About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAA Značky a český zákazník / Peter Štarchoň, Martina Juříková a kolektív
  Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2015
 2. AAB Vademecum reklamy : vybrané teoretické aspekty. / Peter Štarchoň
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 3. AAB Značky a slovenský zákazník / Eva Smolková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 4. ACA Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu / Marie Hesková, Peter Štarchoň
  Praha : Oeconomica, 2009
 5. ACB Základy marketingu / Gabriela Bartáková ...[et al.]
  Bratislava : 228 s.r.o, 2007
 6. ACB Priamy marketing : Alebo priama cesta ako si získať a udržať zákazníka. / Peter Štarchoň, Ján Faltys, Jaroslava Dzugasová
  Bratislava : Direct Marketing Beta, 2004
 7. ADE Využitie marketingového výskumu v priamom marketingu / Peter Štarchoň
  In: Marketing & komunikace. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. 10-12
 8. ADE Evolúcia alebo revolúcia v marketingovej komunikácii na Slovensku? / Peter Štarchoň
  In: Marketing & komunikace. - Roč. 18, č. 1 (2008) s. 10-12
 9. ADE Selected aspects of political marketing in Slovakia / Antónia Štensová, Peter Štarchoň
  In: Central European Journal of Communication. - Vol. 2, No. 2 (2009), s. 319-327
 10. ADF Marketingová komunikácia a vernostné programy vybraných medzinárodných maloobchodných reťazcov na slovenskom trhu / Martin Šeliga, Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 37-41
 11. ADF Transformácia marketingu - nevyhnutnosť alebo zbytočnosť ? Druhá časť / Peter Štarchoň, Zuzana Klímová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 3-6
 12. ADF Redefining Brand Value / Helena Mališová, Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 11-14
 13. ADF Distinctive Attributes of Direct Marketing and Its Development in Slovakia / Peter Štarchoň, Patricia Rees
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 7-12
 14. ADF Rodová príslušnosť a postoje slovenských spotrebiteľov voči značke, časť 2. / Peter Štarchoň, Dagmar Weberová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 2-8
 15. ADF Transformácia marketingu - nevyhnutnosť alebo zbytočnosť ? / Peter Štarchoň, Zuzana Klímová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 7-10
 16. ADF Marketingová komunikácia a vernostné programy vybraných medzinárodných maloobchodných reťazcov na slovenskom trhu / Martin Šeliga, Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 37-50
 17. ADF Rodová príslušnosť a postoje slovenských spotrebiteľov voči značke, časť 1. / Peter Štarchoň, Dagmar Weberová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 36-42
 18. ADM Identification and prioritization of key stakeholder groups in marketing communication of colleges / Marie Slabá, Peter Štarchoň, Ivan Jáč
  In: E+M Ekonomie a Management. - Vol. 17, Iss. 4 (2014), s. 101-110
 19. AEC Duševní zdraví v kontextu civilizačních chorob / Marie Hesková, Vanda Lieskovská, Peter Štarchoň
  In: Socioekonomický rozvoj evropských regionů. - ISBN 978-80-7556-022-3. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - S. 43-49
 20. AEC Význam marketingovej komunikácie v riadení územných jednotiek / Peter Štarchoň, František Olšavský
  In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. - ISBN 978-80-86708-90-4. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. - S. 130-138
 21. AEC Využívanie netradičných foriem marketingovej komunikácie na Slovensku / Peter Štarchoň
  In: Marketingové komunikace a jejich nové formy. - ISBN 978-80-7318-830-6. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. - S. 106-111
 22. AED Spoločenská zodpovednosť a etika v marketingu a marketingovej komunikácii / Peter Štarchoň, Lucia Vilčeková, Daniel Kaveschan
  In: Udržateľný marketing a udržateľná spotreba II. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3487-1. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 74-79 [CD-ROM]
 23. AED Spoločenská zodpovednosť a firemné dobrovoľníctvo / Peter Štarchoň, Lucia Vilčeková, Nina Feniková
  In: Udržateľný marketing a udržateľná spotreba IV.. - ISBN 978-80-225-3681-3. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 61-66
 24. AED Komunikácia značky na sociálnych sieťach v podmienkach slovenského bankového trhu / Peter Štarchoň
  In: Trendy budovania a riadenia značky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 25. AED Význam segmentácie v súčasnom trhovom prostredí / Peter Štarchoň, Igor Tóth
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 94-101 [CD-ROM]
 26. AED Krajina pôvodu značky v spotrebiteľských preferenciách Slovákov / Eva Smolková, Peter Štarchoň
