About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Podnikanie na Slovensku : nadpriemerná podnikateľská aktivita v podpriemernom podnikateľskom prostredí. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 2. AAB Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 3. AAB Komerčné, sociálne a inkluzívne podnikanie na Slovensku : GEM Slovensko 2015. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 4. AAB Podnikanie na Slovensku : aktivita, inkluzivita, prostredie. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 5. ABC Sharing knowledge and information through corporate e-learning / Martina Halás Vančová, Zuzana Kovačičová
  In: Agile information business, Exploring managerial implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 255-274 [0,9 AH]
 6. ADE Drivers of student entrepreneurship in Visegrad four countries: Guess evidence / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Central European Business Review. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 54-63
 7. ADM Women entrepreneurship in Visegrad region and its drivers / Marian Holienka, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 64, No. 6 (2016), s. 1809-1910
 8. AEC Information Support of Marketing in Medium and Large Manafacturing Enterprises / Stojan Russev, Zuzana Kovačičová
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1820-1824
 9. AED Inkluzivita podnikania znevýhodnených skupín obyvateľsta v Európe / Ján Rehák, Lucia Kohnová, Kovačičová Zuzana
  In: Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3811-4. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 105-118 [CD-ROM]
 10. AED Senior entrepreneurship in Slovakia Global entrepreneurship monitor (GEM) evidences / Anna Pilková, Zuzana Kovačičová, Ján Rehák
  In: Different perspectives of active ageing [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3350. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 100-117 [CD-ROM]
 11. AFC What drives student entrepreneurs? Guess evidence from V4 countries / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 304-313 [online]
 12. AFC Implementation of corporate e-learning - Practical scenario / Martina Vančová, Zuzana Kovačičová
  In: iiWAS 2015 : International conference on information integration and Web-based applications & services, Proceedings. - ISBN-13: 978-1-4503-3491-4. - New York : ACM, 2015. - S. 27-33
 13. AFC SOA for Customer-Centric eBusiness / O. Urikova, I. Ivanochko, Z. Kovačičová
  In: iiWAS 2015 : International conference on information integration and Web-based applications & services, Proceedings. - ISBN-13: 978-1-4503-3491-4. - New York : ACM, 2015. - S. 673-675
 14. AFC Case of SOA Strategy for e- Healts Services - Some Conceptual Suggestions / I. Ivanochko, Z. Kovačičová, M. Greguš
  In: iiWAS 2015 : International conference on information integration and Web-based applications & services, Proceedings. - ISBN-13: 978-1-4503-3491-4. - New York : ACM, 2015. - S. 677-680
 15. AFC Managers in Culturally Diverse Environment / Rozália Sulíková, Zuzana Kovačičová
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 1177-1181
 16. AFC Drivers of women entrepreneurship in Visegrad countries: GEM evidence / Marian Holienka, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 220, S. 124-133 [online]
 17. AFC Inclusive entrepreneurship in Visegrad4 countries / Anna Pilková, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 220, S. 312-320 [online]
 18. AFC Student entrepreneurs: doers, procrastinators, and dreamers / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 326-336 [online]
 19. AFC Drivers of senior entrepreneurship in Visegrad countries / Marian Holienka, Zuzana Jančovičová, Zuzana Kovačičová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 236-246
 20. AFD Trendy vývoja podnikateľských aktivít na Slovensku dynamická a medzinárodná komparácia / Anna Pilková, Zuzana Kovačičová
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3651-6. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2013. - nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 21. AFD Specifics of the entrepreneurial activities of Slovaks: Evidences based on GEM research / Anna Pilková, Zuzana Kovačičová
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 368-375 [online]
 22. AFD Ukazovatele výkonnosti verejných vysokých škôl / Stojan Russev, Zuzana Kovačičová
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 191-204
 23. BAB Podnikateľská aktivita a prostredie na Slovensku : GEM Slovensko 2014. / Anna Pilková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015