About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAA Tvorčestvo M. A. Šolochova v Slovakii : Russko-slovackije literaturnyje svjazi. / Emília Charfaoui
  Samara : Samarskij gosudarstvennyj pedagogičeskij institut, 2003
 2. AAB Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 3. ACB Nemecký jazyk pre nefilológov / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 4. ACB Nemecký jazyk pre nefilológov / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 5. ACB Nemecký jazyk pre nefilológov / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 6. ACB Nemecký jazyk pre nefilológov / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 7. ACB Nemecký jazyk pre nefilológov / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 8. ACB Nemecký jazyk pre nefilológov / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 9. ADE Izučenie reklamy na zanijatiach po ruskomu jazyku delovovo obščenija kak inostrannomy / E. S. Maleeva, Emília Charfaoui
  In: Business, management and education. - No. 1 (2016), s. 104-107
 10. ADE Slovackij kritik o tvorčestve M. Šolochova / Emília Charfaoui
  In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologija. - Roč. 37, č. 2 (1983), s. 71-73
 11. ADE Tvorčeskaja istorija velikoj knigi / Emília Charfaoui
  In: Literaturnoje obozrenije. - č. 3 (1982), s. 110-111
 12. ADE Tvorčestvo M. A. Šolochova v slovackoj kritike 1930-1960-ch godov / Emília Charfaoui
  In: Filologičeskije nauki. Naučnyje doklady vysšej školy. - č. 3 (1982), s. 65-68
 13. ADF Formirovanije sovetskich literaturovedčeskich tradicij / Emília Charfaoui
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 19, č. 2 (1984), s. 176-179
 14. ADF Šolochov v Čechách a na Slovensku / Emília Charfaoui
  In: Romboid. - Roč. 19, č. 11 (1984), s. 62-66
 15. ADN Pragmatics of terminological nomination: tourism management / Elina Yu. Novikova, Vera A. Mytiagina, Emília Charfaoui
  In: XLinguae Journal. - vol. 10, iss. 3 (2017), s. 285-299
 16. AEC Wirtschaftsdeutsch - Verlauf des Unterrichtsprozesses Lehrerfahrungen und Besonderheiten / Emilia Charfaoui
  In: Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende : Festschrift für Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc. - ISBN 978-3-933586-75-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2010. - S. 284-295
 17. AEC Gesundheit und gesundheitliche Fürsorge / Katarína Hromadová, Emília Charfaoui
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016. - S. 179-193
 18. AEC Kommentirovanoje čtenije texta na zanjatijach po russkomu jazyku v slovackoj auditorii / E. S. Rudykina, Emilia Charfaoui
  In: Slavjanskije jazyky : jedinici, kategorii, cennostnije konstanty. - ISBN 978-5-9669-0790-7. - Volgograd : Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010. - S. 518-527
 19. AEC Problemy perevoda dialektnoj lexiky na materiale slovackich perevodov "Donskich rasskazov" / E. S. Rudykina, Emilia Charfaoui
  In: Šolochovskije čtenia. - ISBN 978-5-8288-1326-1. - Moskva : Moskovskij gosudarstvenij gumanitarnij universitet im. M.A. Šolochova, 2011. - S. 307-314
 20. AEC Gesundheit und gesundheitliche Fürsorge / Katarína Hromadová, Emília Charfaoui
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-34-9. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. - S. 179-193
 21. AED Nemecký jazyk pre manažérov špecifiká a problémy výučby / Emília Charfaoui
  In: Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 (CD ROM). - ISBN 978-80-89328-38-3. - Bratislava : Z-F Lingua, 2010. - S. 31-40
 22. AED Perevody proizvedenij M. A. Šolochova v Slovakii, ich ocenka i vosprijatije / Emília Charfaoui
  In: Acta Litteraria Rossica 3. Šolochovský zborník. - Prešov : Krajský pedagogický ústav, 1987. - S. 96-108
 23. AED Genderovo orientované reklamné texty / Emília Charfaoui, Martina Drahošová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 24 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-96-3. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 172-202 [CD-ROM]
 24. AED Špecifiká prekladu reklamných textov / Emília Charfaoui, Martina Drahošová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 23 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-95-6. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 119-133 [CD-ROM]
 25. AED Vplyvy kultúry na reklamnú komunikáciu / Emília Charfaoui, Martina Drahošová
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 23 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-95-6. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 110-117 [CD-ROM]
 26. AED Formirovanije terminosystemy „menedžment“ v koordinatach nemeckogo, slovackogo i russkogo jazykov / Emília Charfaoui, Vera Aleksandrovna Mityagina
