Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Stochastické analýzy finančných trhov / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 2. ABC Math analysis of informational factors affecting state fiscal policy in short-term development prediction / Gabriel Okasa, Mária Bohdalová
  In: Agile information Business : Exploring Managerial Implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 43-92
 3. ABC Capturing and analyzing information on fiscal policy of EU countries / Dominika Holubjaková, Mária Bohdalová
  In: Agile information Business : Exploring Managerial Implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 1-42
 4. ABC Business information consideration for labour market study of the Slovak republik / Eva Kurdyová, Mária Bohdalová
  In: Agile information Business : Exploring Managerial Implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 93-112
 5. ADE Managing risk in forward euro exposure / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Research Journal of Economics, Business and ICT. - Vol. 4 , No. 1 (2011), s. 10-13
 6. ADE The impacts of Brexit on European equity markets / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Financial assets and investing. - vol. 8, no. 2 (2017), s. 5-18 [online]
 7. ADE Portfolio optimization and sharpe ratio based on copula approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Research Journal of Economics, Business and ICT. - Vol. 6 (2012), s. 6-10
 8. ADE Portfolio optimization using copulas / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2, (2012), s. 120-126
 9. ADE Comparison of the European Union, Spain and Switzerland gender inequality in employment by education attainment / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Journal of human resources management research. - Vol. 2017, art. ID 117303, (2017), nestr. [16 str.]
 10. ADE The identification of key market risk factors for a portfolio of EU bonds / Mária Bohdalová, Michal Jr. Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2, Iss. 2 (2011), s. 470-477
 11. ADE Influence of the last occupations of the unemployment on gender inequality: evidence from Spain, Switzerland and the European Union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Research in economics and business: Central and Eastern Europe. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 29-54
 12. ADE Fractal Analysis of Forward Exchange Rates / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Acta Polytechnica Hungarica. - Vol. 7, Iss 4 (2010), s. 57-69
 13. ADE Duration of unemployment and gender inequality evidence from the European Union, Spain and Switzerland / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Journal of organizational management studies [elektronický dokument]. - Roč. 2018 (2018), s. 1-11 [online]
 14. ADE Granger causality from a different viewpoint / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Informační bulletin České statistické společnosti. - Roč. 27, č. 2 (2016), s. 23-28
 15. ADF Simulations of the correlated financial risk factors / Maria Bohdalová, Ľudomír Šlahor
  In: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 89-97
 16. ADF VaR analýza EU štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie = EU Government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74
 17. ADF Financial time series and chaos / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. [1-9]
 18. ADF Časové rady a kauzalita / Oľga Nánásiová, Martin Kalina, Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 4, č. 7 (2008), s. 86-89
 19. ADF Regionálna typizácia výskytu minimálnych priemerných denných prietokov na Slovensku / Andrea Števková ...[et al.]
  In: Acta Hydrologica Slovaca. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 36-45
 20. ADF Využitie metódy radiálnych bázických funkcií na interpoláciu škálovacích exponentov krátkodobých dažďov na Slovensku / Silvia Kohnová... [et al.]
