About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Teoreticko-metodologické prístupy k regionálnej konvergencii v EÚ / Milan Buček ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2011
 2. AAB Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve / Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč
  Bratislava : Sprint dva, 2010
 3. ACB Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve / Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč
  Bratislava : Spirit 2, 2015
 4. ACB Úvod do prognostiky / Pavol Vincúr .... [et al.]
  Bratislava : Sprint vfra, 2007
 5. ACB Riziká vo financiách a v bankovníctve / Rudolf Sivák .... [et al.]
  Bratislava : Sprint dva, 2009
 6. ADC Hierarchical simulation of statistical variability : from 3-D with "ab initio" ionized impurity scattering to statistical compact models / L. Urban Kovač ... [et al.]
  In: IEEE Transactions on Electron Devices. - Vol. 57, Iss. 10 (2010), s. 2418-2426
 7. ADC Statistical simulation of random dopant induced threshold voltage fluctuations for 35nm chanel length MOSFET / Urban Kováč ... [et al.]
  In: Microelectronics Reliability. - Vol. 48, Sp. Iss. 8-9 (2008), s. 1572-1575
 8. ADC Identification of interconnections between landscape pattern and urban dynamics - Case study Bratislava, Slovakia / Peter Baus ... [et al.]
  In: Ecological Indicators. - Vol. 42, Sp. Iss., July (2014), s. 104-111
 9. ADE Use of density gradient quantum corrections in the simulation of statistical variability in MOSFETs / L. Andrew Brow ... [et al.]
  In: Journal of Computational Electronics. - Vol. 9, Iss. 3-4 (2011), s. 187-196
 10. ADE Simulation of statistical variability in nano-CMOS transistors using drift-diffusion, Monte Carlo and non-equilibrium Green´s function techniques / Asen Asenov ... [et al.]
  In: Journal of Computational Electronics. - Vol. 8, Iss. 3-4 (2009), s. 349-373
 11. ADF Faktory platobnej bilancie Slovenskej republiky / Urban Kováč, Pavol Ochotnický
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 14, č. 1 (2005), s. 39-47
 12. ADF Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics / Lenka Slaviková ... [et al.]
  In: Prognostické práce = Forecasting Papers. - Roč. 3, č. 4 (2011), s. 337-355
 13. ADF Metodologické prístupy k meraniu konvergencie / Urban Kováč... [et al.]
  In: Prognostické práce = Forecasting Papers. - Roč. 3, č. 5 (2011), s. 395-407
 14. AED Managing urban landscape The use of agent-based models / Peter Baus, Urban Kováč, Tatiana Kluvánková Oravská, Jozef Komorník
  In: Managing environmental goods under the global change : Approaches and methods [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7414-930-6. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. - S. 66-84 [online]
 15. AED The role of property regime in sustainable forest management / Lenka Sláviková ... [et al.]
  In: From governing to governance reconsidered. - ISBN 978-80-561-0066-0. - Ružomberok : Verbum, 2013. - S. 45-60
 16. AED Governing under the complexity and uncertainty / Tatiana Kluvánková-Oravská ... [et al.]
  In: From governing to governance reconsidered. - ISBN 978-80-561-0066-0. - Ružomberok : Verbum, 2013. - S. 85-94
 17. AFC Novel approach to the statistical generation of non-normal distributed PSP compact model parameters using a nonlinear power method / Urban Kováč ... [et al.]
  In: SISPAD 2010 - 15th international conference on simulation of semiconductor processes and devices. - ISBN 978-1-4244-7701-2. - New York : IEEE, 2010. - S. 125-128
 18. AFC A Unified Density Gradient Approach to 'ab-initio' Ionised Impurity Scattering in 3D MC Simulations of Nano-CMOS Variability / L. Craig Alexander
  In: ULIS 2009 : International Conference on Ultimate Integration on Silicon. - ISBN 978-1-4244-3705-4. - New York : IEEE, 2009. -
 19. AFC Modeling and Simulation of Transistor and Circuit Variability and Reliability / Asen Asenov ... [et al.]
  In: IEEE Custom Integrated Circuits Conference 2010. - ISBN 978-1-4244-5760-1. - New York : IEEE, 2010. - Nestr. [8 s.]
 20. AFC Regional convergence of EU : theory and practice / Lukrécia Kováč, Gerulová ... [et al.]
  In: 13th Iternational Colloquium on Regional Sciences. - ISBN 978-80-210-5210-9. - Brno : Masarykova Univerzita, 2010. - S. 9-16
 21. AFC A General Approach for Multivariate Statistical MOSFET Compact Modeling Preserving Correlations / André Lange ... [et al.]
  In: ESSDERC 2011 : Solid-State Device Research Conference. - ISBN 978--1-4577-0707-0. - New York : IEEE, 2011. - S. 163-166
 22. AFD Meranie dopadov kohéznej politiky EÚ na konvergenciu regiónov / Lukrécia Kováč Gerulová ... [et al.]
  In: Financie a riziko [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3089-7. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 186-194 [CD-ROM]
 23. AFD Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratíckého programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta / Urban Kováč
  In: Mena, bankovníctvo, finančné trhy. - ISBN 80-225-2103-5. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 119-123
 24. AFD Predikcia cien aktív na kapitálovom trhu neurónovými sieťami / Urban Kováč ... [et al.]
  In: AIESA 2005 : budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - ISBN 80-225-2010-1. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 25. AFD Manažment rizika / Urban Kováč, Monika Kováčová
  In: Mladý ekonóm 2005 : znalostná ekonomika - piliere, ciele, stratégie. - ISBN 80-89202-05-5. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 48-51
 26. AFD Efektívnosť kohéznej politiky EÚ / Lukrécia Kováč Gerulová, Urban Kováč
  In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie. - ISBN 978-80-225-02583-1. - Bratislava : Ekonóm, 2008. - S. 159-164
 27. AFD Využitie umelej inteligencie v podnikovej ekonómii / Urban Kováč
  In: EDAMBA na Ekonomickej univerzita v Bratislave. - ISBN 80-225-1588-4. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 171-175
 28. AFD Štúdia univerzálnej poštovej služby zameraná na potreby a preferencie používateľov poštových služieb - Pilotný prieskum / Urban Kováč, Doležal Ivo
  In: Postpoint 2015: Sborník príspevkov. - ISBN 978-80-554-1104-0. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - str. 121-131
 29. BEE Landscape pattern and urban dynamics: Bratislava region case / Peter Baus, Urban Kováč, Eva Pauditšová, Jozef Komorník
  In: Global change and resilience. From impacts to responses: Proceedings. - ISBN 978-80-904351-9-3. - Brno : Global change research centre AS CR, 2013. - S. 39-45
 30. BFB Ecosystem services governance for well-being of european mountain regions / Stanislava Brnkaľáková, Urban Kováč, Tatiana Kluvánková, Michal V. Marek
  In: NOeG-SEA 2016 : Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4247-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 23
 31. BFB The origins of the gender pay gap among skilled young workers in Slovakia / Martin Guzi, Urban Kováč
  In: NOeG-SEA 2016 : Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4247-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 13
 32. BFB Interactive agent based model as analytical support tool for climate governance / Eva Streberová, Urban Kováč, Tatiana Kluvánková, Martin Kuruc
  In: NOeG-SEA 2016 : Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4247-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 22