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 24 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-96-3. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 91-99, 203-212 [CD-ROM]
 27. AEF Tvorčestvo M. A. Šolochova v ocenke čechoslovackoj kritiki i literaturovedenija (30-e gody) / Emília Hubcejová
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 17, č. 2 (1982), s. 169-171
 28. AFA Perestrojka prepodavanija russkogo jazyka v sovremennych uslovijach / Emília Charfaoui
  In: Jan Amos Komenskij i problemy sovremennoj školy. - Samara, 1992. - S. 3-7
 29. AFA Oppozicia global english i nacionaľnoga jazyka v terminosysteme menedžment / V. A. Mitjagina, Emilia Charfaoui
  In: Kommunikateivnije aspekty sovremennoj lingvistiky i lingvodidaktiky. - ISBN 978-5-9669-1234-5. - Volgograd : Volgogradskij gosudarstvenij universitet, 2013. - S. 73-80
 30. AFA Russkij jazyk v novych ekonomičeskych uslovijach Slovakii / Emília Charfaoui, Ľudmila Šapošnikova
  In: Russkij jazyk : istoričeskije suďby i sovremennosť. Trudy i materialy. - ISBN 978-5-317-0900-6. - Moskva: MGU im. M.V.Lomonosova, 2007. - S. 751-752
 31. AFC Odborný jazyk a jeho hodnotenie v systéme ECTS na vybraných vysokých školách / Emília Charfaoui
  In: Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách IV. - ISBN 978-80-213-1750-5. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. - S. 74-77
 32. AFC Analýza odbornej terminológie ekonomického zamerania / Emilia Charfaoui, Lucia Vilčeková
  In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy. - ISBN 978-80-7414-074-7. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. - S. 107-113
 33. AFC Obučenie russkomu jazyku kak inostrannomu studentov-nefilologov v universitetach Slovakii / Emilia Charfaoui
  In: Russian Language: Its Historical Destiny and Present State. - ISBN 978-5-211-05818-7. - Moscow : Moscow University Press, 2010. - S. 631
 34. AFC Funkcionirovanie antroponimov v proizvedenijach S. Chorševa-Oľchovskovo / Elena Maleeva, Emilia Charfaoui
  In: Onomastika Povolžija 2017 : Meždunarodnaja naučnaja konferencia, diel 2. - ISBN 978--5-86045-918-2. - Ulijanovsk : FLBOU VO "UlGPU im. I.N. Ulijanova", 2017. - S. 406-413
 35. AFC Ocenka perevodov i poetiki rannych proizvedenij M. Šolochova čechoslovackoj kritikoj / Emília Charfaoui
  In: Poetika sovetskoj literatury dvadcatych godov. Meždunarodnyj sbornik naučnych trudov. - Kujbyšev : Min. narodnogo obrazovanija RSFSR, 1989. - 135-141
 36. AFC Mesto mežkuľturnoj kommunikacii v prepodavaniji inostrannych jazykov / Emília Charfaoui
  In: ProfiLingua 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - S. 394-397
 37. AFC Výuka odborného jazyka s využitím informačných systémov / Emília Charfaoui
  In: Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy. - ISBN 978-807231-261-0. - Brno: CJP UO, 2007. - S. 127-131
 38. AFC Tvorčestvo M. Šolochova v ocenke slovackoj kritiki 40-60-ch godov / Emília Charfaoui
  In: Velikij chudožnik sovremennosti. - Moskva : Izdateľstvo Moskovskogo universiteta, 1983. - 137-139
 39. AFC M. Šolochov v českoj kritike i literaturovedenii / Emília Hubcejová
  In: Naučnaja konferencija posvjaščennaja 75-letiju so dnja roždenija M. A. Šolochova. - Moskva : Izdateľstvo Moskovskogo universiteta, 1980. -
 40. AFC K probleme "Sovetskaja literatura v mirovom chudožestvennom tvorčestve" / Emília Charfaoui
  In: Soderžanije i organizacija vuzovskogo obrazovanija studentov-filologov. - Moskva : Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova, 1981. -
 41. AFC Klasické vzdelávanie s použitím prvkov e-vzdelávania pri sprostredkovaní nemeckej ekonomickej terminológie / Emília Charfaoui
  In: Odborný jazyk na vysokých školách 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-213-1615-7. - Praha: Česká zemědelská univerzita v Praze, 2007. - S. 74-76 [CD-ROM]
 42. AFC Osobennosti perevoda dialektnoj leksiki na slovackij jazyk (na materiale rasskaza "Nachaljonok" M.A. Šolochova) / Elena Maleeva, Emilia Charfaoui
  In: Tekst. Struktura i semantika. - ISBN 978--5-897-115-3. - Moskva : Redakcionno-izdateľskij dom Rossijskogo novogo universiteta, 2017. - S. 77-87
 43. AFD Kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie v interkultúrnej komunikácii / Emilia Charfaoui
  In: Inovácie - podnikanie - spoločnosť. - ISBN 978-80-89372-03-4. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2008. - S. 447-452
 44. AFD Die Sprachfertigkeiten der Manager - der unabkömmliche Bestandteil ihrer Fachvorbereitung in der Informationsgesellschaft / Emilia Charfaoui