  In: Acta Hydrologica Slovaca. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 243-251
 21. ADF Dataminingová analýza na príklade jazykovej agentúry / Mária Bohdalová, Kurdyová, Eva
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 5 (2013), s. 3-9
 22. ADF Využitie radiálnych bázických funkcií pre modelovanie interpolačných plôch zrážkových intenzít / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 7 (2013), s. 21-26
 23. ADF Lo a Mac Kinleyho test podielu rozptylov / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 1, č. 3 (2005), s. 156-159
 24. ADF Monte Carlo simulačná štúdia pre metódu ANOVA v systéme SAS / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 14-18
 25. ADF The using the PCA method for measuring risk of the financial portfolios / Mária Bohdalová, Iveta Stankovičová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 20-25
 26. ADF Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 3, č. 5 (2007), s. 13-28
 27. ADF A Note to Algebraic Approach to Uncertainity / Mária Bohdalová, Mária Minárová, Oľga Nánásiová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 31-39
 28. ADF Using the PCA in the analyse of the risk factors of the investment portfolio / Mária Bohdalová, Iveta Stankovičová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 41-52
 29. ADF SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 4 (2006), s. 25-36
 30. ADM Bond yield spreads in the Eurozone / Denisa Proksová, Mária Bohdalová
  In: Analele Stiintifice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi - Sectiunea Stiinte Economice. - Vol. 62, No. 2 (2015), s. 221-239
 31. AEC Verejný dlh Grécka a jeho dopad na Euro / Mária Bohdalová, Miroslav Majerčík
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 147-161
 32. AFA Estimating the hedge ratios / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference Proceedings 2016 : Innovations in science and education. Vol. 4. - ISBN 978-80-88042-05-1. - Praha : Central Bohemia University, 2016. - S. 229-234
 33. AFA Portfolio optimization using PCA / Maria Bohdalová, Michal Greguš
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II.. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1287-1297
 34. AFA Impact of uncertainty on European market indices quantile regression approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Vol. 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88042-08-2. - Praha : Central Bohemia University, 2017. - S. 57-61 [online]
 35. AFB Six Sigma DMAIC metóda pre riadenie procesov / Anna Knaperková, Mária Bohdalová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 265-287 [CD-ROM] [online]
 36. AFC Comparison of bankruptcy models for prediction of the financial health of the Slovak civil engineering companies / Mária Bohdalová, Natália Klempaiová
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age : proceeding of selected papers. - ISBN 978-80-214-5532-0. - Brno : University of Technology, 2017. - S. 43-51
 37. AFC Linkages between Brexit and European equity markets evidence from quantile regression approach / Mária Bohdalová, Greguš Michal
  In: European financial systems 2017, part 1. - ISBN 978-80-210-8609-8. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 33-40
 38. AFC Gender inequality in unemployment by education attainment in Spain, Switzerland and the European union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - Norristown : IBIMA, 2017. - S. 2512-2526 [USB kľúč]
 39. AFC Credit behaviour of clients in Slovakia and the Czech republic / Jozef Jackuliak, Mária Bohdalová
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 357-367 [online]
 40. AFC Do EU stock markets behave like gobal stock market? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 18th International scientific conference on economic and social development. " Building Resilient Society" [elektronický zdroj]. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 523-532 [CD-ROM]
 41. AFC Unemployment gender inequality in regions of Slovakia / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Proceedings of the International Conference on Gender Reserarch. - ISBN 978-1-911218-77-7. - Reading, 2018. - S. 128-135
 42. AFC Fractional Brownian motion in OHLC crude oil prices / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Advances in time series analysis and forecasting : Selected contributions from ITISE 2016. - ISBN 978-3-319-55788-5. - Cham : Springer Nature, 2017. - S. 77-87
 43. AFC Copula based VaR approach for European stocks portfolio / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference Proceedings 2013 : Integrations and Innovation in Science and Education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905536-0-6. - Prague : Central Bohemia University, 2013. - S. 9-18 [online]
 44. AFC GDP driver in the European union / Kitty Klacsánová, Mária Bohdalová
  In: Proceedings of the 11th international conference European entrepreneurship forum 2017 [elektronický dokument] : Eurozone: evolution or revolution?. - ISBN 978-80-87325-12-4. - Praha : Newton College, 2018. - S. 73-82 [online]
