní. - ISBN 978-80-89393-98-5. - Bratislava : Sprint 2, 2014. - S. 99-132
 21. ACD Podpora podnikateľskej činnosti / Ľubomíra Strážovská
  In: Náuka o obchodnom podnikaní. - ISBN 978-80-89393-98-5. - Bratislava : Sprint 2, 2014. - S. 133-152
 22. ACD Malé a stredné podniky / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. - ISBN 978-80-89710-15-7. - Bratislava : Sprint 2, 2015. - S. 133-172
 23. ACD Rodinné podnikanie / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. - ISBN 978-80-89710-15-7. - Bratislava : Sprint 2, 2015. - S. 211-234
 24. ACD Malé a stredné podniky ako súčasť podnikateľského procesu v obchode / Ľubomíra Strážovská
  In: Malé a stredné podnikanie /zmeny obsahu ekonomických nástrojov/. - ISBN 978-80-89710-21-8. - Bratislava : Sprint 2, 2016. - S. 11-37
 25. ACD Podnikanie formou rodinných podnikov / Ľubomíra Strážovská
  In: Malé a stredné podnikanie /zmeny obsahu ekonomických nástrojov/. - ISBN 978-80-89710-21-8. - Bratislava : Sprint 2, 2016. - S. 143-160
 26. ADD Koncepčné aspekty problematiky fúzií a ich aplikácia na prípad úverových inštitúcií / Ľubomíra Strážovská, Marián Vitkovič
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 45, č. 11(1997), s. 919-933
 27. ADF Spoločenský marketing / Ľubomíra Strážovská
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 1, č. 1 (2003), s. 109-113
 28. ADF Specifications of Family Business in Slovakia / Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 3, č. 16 (2004), s. 62-65
 29. ADF Teoretické a metodologické otázky hodnotenia malých a stredných podnikov / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 3, č. 3 (2004), s. 210-219
 30. ADF Vedecko-výskumná orientácia doktorandov a premietnutie do obsahu ich dizertačných prác / Ľubomíra Strážovská
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 2, č. 2 (2004), s. 140-145
 31. ADF Konflikty v rodinnom podnikaní a rivalita / Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 69-73
 32. ADF Úspešnosť rodinného podnikania / Ľubomíra Strážovská
  In: Podniková revue. - Roč. 3, č. 6 (2004), s. 43-54
 33. ADF Analýza stanovísk zákazníkov k jednotlivým prvkom prevádzkového procesu COOP Supermarket / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 3, č. 4 (2004), s. 79-90
 34. ADF Podnikateľské analýzy ako východisko pre tvorbu podnikateľských plánov / Elena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 4, č. 3 (2005), s. 102-107
 35. ADF Rodinné podnikanie - výskum / Elena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 74-84
 36. ADF Tendencie vývoja vybraných ekonomických charakteristík v roku 2006 / Elena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 6, č. 1 (2007), s. 96-106
 37. ADF Syntetizovanie výsledkov ekonomickej analýzy podniku / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - roč. 4, č. 1-2 (2012), s. 94-101
 38. ADF Rodinné podnikanie výskum / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 4, č. 3 (2012), s. 98
 39. ADF Ľudské zdroje v malom a strednom podnikaní na Slovensku / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 51-60
 40. ADF Ešte k rodinnému podnikaniu / Ľubomíra Strážovská, Renáta Szabó
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 6, č. 2 (22)(2014), s. 92-98