  In: Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3730-8. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2013. - S. 615 [CD-ROM]
 27. AED Využívanie nových a netradičných nástrojov marketingovej komunikácie v podmienkach slovenských organizácií / Peter Štarchoň
  In: Návrh foriem marketingovej komunikácie pre podporu zavádzania nových multimediálnych produktov do praxe. - ISBN 978-80-8070-965-5. - Žilina : Fakulta riadenia a informatika Žilinskej univerzity, 2008. - S. 57-61
 28. AFA Customer relationship management with help of data mining techniques / Peter Štarchoň, Lucia Vilčeková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1361-1365
 29. AFC Development of Direct Marketing in Slovakia as an Incentive for Competitive Advantage / Peter Štarchoň
  In: Global Business and Economic Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 1610-1613 [CD-ROM]
 30. AFC The importance of the country-of-origin brand in consumer preferences / Eva Smolková, Peter Štarchoň
  In: Mathematics and computers in contemporary science [elektronický zdroj]. - ISBN 978-960-474-356-8. - Athens : WSEAS, 2013. - S. 102-107 [CD-ROM]
 31. AFC Segmentation process in determining Slovak consumers´attitudes toward brands / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň, Miroslav Sabo
  In: Mathematics and computers in contemporary science [elektronický zdroj]. - ISBN 978-960-474-356-8. - Athens : WSEAS, 2013. - S. 206-211 [CD-ROM]
 32. AFC The importance and influence of country-of-origin on consumer brand perception / Lenka Ližbetinová, Dagmar Weberová, Peter Štarchoň
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1710-1722 [USB kľúč]
 33. AFC Product information and its impact on consumer brand perception / Dagmar Weberová, Peter Štarchoň, Lenka Ližbetinová
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1964-1974 [USB kľúč]
 34. AFC Clustering in relation to brand perception: An example based on Czech consumers / Peter Štarchoň, Lenka Ližbetinová, Dagmar Weberová
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 2271-2285 [USB kľúč]
 35. AFC Vybrané aspekty marketingovej komunikácie a aplikácie udržateľného rozvoja podniku v kontexte budovania značky / Helena Mališová, Peter Štarchoň
  In: Branding (CD-ROM). - ISBN 978-80-7318-773-6. - Zlín : FMK UTB, 2008. - nestr. [S. 1-8]
 36. AFC Základné charakteristiky priameho marketingu a jeho uplatnenie na Slovensku / Peter Štarchoň
  In: Obchod 2000. - ISBN 80-7040-331-0. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - S.169- 173
 37. AFC Re-defining Brand Value under the Influence of Shifting Consumer Behaviour / Peter Štarchoň, Helena Mališová
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development (CD-ROM). - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1412-1421
 38. AFC Význam etickej samoregulácie v marketingovej komunikácii / Peter Štarchoň, Helena Nízka
  In: Marketing? Proč ne! Skušenosti a trendy v marketingu 2006 (CD-ROM). - ISBN 80-248-1166-9. - Ostrava : VŠB-TU, 2006. - S. 1-10
 39. AFC Vybrané aspekty riadenia komunikácie s verejnosťou v krízových situáciách / Peter Štarchoň, Helena Mališová, František Olšavský
  In: Internet a bezpečnost organizací (CD-ROM). - ISBN 978-80-7318-548-0. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. - S. 1-6
 40. AFC Consumer perception of selected brands explored through archetypes / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: INTCESS 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-9-2. - Istanbul : Ocerint, 2017. - S. 819-823 [CD-ROM]
 41. AFC Priamy marketing na trhu organizácií / Peter Štarchoň
  In: Marketingový management a manažérský marketing. - ISBN 80-7318-079-0. - Zlín : UTB, 2002. - 183-190
 42. AFC Výber komunikačných médií a výdavky na marketingovú komunikáciu na Slovensku / Peter Štarchoň, František Olšavský
  In: (KO)media. - ISBN 978-80-7318-3677-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. - S. 62-66
 43. AFC Event marketing a jeho uplatnění v turistických a sportovních programech / Marie Hesková, Peter Štarchoň
  In: Management a marketing sportu a cestovního ruchu (CD-ROM). - ISBN 978-80-7043-801-5. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. - S. 57-63
 44. AFC Country-of-origin brands from the point of view of the Slovak and Czech consumers / Eva Smolková, Peter Štarchoň, Dagmar Weberová
  In: Innovation management and education excellence vision 2020: from regional development sustainability to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-6-9. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 2119-2130 [USB kľúč]
