About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/501 17 600
Room
príst.č.9
Publications

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 416
Publications

doc. PhDr. René Pawera, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 422
Publications

Mgr. Andrea Pawerová

Fakulta managementu UK, Referát ľudských zdrojov
referent personálneho riadenia

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Publications

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/501 17 628
Room
príst.č.10
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum
dekan, prodekan fakulty
Publications

Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný administratívny zamestnanec kult
Publications

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications