Faculty of Managementof the Comenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Ing. Vincent Karovič, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 492
Publications

Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 510
Publications

Drahoslava Kissová

Fakulta managementu UK, Oddelenie doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
Telephone
02/501 17 480
Room
428

Soňa Kleinová

Fakulta managementu UK, Knižnica
odborný dokumentarista
Telephone
02/501 17 631
Room
kniž. č.10

prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Publications

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 415
Publications

Mgr. Lucia Kočišová

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
asistent v administratíve
Fakulta managementu UK
PhD Student (3.dMN/x, external)

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Yveta Kollárová

Fakulta managementu UK, Oddelenie externého štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
Telephone
02/501 17 433

Ing. Martin Kolpák

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
Windows systems administrator
Telephone
02/501 17 458