 45. AFC VaR based risk management / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference Proceedings 2013 : Integrations and Innovation in Science and Education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905536-0-6. - Prague : Central Bohemia University, 2013. - S. 25-33 [online]
 46. AFC Estimating value-at-risk based on non-normal distributions / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU international conference proceedings 2015 : Innovations in science and education. - ISBN 978-80-88042-00-6. - Praha : Central Bohemia University, 2015. - S. 188-195
 47. AFC Cointegration analysis of the foreign exchange rate pairs / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU international conference proceedings 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905536-3-7. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014. - S. 147-153 [online]
 48. AFC Modelling European exchange rates and VaR with copula approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2 (2014), s 172-180
 49. AFC Inflácia a jej vplyv na slovenskú ekonomiku / Miroslav Majerčík, Mária Bohdalová
  In: RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87990-03-2. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2014. - 302-313 [CD-ROM]
 50. AFC Short term prediction of gas prices using time series analysis / Mária Bohdalová, Róbert Bohdal, Vladimír Valach
  In: Proceedings ITISE 2016. - ISBN 978-84-16478-93-4. - Granada : Godel Editorial, 2016. - S. 59-70
 51. AFC Fractional Brownian models in predictability of financial time series / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Proceedings ITISE 2016. - ISBN 978-84-16478-93-4. - Granada : Godel Editorial, 2016. - S. 790-793
 52. AFC What do global factors and European markets have in common / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic challenges in enlarged Europe [elektronický zdroj]. - Tallinn : Tallinn Univerzity of Technology, 2016. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 53. AFC Gender inequality in unemployment by age in Spain, Switzerland and the European union / Martina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Managing the global economy [elektronický dokument]. - ISBN 978-961-7023-71-8. - Koper : University of Primorska, 2017. - S. 511-522 [online]
 54. AFC Fraktálna analýza výmenných kurzov vybraných mien / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: MSED 2009. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86175-66-9. - Praha : VŠE, 2009. - nestr. [S.1-6] [CD-ROM]
 55. AFC Application of quantum probablity / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Foundations of Probability and Physics - 5. - ISBN 978-0-354-0636-0. - Melville : American Institute of Physics, 2009. - S. 114-118
 56. AFC Volatility of stock during the Curent Financial Crisis / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Management, izobraževanje in turizem [elektronický dokument]. - ISBN 978-961-6469-40-1. - Portorož : Turistica, 2009. - S. 259-266 [CD-ROM]
 57. AFC Regionálna typizácia charakteristík sezónnosti výskytu minimálnych priemerných denných prietokov na Slovensku / Silvia Kohnová ... [et al.]
  In: Workshop Adolfa Patery 2010 : Extrémní hydrologické jevy v povodích. - ISBN 978-80-02-02260-2. - Brno : Vysoké učení technické, 2010. - S. 89-96
 58. AFC K možnosti regionálneho vyjadrenia výskytu minimálnych prietokov v zimnom období na Slovensku / Silvia Kohnová ... [et al.]
  In: Rizika ve vodním hospodářství. - ISBN 978-80-7204-703-1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. - S. 7-14
 59. AFC Copula based Monte Carlo simulation / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic and social development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6825-49-8. - Celje : Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012. - S. 357-365 [CD-ROM]
 60. AFC The decisions on the optimal portfolio under the CAMP and risk measurement / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86175-79-9. - Praha : VŠE, 2012. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 61. AFC Value at risk with filtered historical simulation / Mária Bohdalova, Michal Greguš
  In: Time series analysis and forecasting: selected contributions from the ITISE conference : contributions to statistics. - ISBN 978-3-319-28723-2. - Cham : Springer, 2016. - S. 123-133
 62. AFC Monetary union and sovereign credit risk / Denisa Proksová, Mária Bohdalová
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S.1507-1515 [CD-ROM]
 63. AFC Innovative mindset and management styles: An intellectual capital approach / Jana Volná, Lucia Kohnová, Mária Bohdalová, Marián Holienka
  In: ICICKM 2015. - ISBN 978-1-910810-73-6. - Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2015. - S. 316-323
 64. AFC Využitie zhlukovej analýzy pri vytváraní finančných portfólií / Mária Bohdalová
  In: MSED 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86175-62-1. - Praha : VŠE, 2008. - nestr. [S. 7] [CD-ROM]
 65. AFC Study on modeling of financial risk analysis by copula based approach with wolfram mathematica / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Proceedings of the 12th International mathematica symposium. - ISBN 978-80-01-05623-3. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2015. - Nestr. [8 s.]
