About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ABC Business Intelligence a informační bezpečnost / Eva Kostrecová
  In: Vybrané kapitoly z nové ekonomiky. - ISBN 978-80-7357-569-4. - Praha : Wolters Kluver, 2010. - S. 106-140
 2. ACB Informačná bezpečnosť / Eva Kostrecová
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013
 3. ADE Information security policy documents and security organization in the company / Matej Kostrec, Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - č. 9 (2016), s. 58-59
 4. ADE Assets classification for implementation of their adequate protection / Matej Kostrec, Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - č. 11 (2016), s. 49-51
 5. ADE Security incidents reporting / Matej Kostrec, Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - č. 1/2017 (2017), s. 54-55
 6. ADE Security organization in the company / Matej Kostrec, Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - č. 5 (2017), s. 45-47
 7. ADE Security view to the information system development / Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - č. 6 (2017), s. 45-47
 8. ADE Teleworking / Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 54-55
 9. ADE New possibilities in telecommunication billing / Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 20-21
 10. ADE Android - mobile telecommunication platform / Juraj Varga, Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 46-47
 11. ADE Android applications - design and security / Juraj Varga, Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - Roč. 61, č. 9 (2013), s. 50-51
 12. ADE Stratégia Francúzska v oblasti ochrany a bezpečnosti informačných systémov / Eva Kostrecová
  In: Doktríny. - Č. 1 (2013), nestr. [13 s.]
 13. ADE OS Android - Architecture and Security / Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - Roč. 61, č. 10 (2013), s. 54-55
 14. ADE Google Play another way of securing OS Android / Eva Kostrecová, Juraj Varga
  In: Sdělovací technika. - Roč. 61, č. 11 (2013), s. 50-51
 15. ADE Introduction to steganography in teecommunication area / Eva Kostrecová, Matúš, Jókay
  In: Sdělovací technika. - Roč. 61, č. 12 (2013), s. 54-55
 16. ADE Steganography and Steganalysis / Eva Kostrecová, Matúš Jökay
  In: Sdělovací technika. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 46-47
 17. ADE Types of cover files in steganography / Eva Kostrecová, Matúš Jőkay
  In: Sdělovací technika. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 46-47
 18. ADE Future of grid and in-memory technologies / Eva Kostrecová
  In: Sdělovací technika. - Č. 4 duben (2016), s. 50-51
 19. ADF Informačný dopravný systém RDS-TMC (Traffic message channel - kanál dopravných správ a jeho zavedenie na Slovensku) / Eva Kostrecová, Marián Kotman
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 17, č. 4 (2009), s. 112-120
 20. ADF Iniciatívy v rámci medzinárodnej spolupráce štátov a svetových inštitúcií pri ochrane elektronického priestoru / Eva Kostrecová
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 19, č. 2 (2011), s. 134-138
 21. ADF Potreba ochrany osobných údajov z právneho hľadiska / Eva Kostrecová
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 4 (2010), s. 50-58
 22. ADF Antispamový zákon - alebo ochrana elektronického spotrebiteľa / Eva Kostrecová, Igor Pavlovič
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 14, č. 1 (2006), s. 53-68
 23. AFB Metódy ochrany informácií v organizáciách / Eva Kostrecová, Matej Kostrec
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 190-202 [CD-ROM] [online]
 24. AFC Výskum informovanosti a povedomia z oblasti manažmentu informačnej bezpečnosti / Matej Kostrec, Eva Kostrecová
  In: Scientific reflection of new trends in management. - ISBN 978-80-7251-405-2. - Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. - S. 79-86
 25. AFD Výskum z oblasti ochrany informácií / Matej Kostrec, Eva Kostrecová
  In: Security - the key requirement of the present. - ISBN 978-80-8054-675-5. - Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2016. - S. 18-26
 26. EDI Štědroň, Bohumír - Moos, Petr - Svítek, Miroslav - Svoboda, Libor a kol. (2015): Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C. H. Beck, 275 s. ISBN 978-80-7400-587 / Eva Kostrecová
  In: Medias res. - Roč. 1, č. 1-2 (2016), s. 54
 27. EDI Štědroň, Bohumír - Moos, Petr - Svítek, Miroslav - Svoboda, Libor a kol. (2015): Manažérské rozhodování v praxi. Praha: C. H. Beck, 275 s. ISBN 978-80-7400-587 / Eva Kostrecová
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 63, č. 10 (2015), s. 1083-1084
 28. EDI Štědroň, B., Potúček, M. Knápek, J., Mazouch, P., Zimatik, J., Vítek, M., Prognostika metody a jejich aplikace / Eva Kostrecová
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 3 (2012), s. 94-96
 29. EDI Souček, Zdeněk (2015): Strategie uspěšného podniku. Praha: C. H. Beck, 426 s. ISBN 978-807400-572-5 / Eva Kostrecová
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 63, č. 8 (2015), s. 872-873