About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AED Možnosti marketingovej komunikácie v prostredí internetu / Miloslav Chalupka
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 49-56 [CD-ROM]
 2. AFD Security issues towards OWNCLOUD / Miloslav Chalupka
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 393-397 [online]
 3. AFD Databázové systémy a ich využitie v praxi / Miloslav Chalupka
  In: Management in Theory and Practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3361-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - 1-6 [CD-ROM]
 4. AFD Databázy v prostredí Windows NT / Miloslav Chalupka
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999. - S. 30-33