 66. AFC Využitie metodológie SIX SIGMA vo finančných službách: prípravová štúdia / Mária Bohdalová, Anna Knaperková
  In: RELIK 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2238-8. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. - S. 77-87 [CD-ROM] [online]
 67. AFC PCA factor model for forward euro exposure / Mária Bohdalová, Michal Jr. Greguš
  In: International Days of Statistics and Economics at VŠE [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86175-72-0. - Praha : VŠE, 2011. - nestr.[S. 1-11] [CD-ROM]
 68. AFC Financial markets during economic crisis / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2009. - nestr. [S. 1-8] [CD-ROM]
 69. AFC Bankruptcy model INO5 and private Slovak civil engineeering companies / Mária Bohdalová, Natália Klempaiová
  In: European financial systems 2017, part 1. - ISBN 978-80-210-8609-8. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 41-49
 70. AFC Markets, information and their fractal analysis / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2010. - nestr. [S. 1-8] [CD-ROM]
 71. AFC Analysis of the Germany GDP development and its impact on fiscal policy / Gabriel Okasa, Mária Bohdalová
  In: RELIK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2112-1. - Praha : Vysoká škola ekonomická - Nakladatelství Oeconomica, 2015. - S. 49-58 [CD-ROM]
 72. AFC Hysteresis of gender inequality in the duration of unemployment: Evidence from the European union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1569-1578 [USB kľúč]
 73. AFC Skewed-EWMA forecast of the VaR using copula approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: International days of statistics and economics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86175-87-4. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013. - S. 173-182 [online]
 74. AFC Risk comparison of american and european stock markets / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2 (2015), s 47-53
 75. AFC Objavenie medzinárodnej jazykovej agentúry z hľadiska dataminingu / Mária Bohdalová, Eva Kurdyová
  In: RELIK 2013. - ISBN 978-80-86175-89-8. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. - nestr. [10 s.]
 76. AFC Credit spread VaR and ETL / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development, Proceeding of selected papers. - ISBN 978-80-214-5227-5. - Brno : University of Technology, 2015. - S. 111-119
 77. AFC G2 continuous Beta spline curves defined on the interval < 0,1) / Mária Bohdalová
  In: Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. - S. 28-34
 78. AFC A comparison of value-at-risk methods for measurement of the financial risk / Mária Bohdalová
  In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2007. - S. [1-6] [CD-ROM]
 79. AFC Monte Carlo simulations of the multivariate distributions with different marginals / Mária Bohdalová, Ľudomír Šlahor
  In: 6. matematický workshop. - ISBN 80-214-2741-8. - Brno : VUT, 2007. - nestr. [S. 1-10]
 80. AFC Modelling exchange rates dependencies of the selected CEE countries / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic challenges in enlarged Europe [elektronický zdroj]. - Tallinn : Tallinn Univerzity of Technology, 2014. - nestr. [12 s.] [CD-ROM]
 81. AFC Fractional brownian motion in SP500 and NASDAQ market indices / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ASMDA 2013 : 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-618-80698-2-4. - Ateny : ISAST, 2013. - S. 141-150 [online]
 82. AFC Modelling pairs of European stock indices with copulas / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: International days of statistics and economics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87990-02-5. - Slaný : Melandrium, 2014. - S. 140-150 [online]
 83. AFC Using genetic algorithms to estimate local shape parameters of RBF / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová, Silvia Kohnová
  In: WSCG 2017 : 25. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision : Short Papers Proceedings. - ISBN 978-80-86943-50-3. - Plzeň : Vaclav Skala - UNION Agency, 2017. - S. 59-66
 84. AFC Indicator of unemployment gender inequality / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: The proceedings of the 17th Conference on research methodology for business and management studies. - ISBN 978-1-911218-92-0. - Reading, 2018. - S. 130-138
 85. AFC Analysis of the government expenditure on education in the EU countries since year 2008 / Dominika Holubjaková, Mária Bohdalová
  In: European Fiscal Dialog 2015. - ISBN 978-80-87325-05-6. - Praha : Newton College, 2016. - S. 40-47
 86. AFD Modeling of the risk factors in correlated markets using a multivariate t-distributions / Mária Bohdalová, Ľudomír Šlahor
  In: Applied natural sciences 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89220-91-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. - S. 162-172 [CD-ROM]
 87. AFD Ceny cenných papierov a model náhodnej prechádzky / Mária Bohdalová
  In: SAS Fórum 2005 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2005. - nestr. [S. 1-4] [CD-ROM]
 88. AFD G2 - hladké interpolačné Catmullove-Romove splajnové krivky / Mária Bohdalová
  In: ALGORITMY '95. - ISBN 80-227-0754-6. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1995. - S. 34-44
 89. AFD Computing uniform (G1,1) Catmull-Rom splines using the uniform B-splines / Mária Bohdalová
  In: Proceedings of 11. Spring Conference on Computer Graphics. - ISBN 80-233-0344-9. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1995. - nestr. [4 s.]