  In: Inovácie - podnikanie - spoločnosť. - ISBN 978-80-89372-03-4. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2008. - S. 439-446
 45. AFD Miesto medzikultúrnej komunikácie vo výučbe cudzích jazykov / Emilia Charfaoui
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 2 (CD ROM). - ISBN 978-80-225-2647-0. - Bratislava : Ekonóm, 2008. - S. 23-27
 46. AFD Dynamika v odbornej lexikografickej praxi / Emilia Charfaoui, Jarmila Opalková
  In: Acta Facultatis Philosophical Universitatis Prešoviensis : Jazykový zborník, Vol. 48. - ISBN 978-80-555-0890-0. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univezity, 2013. - S. 477-488
 47. AFD Jazykové kompetentnosti a viacjazyčnosť / Emilia Charfaoui
  In: Hľadanie ekvivalentností 4. - ISBN 978-80-555-0066-9. - Prešov : PU, 2009. - S. 525-529
 48. AFD Výučba odborného ruského jazyka na vysokých školách ekonomického zamerania / Emilia Charfaoui
  In: Jazyk - média - text II.. - ISBN 978-80-555-0797-2. - Prešov : Prrešovská univerzita v Prešove, 2013. - S. 244-249
 49. AFD Ku kvalite výučby nemeckého jazyka na rôznych typoch škôl, na základe výsledkov prieskumu študentov VŠ nefilologického zamerania / Emilia Charfaoui
  In: Teória a prax prípravy učiteľov cudzích jazykov na školách rozličných stupňov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-13-0. - Bratislava : Lingos, 2008. - S. 70-75
 50. AFD Lingvodidaktické koncepcie učebníc cudzích jazykov ekonomického zamerania / Emilia Charfaoui
  In: Acta Facultatis Philosophical Universitatis Prešoviensis : Jazykový zborník, Vol. 43. - ISBN 978-80-555-0783-5. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univezity, 2013. - S. 217-223
 51. AFD Práca s odbornými textami v študentských skupinách filologických a nefilologických odborov / Emília Charfaoui
  In: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. - ISBN 80-89113-10-9. - Bratislava : Retaas, 2004. - S. 79-84
 52. AFD Wirtschaftsfachsprache im Unterricht / Emília Charfaoui
  In: Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. - ISBN 3-89586-746-2. - München: Lincom Europa, 2004. - S. 139-144
 53. AFD Jazykové zručnosti manažérov - nevyhnutná súčasť ich odbornej prípravy vo vedomostnej spoločnosti / Emília Charfaoui
  In: Sympózium Manažment 06. - ISBN 80-8070-572-0. - Žilina: EDIS, 2006. - S. 259-265
 54. AGI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie - Výskumný projekt VEGA 1/9221/02 : Záverečná výskumná správa. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2004
 55. BAB Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 56. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie [elektronický zdroj] : . / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 57. BDF Ako vznikol Tichý Don / Emília Hubcejová
  In: Ruský jazyk. - Roč. 32, č. 5 (1982), s. 227-229
 58. BDF Odborná terminológia / Emília Charfaoui
  In: Manažment školy v praxi : Odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Č. 4 (2007), s. 32
 59. BEE Gendrové aspekty reklamy v interkultúrnom ponímaní na príklade dvoch diametrálne odlišných kultúr / Martina Drahošová, Emilia Chafraoui
  In: Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém[elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0404-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. - S. 36-51 [CD-ROM]
 60. BEF Analyse eines Zeitschriftenartikels, Stichwörter, Kollokationen / Emília Charfaoui, Zuzana Karabinošová
  In: Slowakische Hefte zur Übersetzungsdidaktik und –methodik 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-1179-5. - Prešov : Prešovská univerzita, 2014. - S. 20-25 [online]
 61. DAI Vosprijatije tvorčestva M. A. Šolochova v Čechoslovakii. Rusko-slovenské literárne vzťahy. Komparatívna analýza / Emília Charfaoui
  Moskva : MGU, 1983
 62. EDI Konzekutívne tlmočenie / Emilia Charfaoui
  In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 8 (2011), s. nestr. [s. 1]
 63. EDI Môj volič - môj pán ! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame / Peter Štarchoň, Emília Charfaoui
  In: Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-47-5. - Bratislava : Z-F Lingua, 2011. - S. 105-106 [CD-ROM]
 64. EDI Cez štrbiny vitrážneho priezoru o komunitnom tlmočení z pohľadu novodobej spoločenskej situácie v SR / Emília Charfaoui
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 25 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-97-0. - Bratislava : Z-F Lingua, 2014. - S. 164-167 [CD-ROM]
 65. EDI Recenzia Ruský jazyk pre pokročilých III. / Emilia Charfaoui
  In: Lingvistika a lingvodidaktika 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-29-1. - Bratislava : Z-F Lingua, 2009. - S. 71-73.
