About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Označovanie slovenských výrobkov v európskom priestore / Branislav Dudič
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 6, č. 16 (2011), s. 84-91
 2. AED Role and tasks small and medium-sized enterprises in Serbia - Slovakia / Branislav Dudič, Alexandra Mittelman
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 6-15 [CD-ROM]
 3. AFC Accesion of Serbia to the European Union / Branislav Dudič
  In: Economic system of the European Union and accession of Bosnia and Herzegovina (CD-ROM). - ISBN 978-953-7813-09-3. - Croatia : University of Rijeka Faculty of Economics, 2011. - S. 72-78
 4. AFC Koraci za dobro planiranje i poslovanje preduzeća u Srbiji / Branislav Dudič, Zdenka Dudič
  In: SM2011. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management (CD-ROM). - ISBN 978-86-7233-286-5. - Subotica : University in Novi Sad Faculty of Economics, 2011. - nestr. [S.1-6]
 5. AFC The 21st century - the century of information technologies and innovation / Branislav Dudič, Zdenka Dudič
  In: SM2013 : Strategic management and decision support systems in strategic management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-86-7233-329-9. - Subotica : Faculty of Economics Subotica, 2013. - S. 576-587 [CD-ROM]
 6. AFC Serbia on the road to the European Union / Branislav Dudič
  In: Economic system of the European Union and accession of Bosnia and Herzegovina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-9958-641-10-7. - Bosnia and Herzegovina : Vitez University of Travnik, 2013. - S. 111-119 [CD-ROM]
 7. AFC Primena informacionih tehnologija i inovacija kao element uspešnog poslovanja u vreme ekonomske krize / Branislav Dudič, Zdenka Dudič
  In: SM2012. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-86-7233-305-3. - Subotica : University in Novi Sad Faculty of Economics, 2012. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 8. AFD Hospodárska spolupráca dvoch krajín - Slovenska a Srbska / Branislav Dudič, Zdenka Dudič
  In: „Quo vadis, management?”. - ISBN 978-80-89553-02-0. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - S. 17-22
 9. DAI Zmena podnikateľského prostredia v Srbsku v dôsledku prípravy na členstvo v EÚ a rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Srbskom / Branislav Dudić ; školiteľ Daniela Nováčková
  Bratislava : [s.n.], 2013