 90. AFD Simulácie a možnosti softwérového balíku SAS / Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová
  In: Kvantitatívne metódy v ekonómii. Kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Európskej únie. - ISBN 80-225-1761-5. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 325-330
 91. AFD Modelovanie škálovacích exponentov zrážok interpolačnými metódami / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. [1-6]
 92. AFD Prečo manažér potrebuje používať matematiku? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. - ISBN 978-80-969519-8-7. - Košice : SAPRIA, 2015. - Nestr. [8 s.]
 93. AFD Využitie úrokových swapov pri riadení úrokovej pozície banky / Vladimír Valach, Mária Bohdalová
  In: Scientia Iuventa 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0858-4. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - S. 606-615 [CD-ROM]
 94. AFD Pedagogický softvér-axonometria / Mária Bohdalová, Božena Čižmárová
  In: Algoritmy 95. - ISBN 80-227-0754-6. - Bratislava : STU, 1995. - S. 45-48
 95. AFD Modifikovanie tvaru neuniformovaných racionálnych B-spline a Beta-spline kriviek / Mária Bohdalová, Soňa Kudličková
  In: Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992. - ISBN 80-7082-193-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. - S. 28-35
 96. AFD Shape modification of "rational" B-spline curves / Soňa Kudličková, Mária Bohdalová
  In: The Eighth Spring School on Computer Graphics and its Applications. - Bratislava : Comenius University, 1992. - S. 89-95
 97. AFD Automatic modifying the shape of rational Beta-splines / Mária Bohdalová
  In: The Eighth Spring School on Computer Graphics and its Applications. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1992. - S. 48-54
 98. AFD Racionálne Beta-spline krivky v modelovaní / Mária Bohdalová
  In: Algoritmy 93. - Bratislava : STU, 1993. - S. 106-113
 99. AFD (G1,1) uniform Catmull-Rom spline curves and surfaces / Mária Bohdalová
  In: The Eighth Spring School on Computer Graphics and Its Applications. - Bratislava : UK, 1994. - S. 178-184
 100. AFD Blending parametric surfaces by Bezier patch / Mária Bohdalová
  In: Proceedings of the Seventh Spring School on Computer Graphics and its Applications. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1991. - S. 63-66
 101. AFD Computing NURBS using uniform B-spline functions / Mária Bohdalová
  In: Computer Graphics 93. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 103-108
 102. AFD Analýza prostredia pre zavedenie nového podnikania / Maroš Šlenker, Mária Bohdalová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 103. AFF Classical versus quantrum models of time series - accuracy of predictions / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Abstracts of the 3-rd International Conference Quantum Structures 2011. - ISBN 978-80-227-3515-5. - Bratislava : STU, 2011. - S. 9-10
 104. AFG Stability of the SDR basket with chinese renminbi / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: MIC 2016 : Managing global changes : Abstracts of the joint international conference. - Koper : University of Primorska Press, 2016. - S. 38
 105. AFG Gender inequality in unemployment by age in Spain, Switzerland and the European union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: MIC 2017 : Managing the global economy : Abstracts of the joint international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-7023-12-1. - Koper : University of Primorska Press, 2017. - S. 181 [online]
 106. AFG Analysis of volatilities spillover in emerging markets / Mária Bohdalová, Greguš Michal
  In: MIC 2017 : Managing the global economy : Abstracts of the joint international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-7023-12-1. - Koper : University of Primorska Press, 2017. - S. 165-166 [online]
 107. AFG Analysis of the China market: Evidence from quantile regression approach / Mária Bohdalová, Greguš Michal
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age : Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views : Collected abstracts and programme of international scientific conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-214-5531-3. - Brno : Brno University of Technology, 2017. - S. 31 [USB]
 108. AFG Fractional brownian motion and its application to financial time series / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ASMDA 2013. - ISBN 978-618-80698-2-4. - Barcelona : ISAST, 2013. - S. 33
 109. AFG Multivariate modelling of financial data / Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová
  In: Workshop on Copula thory and Its Applications. Book of Abstracts. - Warsaw : University of Warsaw, 2009. - S. 9
 110. AFG Calibration of copulas and VaR estimates / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Copulae in mathematical and quantitative finance. European congess of mathematics. - Krakow : Polish Mathematical Society, 2012. - S. 18
