About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Production planning and production levelling / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 41-52
 2. ADF Lean management as a house from the past to the present / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 5-16
 3. ADF Application of six sigma project in the administrative processes / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej, Stanislava Uramová
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 51-72
 4. ADF Continuous improvements through workshops / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 5-16
 5. AEC Analogien und Unterschiede zwischen der industriellen Fertigung und der IT-Produktion / Jaroslav Huľvej, Thomas Friedli, Elgar Fleisch
  In: Informationsmanagement. - ISBN 3-89864-278-X. - Heidelberg : dpunkt Verl., 2004. - S. 179-190
 6. AED Contemporary approaches on the lean management implementation in the Slovak industrial organizations / Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Comenius management review, roč. 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 4-13
 7. AED Integrovaný vývoj produktov / Jaroslav Huľvej
  In: Rozvoj manažmentu v teórii a praxi = Management Development in Theory and Practice. - ISBN 978-80-554-0294-9. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky ŽU, 2010. - S. 104-108
 8. AED Spojenie stratégie a operatívnej úrovne riadenia v procesnom manažmente / Jaroslav Huľvej
  In: Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8070-966-2. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, 2008. - S. 55-61
 9. AED Produktovo orientovaný IT manažment / Jaroslav Huľvej
  In: Informačné technológie v manažmente a marketingu. - ISBN 978-80-554-0302-1. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, 2010. - S. 30-35
 10. AFC "Humanizing" takt time and productivity in the labor-intensive manufacturing systems / Milan Fekete, Jaroslav Hulvej
  In: Active citizenship by knowledge management and innovation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6914-01-7. - Celje : ToKnowPress, 2013. - S. 191-199 [CD-ROM]
 11. AFC Knowledge networks as a source of knowledge initiatives and innovation activity in small and medium enterprises regression analysis for eu 27 countries / Ján Papula, Jana Volná, Jaroslav Huľvej
  In: KDIR 2013 and KMIS 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-989-8565-75-4. - Algarve : Scitepress, 2013. - S. 389-396 [CD-ROM]
 12. AFC Analysis of awareness and priorities, focused on intellectual capital among Slovak companies / Ján Papula... [et al.]
  In: Proceedings of the 14th European conference on knowledge management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-41-8. - Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. - S. 517-526 [CD-ROM]
 13. AFC Strategické riadenie technológií - rozhodujúci faktor konkurencieschopnosti zlievarní / Jaroslav Huľvej
  In: Slévárny a jejich konkurenceschopnost. - Plzeň : Vědeckotechnická společnost západních Čech, 1998. - S. 161-165
 14. AFC In search for efficiency in software development - internal market models for software component reuse / Thomas Friedli, Friedrich Knecht, Jaroslav Huľvej, Martin Naedele
  In: Cybernetics and systems 2002. - ISBN 3-85206-160-1. - Vienna : University of Vienna, 2002. - S. 111-116
 15. AFC Analysis and evaluation of the influence of a non-homogeneous customer of an international company in line with the project management / Stefan Bader, Milan Fekete, Jaroslav Huľvej
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 15-45
 16. AFD Spoločenská zodpovednosť podnikov v odvetví logistiky / Jaroslav Huľvej
  In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - S. 50-60
 17. AFD Integrovaný manažment vývoja informačno-technických služieb / Jaroslav Huľvej
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to the Corporate Management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3169-0. - Bratislava : STU, 2009. - S. 196-201 [CD-ROM]
 18. AFD Služby ako prostriedok diferenciačnej stratégie priemyselných podnikov / Jaroslav Huľvej
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 58-67
 19. AFD Industrializovaný informačný manažment / Jaroslav Huľvej
  In: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3312-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - Nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 20. BCI Logistika : učebné texty. / Jaroslav Huľvej
  Bratislava : Kartprint, 2015
 21. DAI Integrierte Entwicklung von IT-Dienstleistungen / Jaroslav Huľvej
  St. Gallen : [s.n.], 2008
 22. GAI Analogien zwischen der IT-Produktion und der industriellen Produktion und Dienstleistungsproduktion / Jaroslav Huľvej
  St. Gallen : Universität St. Gallen, 2003