 45. AFC Clustering Czech consumers according to their spontaneous awareness of foreign brands / Peter Štarchoň, Dagmar Weberová, Lenka Ližbetinová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1719-1732 [USB kľúč]
 46. AFC Political marketing - Current approaches and trends in Slovakia / Eva Smolková, Samuel Smolka, Peter Štarchoň
  In: SGEM 2016 Conference Proceedings, Vol. 1, Book 2 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. - ISBN 978-619-7105-51-3. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 373-380
 47. AFC Direct Marketing in Slovakia / Peter Štarchoň
  In: 4th international Conference of PHD Students. Economics II. - ISBN 963 661 589 6. - Miskolc : University of Miskolc, 2003. - S. 447-450
 48. AFC Current Trends in Direct Marketing in Slovak Conditions / Viera Cibáková, Peter Štarchoň
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges [elektronický zdroj]. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 956-959 [CD-ROM]
 49. AFD Marketing strategies oriented on introducing new brands with an emerging country origin in Slovak market / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: Medzinárodné vzťahy 2015 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4219-7. - Bratislava: Ekonóm, 2015. - S. 707-712 [online]
 50. AFD Význam využívania marketingových databáz a databázového marketingu v praxi slovenských organizácií / Peter Štarchoň
  In: Využitie databáz v marketingu. - ISBN 80-968904-6-8. - Hronský Beňadik : Netri, 2004. - S. 48-53
 51. AFD Vybrané aspekty krízového manažmentu a komunikácie / Peter Štarchoň
  In: Veda a krízové situácie (CD-ROM). - ISBN 80-8070-325-6. - Žilina : ŽU, 2004. - nestr. [S. 1-5]
 52. AFD European Banking Sector and Marketing Strategies in New Perspective of Market Changes / Lucia Zbojová, Peter Štarchoň
  In: Reakcia marketingového manažmentu firiem na zmeny v európskom trhovom prostredí. - ISBN 978-80-88870-73-9. - Bratislava : Kartprint, 2008. - S. 84-87
 53. AFD Reklama ako proces komunikácie / Peter Štarchoň
  In: Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov. - ISBN 80-223-1210-X. - Bratislava : Fakulta managementu, 1997. - S. 64-68
 54. AFD Vzťah medzi recipientom reklamnej správy a cieľovou skupinou / Peter Štarchoň
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S.83-84
 55. AFD Priamy marketing na Slovensku / Peter Štarchoň
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S. 81-83
 56. AFD Marketing strategies oriented on introducing new brands with an emerging country origin in slovak market / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4219-7. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 707-712 [CD-ROM]
 57. AFD Ethnocentrism of consumers in similar cultures / František Olšavský, Peter Štarchoň
  In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4219-7. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 545-550 [CD-ROM]
 58. AFD Budovanie vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom priameho marketingu / Peter Štarchoň
  In: Mladý ekonóm 2000. Aktuálne otázky ekonomiky Slovenska a ostatných tranzitívnych ekonomík z pohľadu vstupu do Európskej únie. - ISBN 80-225-1373-3. - Bratislava: Obchodná fakulta EU, 2000. - S. 92-95
 59. AFD Direct Marketing as an Integral Part of Marketing Communication - Some Observations from the Slovak Republic / Peter Štarchoň, Patricia Rees
  In: States and Markets : Forging Partnerships for Sustainable Development. Vol. II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey : Montclair State University, 2001. - S. 412-417
 60. AFD Rozvoj priameho marketingu ako stimul pre zvýšenie konkurencieschopnosti organizácií / Peter Štarchoň
  In: Management development. The source of economic growth in candidate countries (CD ROM). - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - nestr. [S.1-5]
 61. AGI Tvorba a implementácia marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výskumná úloha VEGA č. 1/5097/98. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2001
 62. AGI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výsledky vedeckovýskumnej práce na projekte VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Fakulta managementu UK : 2005
 63. AGI Marketingová komunikácia 2007 : teória a slovenská prax. / Peter Štarchoň ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 64. AGI Vývojové tendencie v marketingovej komunikácii slovenských podnikov v rámci európskeho priestoru a pod vplyvom globalizačných procesov / Peter Štarchoň ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 65. BAA Velký slovník marketingových komunikací / Olga Jurášková ... [et al.]