 41. ADF Ešte k otázkam atypických foriem zamestnávania ako súčasti podnikateľstva / Helena Strážovská...[et al.]
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 7, č. 3(27)(2015), s. 83-97
 42. ADF Využitie marketingu v rodinnom podnikaní / Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 47-52
 43. ADF Využitie marketingu v rodinnom podnikaní / Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 2-6
 44. ADF Analýza živnostenského podnikania / Ľubomíra Strážovská, Denisa Salaiová
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 6, č. 4 (2014), s. 86-93
 45. ADF Netradičné formy zamestnávania v Maďarsku a na Slovensku výskum - vyhodnotenie / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská, Zsolt Horbulák
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 7, č. 1(25)(2015), s. 63-88
 46. ADF Neprijemné vzťahy a javy v malých a stredných podnikoch / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 6, č. 3 (2014), s. 60-67
 47. ADF Vacant positions at the Slovak labour market / Rozália Sulíková, Ľubomíra Strážovská
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 73-78
 48. ADF Prieskum vybraných aspektov marketingu vo funkčných mestských regiónoch Slovenska / Peter Rafaj, Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 41-50
 49. ADM New trends in financing small and medium enterprises in the EU / Eva Jančíková, Ľubomíra Strážovská
  In: Actual problems of economics. - vol. 173, iss. 11, (2015), s. 87-95
 50. AEC Bariéry a výzvy podnikania na Slovensku / Ľubomíra Strážovská, Rozália Sulíková
  In: Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizujíci se Evropy. - ISBN 978-80-7556-006-3. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 73-82
 51. AEC Small and medium-sized business - Legal form of business in Slovakia / Strážovská, Ľ., Treľová, S.
  In: Economics, management, Law : Innovation strategy. - ISBN 978-617-7214-22-8. - Zhengshou : Henan Science and Technology Press, 2016. - S. 82-85
 52. AEC Analýza ekonomiky Slovenska po vstupe do Európskej únie a Eurozóny s osobitným zreteľom na malé a stredné podniky / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Podnikání pro nové desetiletí: Jsme připraveni ?. - ISBN 978-80-7410-016-1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2010. - S. 24-38
 53. AED Využitie scorecardov a benchmarkingu v manažmente a rozvoji miest a regiónov / Rafaj Peter, Strážovská Ľubomíra
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 199-220 [CD-ROM]
 54. AED Podpora podnikateľskej činnosti / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. - ISBN 978-80-89710-15-7. - Bratislava : Sprint 2, 2015. - S. 191-209
 55. AED Značka v rodinnom podniku. Aplikované na rodinný podnik Alexander Winter a synovia / Ľubomíra Strážovská
  In: Trendy budovania a riadenia značky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 56. AED Značka v rodinnom podniku. Aplikované na rodinný podnik Tomáš Baťa / Ľubomíra Strážovská, Tibor Košan
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 102-112 [CD-ROM]
 57. AED Funkcie rodinných podnikov v ekonomike Slovenska / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská
  In: Zborník vedeckých statí 3. - ISBN 978-80-970404-1-3. - Bratislava : In Design, 2011. - S. 63-69
 58. AFC Selected determinants of managing family business from an international perspective / Ľubomíra Strážovská, Rozália Sulíková, Darina Saxunová
  In: Cross-cultural business conference 2017 [Proceedings 2017]. - ISBN 978-3-8440-5246-6. - Aachen : Shaker Verlag, 2017. - S. 85-96
 59. AFC Spoločné a odlišné tendencie ekonomického vývoja MSP troch regiónov, resp. subregiónov SR so zameraním na podnikateľský proces / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Finanční a logistické řízení. - ISBN 80-239-0860-X. - Ostrava : Technická univerzita, 2003. - S. 209-214
 60. AFC Demokratizačný proces a zmena ekonomických procesov a právnych subjektov v SR / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská
  In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět. - ISBN 80-86879-27-7. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. - S. 338-348
 61. AFC Free movement of goods (pharmaceuticals) in the European Union versus protection of health of population / Tomáš Peráček, Alexandra Mittelman, Ľubomíra Strážovská
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 17th International scientific conference on economic and social development. " Managerial issues in modern business" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Split : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 12-17 [CD-ROM]
 62. AFC The legal aspects of advertising in the Slovak republic with special focus on the promotion of chosen products / Tomáš Peráček, Alexandra Mittelman, Ľubomíra Strážovská
