About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AFD Trends in e-business and their application in development of SMEs in Slovakia / Eva Poráziková, Jaroslav Vojtechovský
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 106-112 [online]
 2. AFD Vplyv virálneho marketingu na malé a stredné podniky (SME) v slovenskom prostredí / Peter Balco, Eva Poráziková
  In: Make it digital : Support for e-business in the V4 countries : Zborník z vedeckej konferencie : [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4219-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 3. AFD Sociálne médiá a firmy / Eva Poráziková, Jaroslav Vojtechovský, Andrea Studeničová
  In: Make it digital : Support for e-business in the V4 countries : Zborník z vedeckej konferencie : [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4219-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - nestr. [11s.] [CD-ROM]
 4. AFD Elektronické podnikanie / Jaroslav Vojtechovský, Marianna Proksová, Eva Poráziková
  In: Trendy v online marketingu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4106-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 5. AFD Vpyv sociálnych médií po zavedení Web 2.0 do prostredia zákazníka a ich využitie v oblasti marketingu v Európskej únii / Martina Drahošová, Peter Balco, Eva Poráziková
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 6. BDF E-shop ako nástroj rastu a rozvoja vášho podnikania / Poráziková Eva, Peter Balco, Martina Drahošová
  In: Zisk manažment. - Roč. 89 č. 1-2 (2017), s. 60-81