About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Publications

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre legislatívnu oblasť a informačné technológie
Publications

Vojmír Málek

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Peter Marcin, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Jana Masariková

Fakulta managementu UK, Knižnica
knihovník

doc. Ing. Anna Michalcová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
asistent v administratíve

Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 425
Publications

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publications

Stanislava Mitková

Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
účtovník mzdový
Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
referent práce a miezd, i. n.

Martin Molnár

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vodič osobného automobilu