 66. EDI Recenzia Preklad ako mediácia interkultúrnej komunikácie / Emilia Charfaoui
  In: Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 3 (elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-46-8. - Bratislava : Z-F Lingua, 2011. - S. 107-109 [CD-ROM)
 67. EDI Recenzia Aktuálna lexika ruského a slovenského jazyka ako odraz spoločenských zmien / Emilia Charfaoui
  In: Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 3 (elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-46-8. - Bratislava : Z-F Lingua, 2011. - S. 110-111 (CD-ROM)
 68. EDI Recenzia Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov / Emilia Charfaoui
  In: Jazykovedné a literárnovedné kolokvium 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-44-4. - Bratislava : Z-F Lingua, 2010. - S. 176-178
 69. EDI Rezension Lišková D., Seresová, K.: Wirtschaftsdeutsch in der Volkswirtschaft / Emilia Charfaoui
  In: Institut für Interkulturelle Kommunikation. - Berlin : Institut für Interkulturelle Kommunikation, 2010. - nestr. [S. 1-3]
 70. EDI Recenzija na slovar translatologičeskich terminov / Emilia Charfaoui, Elena Maleeva
  In: Lingvistika a lingvodidaktika 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-88-8. - Bratislava : Z-F Lingua, 2013. - S. 165-166
 71. EDI Viktória Dolinská: (Multi)kultúrna perspektíva edukácie / Emilia Charfaoui
  In: Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 2. - ISBN 978-80-89328-39-0. - Bratislava : Z-F Lingua, 2010. - S. 99-101
 72. EDI Kášová, Martina : Môj volič - môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame / Peter Štarchoň, Emília Charfaoui
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 62-63
 73. EDI Odborný preklad I Komunikácia v podnikateľskom prostredí / Emília Charfaoui
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 32 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-017-3. - Bratislava : Z-F Lingua, 2015. - S. 147-148 [CD-ROM]
 74. EDI Interkulturelle Kommunikation für Manager: Milošovičová Petra / Emília Charfaoui
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 33 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-019-7. - Bratislava : Z-F Lingua, 2016. - S. 131-132 [CD-ROM]
 75. EDI Die Deutschsprachigen Länder. Lern und Übungsbuch: Wefers Jarmila / Emília Charfaoui
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 33 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-019-7. - Bratislava : Z-F Lingua, 2016. - S. 133-134 [CD-ROM]
 76. EDI Mediácia interkultúrnej komunikácie 2 / Emilia Charfaoui
  In: Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-553-0982-8. - Košice : Technická univerzita, 2012. - S. 459-460 [CD-ROM]
 77. FAI Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 / zost. Emilia Charfaoui
  Bratislava : Z-F LINGUA, 2011
 78. FAI Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 / Zostavil Emilia Charfaoui
  Bratislava : Z-F LINGUA, 2010
 79. FAI Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 3 / Zostavil Emilia Charfaoui
  Bratislava : Z-F LINGUA, 2011
 80. FAI Výberová bibliografia slovenských príspevkov o M. A. Šolochovi / Emília Charfaoui
  In: Acta Litteraria Rossica 3. Šolochovovský zborník. - Prešov : Krajský pedagogický ústav, 1987. - S. 108-122
 81. FAI Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 2 [elektronický dokument (CD-ROM)] : . / Zostavil Emilia Charfaoui
  Bratislava : Z-F LINGUA, 2010
 82. GII Nemecký jazyk pre nefilológov : Kľúč k cvičeniam a testom. / Emília Charfaoui
  Bratislava : Fakulta managementu UK, 2005
 83. GII Nemecký jazyk pre nefilológov : Kľúč k cvičeniam a testom. / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 84. GII Nemecký jazyk pre nefilológov : Kľúč k cvičeniam a testom. / Emília Charfaoui
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 85. GII Ljubim i vysoko cenim / Emília Charfaoui
  In: Sovetskij Don. - č. 62 (1980), s. 3