  Praha : Grada, 2012
 66. BAB Velký slovník marketingových komunikací / Olga Jurášková ... [et al.]
  Praha : Grada, 2012
 67. BCI Marketingová komunikace a přímy marketing / Marie Hesková, Peter Štarchoň, Richard Blatný
  Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005
 68. BCI Základy marketingu / Gabriela Bartáková ...[et al.]
  Bratislava : 228 s.r.o, 2007
 69. BDE Proces komunikácie v reklame / Peter Štarchoň
  In: Marketing magazine. - Č. 7-8 (1998), s. 38-41
 70. BDE Etika v reklame alebo Kontroverzné právo na život? / Peter Štarchoň, Matej Bajzík
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 15-17
 71. BEC Marketingová komunikácia politických strán / Antónia Štensová, Peter Štarchoň
  In: (KO)media. - ISBN 978-80-7318-3677-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. - S. 5-9
 72. BED Internet - nové médium a možnosti jeho využitia v priamom marketingu / Peter Štarchoň
  In: Marketing a elektronický obchod. - ISBN 80-225-1267-2. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2000. - s. 67-70
 73. BED The Role of Direct Marketing in Present Days / Peter Štarchoň
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-1309-1. - Bratislava : Ekonóm, 2000. - S. 247-249
 74. BED Využitie informácií o zákazníkoch v databázach - elementárny predpoklad efektívneho priameho marketingu / Peter Štarchoň
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-1588-4. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 353-357
 75. BED Marketing Communication and Direct Marketing / Peter Štarchoň
  In: EDAMBA. - ISBN 80-225-0586-2. - Bratislava : Ekonóm, 2001. - S. 254-256
 76. BEE New formats of marketing communication / Marie Hesková, Peter Štarchoň
  In: Marketing communication in public administration. - ISBN 978-80-7375-772-4. - Brno : Mendelová univerzita v Brně, 2013. - S. 121-128
 77. BEE Slovak consumers´ readiness for brands from emerging countries / Lucia Vilčeková, Peter Štarchoň
  In: The 5th international research symposium on branding in emerging markets : symposium proceedings. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 218-224
 78. BEF Význam a tvorba konkurenčnej výhody v zdravotníctve / Eva Smolková, Peter Štarchoň
  In: Tvorba cien v súkromnej ambulancii. - ISBN 80-968117-7-0. - Bratislava : Raabe, 2007. - S. 1-14
 79. BEF Cena v zdravotníckom zariadení z pohľadu marketingu / Peter Štarchoň
  In: Tvorba cien v súkromnej ambulancii. - ISBN 80-968117-7-0. - Bratislava : Raabe, 2006. - S. 2-15
 80. DAI Priamy marketing. Účinný nástroj marketingovej komunikácie / Peter Štarchoň ; školiteľ Viera Cibáková
  Bratislava : [s.n.], 2002
 81. EDI Foret Miroslav : Marketingová komunikace, 3 / Marie Hesková, Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 7, č. 1 (2012), s. 62-63
 82. EDI Kášová, Martina : Môj volič - môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame / Peter Štarchoň, Emília Charfaoui
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 62-63
 83. EDI Dušan Pavlů: Veletrhy a výstavy (kultura, komunikace, multimedialita, marketing) / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 47-48
 84. EDI Lošťáková, Hana a kol., 2017: Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 61-62
 85. EDI Eva, Smolková, (2016): Strategické partnerstvá v manažmente, podnikaní a marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016, 232 s. ISBN 978-80-223-4186-8 / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 4 (2016), s. 60-61
 86. EDI Forster, Anja - Kreuz, Peter: Nekonvenční myšlení. 17 pravidel pro vítězství v byznysu / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 39
 87. EDI Pavel Horňák a kolektív : Marketingová komunikácia / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 35
 88. EDI Peter, Štetka a Štefan, Majtán, (2014): Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami. Bratislava : Ekonóm, 146 s. ISBN 978-80-225-4010-0 / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 60-61
