About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 425
Publications

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/501 17 521
Publications

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 421
Room
231/A
Publications

Mgr. Ján Smoleň, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
docent vysokej školy, univerzity
Publications

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 416
Publications

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Publications

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 416
Publications

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre doktorandské štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publications

Mgr. Soňa Szabóová

Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
tajomník spoločnosti
Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
odborný archivár, i. n.