About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AFA Financing of public needs by selected public benefit fund in the Slovak Republic and in the Republic of Serbia / Katarína Rentková, Ján Janać
  In: Proceedings in Finance and Risk Series ‘14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-3-9503518-2-8. - Enns : ACRN Oxford publishing house, 2014. - S. 561-570 [online]
 2. AFA Family finances / Jozef Komorník, Ján Janać
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume 2. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1298-1303
 3. AFC Liberalization of motor third party liability insurance and its impact on the insurance market of Serbia / Jan Janać
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 18th International scientific conference on economic and social development. " Building Resilient Society" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 63-70 [online]
 4. AFC Critical success factors of startup accelerators / Jan Janać, Monika Roštárová
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 22th International scientific conference on economic and social development- "The legal challenges of modern world" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 565-571 [CD-ROM]
 5. AFC Analysis of critical success indicators in acceleration programs / Jan Janać, Monika Roštárová
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 596-602 [CD-ROM]
 6. AFC The role of the small and medium sized enterprises (SME) within the regional development of the Slovak republic, of the Republic of Serbia and of the Republic of Tajikistan / Jan Janać, Osim Mamatkulov, Katarína Rentková
  In: Proceedings of the 6th international conference for entrepreneurship innovation and regional development, regional economic resilience through innovation and enterprise. ICEIRD 2013. - ISBN 978-9944-380-09-6. - Istanbul : Lookus Scientific, 2013. - S. 808-816
 7. AFC The model stability of the portfolio for the mortgafe financing / Jan Janać, Vladimír Mariak
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 335-342 [CD-ROM]
 8. AFC Public sector and the use of PPP projects in Serbia / Katarína Rentková, Jan Janać, Aleksandar Kemiveš
  In: Innovation management and sustainable economic competitive advantage: from regional development to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-5-2. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2015. - S. 1927-1935 [USB kľúč]
 9. AFC Nové trendy investovania - "Start Up" kapitál / Ján Janać, Daniela Majerčáková, Katarína Rentková
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [6 s.] [online]
 10. AFC Specific practices in risk management of biogas production / Katarína Rentková, Jan Janać
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1694-1702 [USB kľúč]
 11. AFC The optimal sum insured in life insurance / Katarína Rentková, Jan Janać
  In: Innovation management and education excellence vision 2020: from regional development sustainability to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-6-9. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1975-1982 [USB kľúč]
 12. AFD Start-up enterprises in the world of globalization / Monika Roštárová, Jan Janać
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 4. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1888-1895
 13. AFD Analýza podnikateľského prostredia v Srbsku / Monika Roštárová, Ján Janać
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 184-190 [CD-ROM]
 14. AFD Finančná rezerva ako súčasť finančného portfólia klienta / Ján Janáć
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 62-65
 15. AFD Úloha malých a stredných podnikov v regionálnom rozvoji / Jan Janáč, Katarína Rentková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 75-83 [CD-ROM]
 16. AFD Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho prínos a vplyv na finančné poradenstvo / Ján Janač
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : FM UK, 2009. - S 72-78
 17. AFD Druhá vlna hospodárskej krízy = Second wave of the economic crisis / Ján Janač, Miroslava Benka
  In: Scientia Iuventa 2010. - ISBN 978-80-8083-965-9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - nestr. [1-7]
 18. AFD The implementation of the second pillar pension in Serbia / Jan Janać, Katarína Rentková, Peter Stanko
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 255-262 [online]
 19. AFD Budúcnosť systému starobného dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike / Jan Janać, Vladimír Mariak
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 81-87 [CD-ROM]