About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 2. AAB Výskum organizačnej kultúry : na príklade Univerzitnej knižnice v Bratislave. / Anna Lašáková
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008
 3. ABA Procesy v organizačnom správaní / Ján Rudy, Rozália Suliková, Anna Lašáková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 170-252
 4. ABC Kontext organizačného správania / Ján Rudy, Jana Fratričová, Anna Lašáková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 65-81
 5. ABC Manažment organizačnej dynamiky / Anna Lašáková, Jana Fratričová
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 253-300
 6. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 7. ACB Manažment v globálnom prostredí / Ľubica Bajziková, Andrej Piškanin, Anna Lašáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 8. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 9. ACD Dotazník "rýchly prieskum znalosti" - optimálny nástroj pre výskum znalostného manažmentu v organizáciách / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : Vena, 2009. - S. 138-159 [CD-ROM]
 10. ADC Barriers and drivers of innovation in higher education: Case study-based evidence across ten European universities / Anna Lašáková, Ľubica Bajzíková, Indra Dedze
  In: International journal of educational development [elektronický zdroj]. - Vol. 55, (2017), s. 69-79 [online]
 11. ADD Culture and leadership preferences in Slovakia and Slovenia : Comparative study based on the GLOBE Student research / Danijel Pučko, Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 376-395
 12. ADD On organisational factors that elicit managerial unethical decision-making / Anna Lašáková, Anna Remišová
  In: Ekonomický časopis. - roč. 65, č. 4, (2017), s. 334-354
 13. ADE Are managers in Slovakia ethical leaders? Key findings on the level of ethical leadership in the Slovak business environment / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Kirchmayer
  In: Periodica Polytechnica Social and Management Sciences [elektronický zdroj]. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 87-96 [online]
 14. ADE Ethical leadership styles of future managers in Central and Eastern European countries / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: International Journal of Applied Behavioral Economics. - Vol. 2, Iss. 1 (2013), s. 30-50
 15. ADE Ethical-economic dilemmas in business education / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Business, management and education. - Vol. 12, No. 2 (2014), s. 303-317
 16. ADE On the risks of implementation of codes of ethics in academic environment / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Socialinių mokslų studijos. - Vol. 4, No.1 (2012), s. 61-74
 17. ADF Competencies in the learning organizational culture / Anna Lašáková, Juliet Horváthová Suleimanová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 33-48
 18. ADF Current scientific discourse on the global leadership : main trends and key concepts / Ľubica Bajzíková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 4-17
 19. ADF Ethical-economic dilemmas in teaching business ethics : The Slovak experience / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Ethics & bioethics (in Central Europe). - Vol. 4, Iss. 1-2 (2014), s. 89-104
 20. ADF Empirical research of organizational assumptions / Anna Lašáková
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 10, č. 1-2 (2007), s. 16-28
 21. ADM Corporate social responsibility in European countries : The keystones of the concept and intercultural connotations / Anna Remišová, Anna Lašáková, Renata Krzykala-Schaefer
  In: Journal for East European Management Studies. - vol. 18, no. 4 (2013), s. 512-543
 22. AEC On the problematics of intercultural communication Project GLOBE Student / Anna Rešová, Anna Lašáková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1562-1571 [CD-ROM]
 23. AEC On the role of unethical organizational culture in managerial decision-making / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Role and the place of a civilized entrepreneurship in economy of Russia : scientific and practical edition (Tom 16, No. 2) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-5-9909311-6-9. - Moskva : Rusian Academy of Entrepreneurship, 2017. - S. 296-305 [online]
 24. AEC Center for business ethics - an essential condition for the long-term development of business ethics - on the example of Slovakia / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Roľ i mesto civilizovannogo predprinimateľstva v ekonomike Rossii. - ISBN 978-5-9909311-7-6. - Moskva : Rossijskaja akademija predprinimateľstva, 2017. - S. 187-195
 25. AED Analýza smerníc a štandardov merania spoločenskej zodpovednosti podnikov / Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. - ISBN 978-80-225-3200-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 50-55
 26. AED Príbehy a mýty ako artefakty organizačnej kultúry / Anna Lašáková
  In: Slovo, obraz, zvuk 1 : duchovný rozmer súčasnej kultúry [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-330-1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 65-70 [CD-ROM]
 27. AED Organizačná kultúra / Anna Lašáková
