About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Ofprint, 2013
 2. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 3. ACD Profil manažéra v znalostnej ekonomike a multikultúrnom prostredí / Michaela Poláková, Karolína Kubelová
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 84-106
 4. ACD Vývoj teórie manažmentu / Michaela Poláková
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 19-53
 5. ACD Strategický manažment / Michaela Poláková, Juliet Horváthová-Suleimanová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 177-198
 6. ACD Manažment zmien / Michaela Poláková, Juliet Horváthová-Suleimanová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 307-325 [1,32 AH]
 7. ADE Improving customer service in Sunpharma pharmacies / Katarína Lacková, Michaela Polaková, Joan Winn
  In: NACRA. Case Research Journal. - Vol. 32, Iss. 3 (2012), s. 65-84
 8. ADF University graduates´competences of selected faculties in comparison to employers´needs / Juliet Suleimanová Horváthová, Michaela Poláková, Emil Wojčák
  In: Management: science and education. - Vol. 2, No. 2 (2013), s. 41-44
 9. ADF Human Resource Management in Knowledge Economy New managerial roles from Human Resource Management Perspective in Knowledge Economy / Michaela Poláková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2009), s. 19-29
 10. ADF A contemporary multicultural manager / Karolina Kubelová, Michaela Nikmanová, Emil Wojčák
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2007), s. 41-56
 11. ADF Employee growth in Slovak knowledge - intensive businesses / Ľubica Bajziková ... [et al.]
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.13, č. 1-2 (2010), s. 4-18
 12. AED Vlastnosti výberovej metódy assessment center / Juliet Horváthová Suleimanová, Michaela Poláková, Emil Wojčák
  In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác, roč. 3. - ISBN 978-80-970759-3-4. - Bratislava : ALDO, 2013. - S. 50-56
 13. AED Príčiny sťaženého vstupu vysokoškolských absolventov na trh práce v podmienkach Slovenskej republiky / Juliet Horváthová Suleimanová, Michaela Poláková
  In: Management trends in theory and practice. - ISBN 978-80-554-0736-4. - Žilina : EDIS, 2013. - S. 211-213
 14. AFA Business diplomacy and the manager´s profile / Michaela Polákova ... [et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia :AGB, 2011. - nestr. [19 s.] [CD-ROM]
 15. AFC Uplatňovanie telepráce (príležitosti a hrozby) / Emil Wojčák, Michaela Poláková
  In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-550-9. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - S. 350-357 [CD-ROM]
 16. AFC How far is the contract and employee telework implement in SMEs and large enterprises? (Case of Slovakia) / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 235, S. 420-426 [online]
 17. AFC Are flexible work arrangements atractive enough for knowledge-intensive businesses? / Lubica Bajziková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 771-783 [online]
 18. AFC Where is the happiness-generated optimism streamed in? European perspective / Helena Šajgalíková, Lukáš Copuš, Michaela Poláková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3235-3244 [USB kľúč]
 19. AFC Revisiting new managerial competences : is there enough motivation to apply them? / Helena, Šajgalíková ... [et al.]
  In: The proceedings of 8th international strategic management conference : new opportunities for global collaboration and strategic alliances in the era of "New Normal" [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2012. - S. 865-872 [CD-ROM]
 20. AFC Dynamics of changes toward knowledge-based economy in Slovak SMEs / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 150, S. 637-647 [online]
 21. AFC How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: Leadership model in telework / Emil Wojčák, Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 229, S. 33-41 [online]
 22. AFC Current changes to knowledge managerial competencies / Michaela Poláková ...[et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings : volume 22 [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2010. - nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 23. AFD Profil manažéra vo vedomostnej ekonomike / Michaela Poláková
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - 80-86
 24. AFD Flexibilné formy organizácie práce na Slovensku, ich výhody a nevýhody pre organizáciu z pohľadu zamestnancov / Emil Wojčák, Karolína Kubelová, Michaela Nikmonová
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 129-150
 25. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 26. AGI Multinational and local resources business services / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2009
 27. BDE Improving customer service in Sunpharma pharmacies Instructor´s manual / Katarína Lacková, Michaela Polaková, Joan Winn
  In: NACRA. Case Research Journal. - Vol. 32, Iss. 3 (2012), s. 1-25