About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Uplatnenie stratégií budovania eGovernmentu Slovenskej republiky a Estónska / Vincent Karovič, Peter Veselý
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2016), nestr. [15 s.] [online]
 2. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 2. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 2-5
 3. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 1. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 43-52
 4. ADF Marketingové problémy predmetu Etický hacking / Peter Veselý, Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 4 (2016), s. 32-37
 5. ADF Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva / Oľga Múčková, Vincent Karovič, Martin Krajčík
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [8 s.] [online]
 6. AEC Investments in education as a benefit for e-government / Peter Veselý, Vincent Karovič, Vincent Karovič ml.
  In: Economics, management, Law : Innovation strategy. - ISBN 978-617-7214-22-8. - Zhengshou : Henan Science and Technology Press, 2016. - S. 280-284
 7. AFC The use of social media to enhance the efficiency of marketing processes in organizations / Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 351-355 [CD-ROM]
 8. AFC Interoperability of electronic services / Vincent Karovič, ml., Vincent Karovič, Martina Drahošová
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 2219-2224 [CD-ROM]
 9. AFC Practical Implementation of private Cloud based on open source ownCloud for small teams - Case study / Vincent Karovič, Michal Greguš
  In: IEEE 2015 : International conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing : Proceedings. - ISBN 978-1-4673-9473-4. - Piscataway : IEEE, 2015. - S. 183-187
 10. AFC Tools for modeling exemplary network infrastructures / Peter Veselý, Vincent Karovič, Vincent Karovič ml.
  In: Procedia computer science, vol. 98 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2016. - S. 174-181 [online]
 11. AFC Cloud and virtualization in Linux environment / Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-8-6. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 130-133 [CD-ROM]
 12. AFC Information security / Vincent Karovič, Martina Drahošová, Vincent Karovič
  In: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-8-6. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 134-137 [CD-ROM]
 13. AFD Secure sandbox on openstack / Vincent Karovič ml.
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 398-401 [online]
 14. AFD Operačné systémy pre mobilné zariadenia / Vincent Karovič, Oľga Múčková
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-24-4. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. - S. 225-231 [CD-ROM]
 15. AFD Výučba predmetu etický hacking na FMUK / Vincent Karovič, Peter Veselý, Greguš Michal ml.
  In: UNINFOS 2016 : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Združenie EUNIS Slovensko, 2016. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 16. AFD Enterprise social networks / Martina Drahošová, Vincent Karovič ml.
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 223-227 [online]
 17. AFD Aspekty nasadenia cloudu vo verejnej správe / Vincent Karovič
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]