 89. EDI Kotler, Philip - Wong, Veronica - Saunders, John - Armstrong, Gary: Moderní marketing. 4. evropské vydání / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 32-33
 90. EDI Vysekalová, Jitka - Mikeš, Jiří: Reklama. Jak dělat reklamu. 2. aktualizované a rozšírené vydanie / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 29-30
 91. EDI Marketing kultúry - vybrané problémy / Miloslav Vojtech, Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 35
 92. EDI Pavel Horňák: Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 46-47
 93. EDI Chebeň Juraj : Vedecké aspekty tvorby modernej reklamy / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 47-48
 94. EDI Môj volič - môj pán ! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame / Peter Štarchoň, Emília Charfaoui
  In: Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-47-5. - Bratislava : Z-F Lingua, 2011. - S. 105-106 [CD-ROM]
 95. EDI Vysekalová, Jitka - Komárková, Růžena - Herzmann, Jan - Herink, Ondřej: Psychologie reklamy. 3. rozšířené a aktualizované vydání / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 33-35
 96. EDI Soukalová, Radoslava: Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 60-61
 97. EDI Juraj Chebeň: Strategický marketingový plán / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 31
 98. GAI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : čiastkové výsledky riešenia projektu VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : FMUK, 2004
 99. GII ...s Mgr. Borisom Mahrlom, MPH, riaditeľom spoločnosti Medochemie Ltd. na Slovensku / účast. interv. Boris Mahrla ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč.5, č. 1 (2010), s. 26-30
 100. GII Recept na úspech / Peter Štarchoň
  In: FCB Info. - Č. 9 (2004), s. 1-4
 101. GII Európske aspekty marketingu II. : Študijný materiál pre projekt TEMPUS European Studies in Business Administration S_ JEP 12491-97. / Peter Štarchoň
  Bratislava : FM UK, 1999
 102. GII Európske aspekty marketingu : Študijný materiál pre projekt TEMPUS European Studies in Business Administration S_ JEP 12491-97. / Peter Štarchoň
  Bratislava : FM UK, 1998
 103. GII Študentská vedeckovýskumná činnosť na Fakulte managementu UK / Peter Štarchoň
  In: Naša univerzita. - Roč. 44 ,č. 10 (1998), s. 6
 104. GII ...s Dušanom Nitschneiderom, výkonným riaditeľom marketingu spoločnosti Telefónica O2 Slovakia / účast. interv. Dušan Nitschneider ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 25-29
 105. GII ...s Janom Havelkom, CEO GroupM Slovakia / účast. interv. Jan Havelka ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 20-22
 106. GII ...s Martinom Mravcom, riaditeľom spoločnosti GfK Slovakia, s.r.o. a prvým podpredsedom Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) / účast. interv. Martin Mravec ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 17-19
 107. GII ...s Jozefom Heribanom, autorom knihy Úspech má srdce žraloka, riaditeľom marketingu Medzinárodného filmového festivalu Bratislava a mediálnym poradcom / účast. interv. Jozef Heriban ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 12-14
 108. GII ...s Jitkou Vysekalovou, predsedníčkou Českej marketingovej spoločnosti / účast. interv. Jitka Vysekalová ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 15-18
 109. GII ... s Romanom Portášikom, obchodným riaditeľom spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. / účast. interv. Roman Portášik ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč.3, č. 2 (2008), s. 24-27
 110. GII ...with Professor Philip Kitchen / účast. interv. Philip Kitchen ; aut. interv. Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 19-21
 111. GII Dlhotrvajúci vzťah k zákazníkovi je cestou k úspechu firmy / Peter Štarchoň
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 11, č. 232 (2003), s. 22