About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

  1. AFD eHealth- telemedicína na Slovensku / Július Selecký
    In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 210-217
  2. AFD eEurope - zvyšovanie dostupnosti širokopásmového internetu, digitalizácia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku a v EÚ / Július Selecký
    In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2009. - S.202-207