About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Informačný systém na podporu riadenia fakúlt. 2. časť / Stojan Russev ...[et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2005
 2. AAB Informačný systém na podporu riadenia fakúlt. 1. časť / Stojan Russev ...[et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2005
 3. AAB Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosti v etape integrácie do európskeho trhu / Valéria Michalová ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2005
 4. ACB Metódy v softvérovom inžinierstve / Jaroslava Kniežová
  Bratislava : Ekonóm, 2009
 5. ACB Automatizácia tvorby informačných systémov / Stojan Russev ...[et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2003
 6. ACB Softvérové inžinierstvo / Stojan Russev ...[et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2006
 7. ACB Zdravotnícky manažment a financovanie / V. Ozorovský ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2016
 8. ACD Data Management in General and in Public Health / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 31-50
 9. ADE Methodological problems of information systems design / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová, Roman Russev
  In: Strategijski menadžment. - God. 11, br. 3 (2006), s. 2-5
 10. ADE Advanced customer oriented development of software (ACES) / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová, Roman Russev
  In: International Scientific Journal of Management Information Systems. - Vol. 1, No. 1 (2006), s. 3-14
 11. ADE Effective way to develop effective software applications / Stojan Russev, Roman Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Strategijski menadžment. - God. 10, br. 1-2 (2005), s. 17-20
 12. ADE Information system development methodologies and software risk management / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová, Roman Russev
  In: Strategijski menadžment. - God. 12, br. 1-2 (2007), s. 34-36
 13. ADF Modelovanie riadenia obrazoviek v projektovaní informačných systémov / Jaroslava Kniežová
  In: Ekonomika a informatika. - Roč. 3, č. 2 (2005), s. 56-70
 14. ADF Možnosti kombinácie štruktúrovaného a objektovo orientovaného prístupu tvorby informačných systémov / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Ekonomika a informatika. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 94-106
 15. ADF Informačný systém fakulty hospodárskej informatiky / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Ekonomika a informatika. - Roč. 1, č. 1 (2003), s. 45-70
 16. ADF Kvalita koncepcie informačného systému v štruktúrovanom a objektovo orientovanom prístupe / Jaroslava Kniežová
  In: Ekonomika a informatika. - Roč. 2, č. 2 (2004), s. 177-192
 17. ADF Chosen aspects of the management of agile project / Jaroslava Kniežová
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 4 (2013), nestr. [7 s.] [online]
 18. AED Data Processing / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 8-20
 19. AED WEB Based Public Health Information Systems / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 21-30
 20. AED EHealth, Electronic Health Record / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 51-60
 21. AED Evaluation of the Quality in Health Care / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 61-65
 22. AED Health Care Software / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 66-79
 23. AED Selected Medical Devices / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 88-90
 24. AED Telemedicine and Robotics in Medicine / Jaroslava Kniežová
  In: Information Technologies in Medicine, Medical Information Systems and eHealth. - ISBN 978-80-223-3937-7. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2015. - S. 91-93
 25. AFC Modelling of information system requirements / Jaroslava Kniežová
  In: E-Leader [elektronický zdroj]. - Vol. 8, No. 1 (2013), nestr. [7 s.] [online]
 26. AFC Some aspects of agile approach in praxis / Jaroslava Kniežová
  In: CBU international conference proceedings 2015 : Innovations in science and education. - ISBN 978-80-88042-00-6. - Praha : Central Bohemia University, 2015. - S. 356-363
 27. AFC Agile approach and MDA in software development process / Jaroslava Kniežová
  In: E-Leader [elektronický zdroj]. - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [9 s.] [online]
 28. AFD Problémy a ich možné riešenia pri aplikácii moderných informačných technológií / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. - ISBN 80-225-1589-2. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 188-194
 29. AFD Prednosti a nedostatky v súčasnosti využívaných návrhov IS / Jaroslava Kniežová, Miroslav Majirský
  In: Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti. - ISBN 80-225-1700-3. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 84-89
 30. AFD Nové možnosti pri analýze a návrhu IS v prostredí DBS ORACLE / Miroslav Majirský, Jaroslava Kniežová
  In: Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti. - ISBN 80-225-1700-3. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 129-133
 31. AFD Informačný systém pre prijímacie pohovory / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Kvantitatívne metódy v ekonómii. Kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Európskej únie. - ISBN 80-225-1761-5. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 144-150
 32. AFD Vybrané aspekty výuky informatických predmetov vzhľadom na reflektovanie ich náplne potrebám praxe / Jaroslava Kniežová
  In: Dnešné trendy inovácií. - ISBN 978-80-89400-60-7. - Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2013. - S. 136-143
 33. AFD Detailný návrh obrazoviek v štruktúrovanom a objektovo orientovanom prístupe / Jaroslava Kniežová, Roman Russev
  In: Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 80-225-1850-6. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. - S. 49-55 [CD-ROM]
 34. AFD Riadenie projektov IS - problémy a riešenia / Roman Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 80-225-1850-6. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. - S. 93-98 [CD-ROM]
 35. AFD Problémy objektovo orientovaného prístupu tvorby IS / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová, Roman Russev
  In: AIESA 2005 : budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - ISBN 80-225-2010-1. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 36. AFD Možnosti využitia výkonných informačných technológií ako podporu riadenia fakúlt / Roman Russev, Jaroslava Kniežová
  In: Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR [elektronický zdroj]. - ISBN 80-225-2110-8. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 351-355 [CD-ROM]
 37. BCI Riešené príklady softvérového inžinierstva / Jaroslava Kniežová
  Bratislava : Ekonóm, 2009
 38. BDE Information system of Faculty of Economic Informatics in Bratislava / Stojan Russev, Jaroslava Kniežová, Roman Russev
  In: Strategijski menadžment. - God. 9, br. 1 (2004), s. 67-69