  In: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. - ISBN 80-89197-41-8. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2005. - S. 162-173
 28. AED Modely štruktúry kultúry / Anna Lašáková
  In: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. - ISBN 80-89197-41-8. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2005. - S. 139-161
 29. AED Teoretická reflexia etického vedenia ľudí / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4077-3. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 348-356 [CD-ROM]
 30. AEE GLOBE Student Research Project in Slovakia - Preliminary findings / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Schriften zur Organisationswissenschaft : Values and Leadership Expectations of Future Managers from Transforming Societies [elektronický zdroj]. - Chemnitz : Technische Universität, 2011. - S. 32-49 [online]
 31. AFA Relevance of ethics program components / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Kirchmayer
  In: Global connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair, NJ : Society for Global Business and Economic Development, 2016. - S. 742-754 [CD-ROM]
 32. AFA Ethical leadership and effective leadership: An analysis based on the results of the GLOBE student research in Slovakia / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II.. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 810-820
 33. AFC The CSR prospects in Romania and Slovakia A comparative study of the CSR-related preferences of the future managerial generation / Anna Remišová, Anna Lašáková, Diona Catana
  In: 4th review of management and economic engineering : The management between profit and social responsibility. - Cluj-Napoca : Todesco publishing house, 2014. - S. 290-300
 34. AFC CSR-related managerial decision-making preferences in the CEE region (Results of the GLOBE student research) / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 110, S. 913-922 [online]
 35. AFC Code of ethics and related clarity of behavioral standards: Do they decrease the influence of organizational factors that elicit unethical decision-making of managers? / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 2542-2551 [USB kľúč]
 36. AFC Ethical leadership in the context of CSR / Zuzana Kirchmayer, Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1144-1150 [USB kľúč]
 37. AFC Cultural change / Anna Lašáková
  In: Selected papers from the VII chemnitz East Forum "Research on transition - Research in Transition. Current Topics and Future Trends in Research on Transofming Societies." [elektronický zdroj]. - ISSN 1612-7218. - Chemnitz : TU, 2006. - S. 133-150 [online]
 38. AFC Empirický výskum paradigmy organizačnej kultúry - odhaľovanie esencie organizačnej každodennosti / Anna Lašáková
  In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7318-664-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2008. - nestr. [S. 1-9]
 39. AFC It won´t work without an ethics program? / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Rosijskoe predprinimateľstvo : istorija i sovremenosť. - ISBN 978-5-9907008-9-5. - Moskva : Rosijskaja akademija predprinimateľstva, 2016. - S. 210-218
 40. AFC Key findigs on unethical leadership in Slovakia / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Kirchmayer
  In: CITPM 2016 : Proceedings of the 1st International conference Contemporary issues in theory and practice of management. - ISBN 978-83-65179-41-8. - Czestochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - S. 252-260
 41. AFD Význam poznania vzorov efektívneho vedenia ľudí v marketingovej praxí Na základe výsledkov výskumu GLOBE Student / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Psychologické, sociologické a etické aspekty marketingovej komunikácie. - ISBN 978-80-8105-093-0. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. - S. 203-214
 42. AFD Termín "paradigma" v teórii organizačnej kultúry / Anna Lašáková
  In: Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie. - ISBN 978-80-89238-12-5. - Bratislava : Iris, 2007. - S. 368-373
 43. AFD Unethical leadership: current theoretical trends and conceptualization / Anna Lašáková, Anna Remišová
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 319-328 [online]
 44. AFD K pojmom vedenie ľudí a etické vedenie ľudí / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 283-293 [CD-ROM]
 45. AFD K dimenziám medzikultúrnych rozdielov / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Identita - diferencia. - ISBN 978-80-970303-1-5. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2010. - S. 308-319
 46. AFD Etické princípy v manažmente ľudských zdrojov: vymedzenie a praktická aplikácia = ethical principles in human resource management : definion and practical applictions / Anna Lašáková
  In: Aplikovaná etika a profesionálna prax. - ISBN 978-80-557-0217-9. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2011. - S. 73-81
 47. AFD On the drivers, barriers and challenges of innovation in university education / Ľubica Bajzíková, Anna Lašáková
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - 24-33 [CD-ROM]