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 17th International scientific conference on economic and social development. " Managerial issues in modern business" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Split : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 181-186 [CD-ROM]
 63. AFC Podpora podnikateľského prostredia na Slovensku / Richard Heligman, Ľubomíra Strážovská
  In: Rozvoj ekonomie - výsledky výzkumu doktorandů : Recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7408-156-9. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2017. - nestr. [7 s.] [CD-ROM][online]
 64. AFC Online marketing trends for 2017 / Ľubomíra Strážovská, Marcel Ďuriš
  In: Hradec economic days, vol. 7, iss.1, [2017] : Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2017. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. - S. 838-844
 65. AFC Specifics of family entrepreneurship / Ľubomíra Strážovská, Rozália Sulíková
  In: Proceedings 2015. Cross-cultural business conference 2015. - ISBN 978-3-8440-3646-6. - Aachen : Shaker Verlag, 2015. - S. 85-92
 66. AFC Rodinné podniky na Slovensku / Boris Mucha, Tomáš Peráček, Ľubomíra Strážovská
  In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-214-0. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 11-20 [CD-ROM]
 67. AFC Podnikateľské prostredie na Slovensku so zameraním na malé a stredné podniky / Boris Mucha, Tomáš Peráček, Ľubomíra Strážovská
  In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-214-0. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 21-29 [CD-ROM]
 68. AFD Príspevok k problému komunikácia. Communication / Ľubomíra Strážovská
  In: Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty managementu UK. - ISBN 80-223-1120-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 241-243
 69. AFD Prediction of Banking Sector in Slovak Republic / Ľubomíra Strážovská
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S.III-85-III-86
 70. AFD Malé a stredné podniky v procese globalizácie / Ľubomíra Strážovská
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S. V-92-V-95
 71. AFD Teoretické vymedzenie malého a stredného podnikania, podniku a podnikateľa / Ľubomíra Strážovská
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-1173-0. - Bratislava : Ekonóm, 1999. - S. 120-133
 72. AFD Marketing of Store - Basic Operating Unit of the Retail Trade / Ľubomíra Strážovská
  In: Global Business and Economic Development. Vol. II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 447-450
 73. AFD Finančná analýza obchodného podniku / Ľubomíra Strážovská
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-0586-2. - Bratislava : Ekonóm, 2001. - S. 36-40
 74. AFD Analýza podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky v prihraničnej zóne s Maďarskou republikou / Elena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Konkurencieschopnosť vybraných agrárnych komodít SR, ČR, PR a MR pred vstupom do EÚ. Vol. 4. - ISBN 80-7137-967-0. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 34-39
 75. AFD Women in management / Rozália Sulíková, Ľubomíra Strážovská
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 5. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 2167-2173
 76. AFD Global investment projects implemented in public interest in Slovakia / Daniela Nováčková, Darina Saxunová and Ľubomíra Strážovská
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 4. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1521-1529
 77. AFD Finančná analýza obchodného podniku / Ľubomíra Strážovská
  In: 5. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave. - ISBN 80-2251588-4. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 348-352
 78. AFD Podnikateľské prostredie malých a stredných podnikov vo vzťahu k etike / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Etika v ekonomickom prostredí II. Acta oeconomica N° 15. - ISBN 80-8055-798-5. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. - S. 115-121
 79. AFD Analýza technickej pripravenosti malých a stredných podnikateľov pri vstupe do Európskej únie / Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing a obchod 2003. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2003. - S. 31-35
 80. AFD Analýza príčin zániku malých a stredných podnikov na Slovensku / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore. - ISBN 80-225-1904-9. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - S. 527-533
 81. AFD Výsledky výskumu stanovísk doktorandov účastníkov 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie EDAMBA 2004 / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská, Adrián Pavlik, Ladislav Bažó
  In: TRANSPOZ I. Možnosti riešenia vedecko-výskumných úloh malých a stredných podnikov v doktorandskej forme štúdia. - ISBN 80-8070-266-7. - Žilina : EDIS, 2004. - S. 35-43
