About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF A modern Way of Searching for Customers / Jozef Metke
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 27-29
 2. ADF Mobilný telefón ako nový nástroj marketingovej komunikácie / Jozef Metke
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 28-31
 3. ADF SMS Marketing - kto z nás ho ešte nevyskúšal? / Jozef Metke, Jan Mach
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 29-31
 4. BAA Velký slovník marketingových komunikací / Olga Jurášková ... [et al.]
  Praha : Grada, 2012