About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 2. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 3. ACD Dotazník "rýchly prieskum znalosti" - optimálny nástroj pre výskum znalostného manažmentu v organizáciách / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : Vena, 2009. - S. 138-159 [CD-ROM]
 4. ADE Are managers in Slovakia ethical leaders? Key findings on the level of ethical leadership in the Slovak business environment / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Kirchmayer
  In: Periodica Polytechnica Social and Management Sciences [elektronický zdroj]. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 87-96 [online]
 5. ADE Ethical-economic dilemmas in business education / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Business, management and education. - Vol. 12, No. 2 (2014), s. 303-317
 6. ADF Current scientific discourse on the global leadership : main trends and key concepts / Ľubica Bajzíková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 4-17
 7. ADF Defining the Basis of Corporate Social Responsibility in the European Business Enviromment / Zuzana Búciová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 13, č. 1-2 (2010), s. 31-41
 8. ADF Ethical-economic dilemmas in teaching business ethics : The Slovak experience / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Ethics & bioethics (in Central Europe). - Vol. 4, Iss. 1-2 (2014), s. 89-104
 9. ADM Measuring corporate social responsibility towards employees / Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: Journal for East European Management Studies. - Vol. 17, No. 3 (2012), s. 273-291
 10. AED Teoretická reflexia etického vedenia ľudí / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4077-3. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 348-356 [CD-ROM]
 11. AED Analýza smerníc a štandardov merania spoločenskej zodpovednosti podnikov / Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. - ISBN 978-80-225-3200-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 50-55
 12. AFA Relevance of ethics program components / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Kirchmayer
  In: Global connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair, NJ : Society for Global Business and Economic Development, 2016. - S. 742-754 [CD-ROM]
 13. AFA Methodology of determining the basis of corporate social responsibility towards employees / Anna Remišová, Zuzana Buciová
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. - ISBN 978-0-9837898-1-9. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 651-659
 14. AFC K problematike chápania spoločenskej zodpovednosti podnikov / Zuzana Búciová
  In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7318-664-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2008. - nestr. [S. 1-8]
 15. AFC On the verge of generation Z: Career expectations of current university students / Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1575-1583 [USB kľúč]
 16. AFC Integrujúci model spoločenskej zodpovednosti podnikov = The integrative model of corporate social responsibility / Zuzana Búciová
  In: Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe (CD-ROM). - ISBN 978-80-87240-67-0. - Olomouc : Moravská vysoká škola, 2011. - nestr. [S.1-10]
 17. AFC Ethical leadership in the context of CSR / Zuzana Kirchmayer, Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1144-1150 [USB kľúč]
 18. AFC Key findigs on unethical leadership in Slovakia / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Kirchmayer
  In: CITPM 2016 : Proceedings of the 1st International conference Contemporary issues in theory and practice of management. - ISBN 978-83-65179-41-8. - Czestochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - S. 252-260
 19. AFD Globálne vedenie ľudí / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 25-34 [CD-ROM]
 20. AFD Best employer surveys in Slovakia: Their role in employer branding / Jana Fratričová, Zuzana Kirchmayer
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 44-50 [CD-ROM]
 21. AFD Podnikateľská etika ako nevyhnutná súčasť spoločenskej zodpovednosti podnikov = Business ethics as an essential part of corporate social responsibility / Zuzana Búciová
  In: Aplikovaná etika a profesionálna prax. - ISBN 978-80-557-0217-9. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2011. - S. 82-89
 22. AFD K problému porušovania etiky v podnikaní / Zuzana Búciová, Judita Múčková
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 18-29
 23. AFD Koncepcia spoločenskej zodpovednosti podniku v aplikácii na vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie / Zuzana Búciová
  In: Postavenie univerzity a jej výskumu v znalostnej ekonomike. - ISBN 978-80-8075-264-4. - Trenčín : FSEV TnUAD, 2007. - S. 42-47
 24. AFD Podnik ako subjekt spoločenskej zodpovednosti / Zuzana Búciová
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 11-18
 25. AFD Spoločenská zodpovednosť podnikov a vedenia ľudí / Anna Remišová, Zuzana Búciová, Jana Fratričová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 59-65 [CD-ROM]
 26. AFD Kompetenčný model pre absolventov vysokých škôl typu "business school" / Zuzana Búciová, Jana Fratričová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - 45-58 [CD-ROM]
 27. AFE Measuring corporate social responsibility towards employees / Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: X. Chemnitz East Forum. Abstracts. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2011. - S. 76-77
 28. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 29. BAB Medzinárodný manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová
  Bratislava : Ofprint, 2012
 30. BEE O zmenách v chápaní spoločenskej zodpovednosti podnikov / Zuzana Búciová
  In: Kdo je aktérem společenské odpovědnosti firem?. - ISBN 978-80-87240-07-6. - Olomouc : Moravská vysoká škola, 2009. - S. 21-32
 31. BFA Ethical leadership in the public and private sector in Slovakia: a comparative study / Anna Remišová, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: XII. Chemnitz East Forum. Leadership and governance OF and IN public and private organisations in CEE countries. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2015. - S. 4-9
 32. DAI Hodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti podnikov na základe integrujúceho modelu / Zuzana Búciová ; školiteľ Anna Remišová
  Bratislava : [s.n.], 2010
 33. GII Information regarding the international scientific conference / Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 39-42