About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

  1. ADF Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva / Oľga Múčková, Vincent Karovič, Martin Krajčík
    In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [8 s.] [online]
  2. BEE Projektové riadenie IT projektov / Oľga Múčková, Martin Krajčík
    In: Manažment, teória, výčba a prax 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8040-516-8. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2015. - S. 233-238 [CD-ROM]