 82. AFD Vývoj malého a stredného podnikania v troch prihraničných regiónoch / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. - ISBN 80-225-2110-8. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 266-269
 83. AFD Family business in the Slovak Republic / Ľubomíra Strážovská
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 716-722
 84. AFD Rodinné podnikanie / Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomika životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. 4. diel. - ISBN 80-7137-718-X. - Nitra : SPU, 2000. - S. 465-468
 85. AFD Špecifiká marketingu malých a stredných podnikov / Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing 2000. Marketing at Break of the Millenium. - ISBN 80-228-0915-2. - Martin : Alfa Print, 2000. - S. 83-93
 86. AFD Rodinné podnikanie ako prvok malého a stredného podnikania / Ľubomíra Strážovská
  In: Slovenská ekonomika v európskom kontexte. - ISBN 80-8055-439-0. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. - S. 327-333
 87. AFD Špecifiká marketingu malých a stredných podnikov / Ľubomíra Strážovská
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-1309-1. - Bratislava : Ekonóm, 2000. - S. 221-228
 88. AFD Marketingové ciele malých a stredných podnikov / Ľubomíra Strážovská
  In: Konkurencieschopnosť vybraných agrárnych komodít SR pred vstupom do EÚ. - ISBN 80-7137-882-4. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 111-114
 89. AFG Náklady, vzťah k efektívnosti / Ľubomíra Strážovská
  In: Současný management. - ISBN 80-7078-454-7. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - S. 200-202
 90. AFH Európska charta pre malé a stredné podniky - analýza dodržiavania jej princípov v SR, východiská a perspektívy / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska /zborník abstraktov/. - ISBN 978-80-970272-1-6. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu, 2009. - S. 44-46
 91. AGI Tvorba a implementácia marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výskumná úloha VEGA č. 1/5097/98. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2001
 92. AGI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výsledky vedeckovýskumnej práce na projekte VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Fakulta managementu UK : 2005
 93. AGI Marketingová komunikácia 2007 : teória a slovenská prax. / Peter Štarchoň ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 94. AGI Vývojové tendencie v marketingovej komunikácii slovenských podnikov v rámci európskeho priestoru a pod vplyvom globalizačných procesov / Peter Štarchoň ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 95. BAA PMI in Slovacchia : una via di sviluppo del Pease. / Viera Cibáková ... [et al.]
  Miami Beach : Institute of applied management LLC, 2013
 96. BAB Rodinné podnikanie / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská
  Bratislava : Sprint, 2002
 97. BAB Podnikovohospodárska náuka obchodu a analýza výkonov obchodnej činnosti / Elena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 98. BCI Obchodné podnikanie : Prípadové štúdie. / Elena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2004
 99. BCI Obchodné podnikanie : Prípadové štúdie. / Elena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2001
 100. BDB Veľká ekonomická encyklopédia : jazykové ekvivalenty. Výkladový slovník A-Ž. / Elena Strážovská ... [et al.]
  Bratislava : Sprint, 1996
 101. BDF Poslúchať rodičov je najzákladnejšou /firemnou/ cnosťou Slovenský právny poriadok pojem rodinné podnikanie nedefinuje / Ľubomíra Strážovská
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 7, č. 183 (1999), s. 8
 102. DAI Podnikateľský proces malých a stredných podnikateľov na Slovensku / Ľubomíra Strážovská
  Bratislava : FM UK, 1999
 103. EDI Recenzia: Popov, V. M.- Ljapunova, S. I.- Voronova, T. A.: Biznis firmy a rozpočtovanie (plánovanie) toku peňažných prostriedkov / Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 2, č. 2 (2003), s. 96-97
 104. EDI Hierhold Emil: Rétorika a prezentace / Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 6, č. 1 (2007), s. 118-120
 105. EDJ Osobitosti podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu v Rakúsku / Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 3, č. 3 (2004), s. 220-226
 106. EDJ Osobitosti malého a stredného a rodinného podnikania v Číne / Ľubomíra Strážovská
  In: Nová ekonomika. - Roč. 4, č. 1 (2005), s. 122-125
 107. EDJ EDAMBA 2007 / Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 18-20
 108. GAI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : čiastkové výsledky riešenia projektu VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : FMUK, 2004
 109. GII Občianska iniciatíva: Aj pes je Novozámčan / Ľubomíra Strážovská
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 57-58
 110. GII Rodinné firmy v konkurenčnom prostredí / Ľubomíra Strážovská
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 12, č. 19(2004), s. 21