 48. AFD Vzory efektívneho vedenia ľudí z perspektívy manažérskej etika = Patterns of effective leadership behaviour from the perspective of managerial ethics / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89453-02-3. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, 2012. - S. 89-98 [CD-ROM]
 49. AFD Úloha lídra pri budovaní organizačnej kultúry / Anna Lašáková
  In: Medzi modernou a postmodernou II. : partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti. - ISBN 80-89215-05-X. - Prešov : PU, 2006. - S. 219-226
 50. AFD Aplikácia vybraných východísk informačnej spoločnosti a znalostného manažmentu v rámci problematiky organizačnej kultúry učiacej sa univerzity / Anna Lašáková, Emil Wojčák
  In: Postavenie univerzity a jej výskumu v znalostnej ekonomike. - ISBN 978-80-8075-264-4. - Trenčín : FESV TnUAD, 2007. - S. 109-120
 51. AFD K problematike medzikultúrnej komunikácie Na príklade skúmania obavy z neistoty a orientácie na budúcnosť v rámci projektu Global Student / Anna Lašáková, Anna Remišová
  In: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. - ISBN 978-80-89238-24-8. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 201-209
 52. AFD Vplyv sociálnej a kultúrnej antropológie na teóriu organizačnej kultúry / Anna Lašáková
  In: Kulturológia ako akademická disciplína. - ISBN 80-7121-258-4. - Bratislava : NOC, 2005. - S. 356-371
 53. AFD Koncepcia kultúry v diele G. Lipovetského / Anna Lašáková
  In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. - ISBN 80-89238-08-4. - Bratislava : Iris, 2006. - S. 252-258
 54. AFD Model výskumu organizačných hodnôt / Anna Lašáková
  In: Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. - ISBN 978-80-8105-004-6. - Trnava : Fakulta masmediálne komunikácie UCM, 2007. - S. 108-110
 55. AFD Výskum ideálnych a reálnych hodnôt v rámci organizačnej kultúry / Anna Lašáková
  In: Podnikateľské prostredie a etika podnikania. - ISBN 80-225-2199-X. - Bratislava : Ekonóm, 2006. - S. 244-248
 56. AFD Kvalita ako centrálny atribút organizačnej kultúry univerzity / Anna Lašáková
  In: Acta Philosophica Tyrnaviensia 13 : Poslanie filozofie na univerzita v súčasnej dobe. - ISBN 978-80-8082-168-5. - Trnava : Filozofická fakulta TU, 2007. - S. 131-139
 57. AFD Organizačná kultúra, jej členovia a ich presvedčenia / Anna Lašáková
  In: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. - ISBN 978-80-8068-649-9. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. - S. 272-279
 58. AFD Globálne vedenie ľudí / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 25-34 [CD-ROM]
 59. AFE CSR Decision-Making values of future managers Based on the globe student study / Anna Remišová, Anna Lašáková, Renata Krzykala-Schaefer
  In: X. Chemnitz East Forum. Abstracts. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2011. - S. 78-79
 60. AFG Concepts of leadership Students' perspective 1 / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Conflicts, frictions and paradoxes in CEE Management. IX. Chemnitz east forum. Abstracts. - Chemnitz : TU, 2009. - S. 133-150
 61. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 62. AGI Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision / Cecile Hoareau McGrath, Joanna Hofman, Ľubica Bajzíková, Emma Harte, Anna Lašáková, Paulina Pankowska, S. Sasso, Julie Belanger, S. Florea, J. Krivogra
  [Santa Monica, CA] : RAND Corporation, 2016
 63. BDF Budúci manažéri si želajú zmeny v národnej kultúre / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Finančný manažment a controlling v praxi. - Roč. 2, č. 5 (2009), s. 317-320
 64. BDF Učiaca sa organizácia - pýcha a predsudok slovenských firiem / Anna Lašáková
  In: Finančný manažment a controlling v praxi. - Roč. 1, č. 6 (2008), s. 382-384
 65. BDF Príbehy a mýty ako artefakty organizačnej kultúry / Anna Lašáková
  In: Finančný manažment a controlling v praxi. - Roč. 1, č. 3 (2008), s. 188-191
 66. BFA Ethical leadership in the public and private sector in Slovakia: a comparative study / Anna Remišová, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: XII. Chemnitz East Forum. Leadership and governance OF and IN public and private organisations in CEE countries. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2015. - S. 4-9
 67. BFA Managerial perceptions of ethics programs in public and private organisations in Slovakia "chalk and cheese" or "alike as two peas" / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: XII. Chemnitz East Forum. Leadership and governance OF and IN public and private organisations in CEE countries. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2015. - S. 11-19
 68. DAI Kulturologická reflexia organizačnej kultúry / Anna Lašáková ; školiteľ Anna Remišová
  Bratislava : [s.n.], 2007
 69. EDI Etika a morálka. Teória a realita / Anna Lašáková
  In: Finančný manažér. - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 43
 70. EDI Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo - otázky a výzvy / Anna Lašáková
  In: Finančný manažér. - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 22
 71. EDI Vademékum podnikateľskej etiky / Anna Lašáková
  In: Finančný manažér. - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 23-24
 72. GII Information regarding the international scientific conference / Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 39-42