 111. AFG Portfolio optimization using copulas / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Business and economics society international. - Worcester : B&ESI, 2012. - S. 47
 112. AFG Monte Carlo simulation Value at Risk and PCA / Mária Bohdalová, Michal Jr. Greguš
  In: ÖMG-TAGUNG CSACS 2011 : Joint Mathematical Conference of the Austrian Mathematical Society at the Donau-Universität Krems together with the Catalan, Czech, Slovak, and Slovenian Mathematical Societies. - Wien : Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2011. - S. 86
 113. AFG Traditional versus fractal analysis of the foreign exchange rates / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ISBIS-2010. - Praha : Agentura Action M, 2010. - S. 11-12
 114. AFH Influence of the Brexit on European equities using quantile approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: SEAM 2017 : Slovak economic association meeting : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4421-4. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - S. 30
 115. AFH Comparative analysis of client credit behaviour in Slovakia and the Czech republic / Mária Bohdalová, Jozef Jackuliak
  In: SEAM 2017 : Slovak economic association meeting : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4421-4. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - S. 33
 116. AFH Aggregation and portfolio diversification / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: FSTA 2012 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-438-3. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. - S. 25
 117. AFH A note to stochastic processes / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: FSTA 2012 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-438-3. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. - S. 26
 118. AFH Bitcoin, gold and uncertainity / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Abstracts of the fourteenth international conference on Fuzzy Set Theory and Applications. - ISBN 978-80-8040-560-1. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2018. - S. 28-28
 119. AFH Modelovanie kauzality II / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nanášiová
  In: PRASTAN 2017 : Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89829-04-0. - Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017. - S. 7
 120. AFH Market risk of investments into metals, currencies or european market indicies / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Slovak economic association meeting in Košice : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4144-2. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 38
 121. AFH Forecasting of financial time series using fuzzy ARMA approach / Bohdalová Mária, Bohdal Róbert
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2016. - S. 22
 122. AFH PCC copula and its application in financial modelling / Bohdalová Mária, Greguš Michal
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2016. - S. 23
 123. AFH QL-copulas, s-maps and conditioning or orthomodular lattices / Bohdalová Mária, Kalina Martin, Nánásiová Oľga
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2016. - S. 24
 124. AFH Models for monthly water discharge time series with a Markov switchimg model / Szökeová Danuša, Bohdalová Mária
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2016. - S. 96
 125. AFH Causality on quantum logic / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Quatrum Structures 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3175-1. - Bratislava : STU, 2009. - nestr. [S. 1] [CD-ROM]
 126. AFH Fuzzy fractals and finance time series / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010. - ISBN 978-80-8040-391-1. - Liptovský Mikuláš : Akademia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. - S. 38
 127. AFH Comparision of quantum and classical models of time series / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010. - ISBN 978-80-8040-391-1. - Liptovský Mikuláš : Akademia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. - S. 39
 128. AFH Stochastic causality and orthomodular latticess / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: FSTA 2014 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-488-8. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2014. - S. 23
 129. AFK Fraktálna analýza finančných časových radov / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: SAS Forum 2010 [elektronický zdroj]. - SAS Slovakia : Bratislava, 2010. - nestr. [S. 1-4] online
 130. AFL Využitie zhlukovej analýzy v investovaní / Mária Bohdalová
  In: SAS Forum 2008 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2008. - nestr. [S. 1-4] [CD-ROM]
 131. AFL Stanovenie sumy ftalátov metódou HPLC-UV po ich konverzii na kyselinu ftalovú / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : STU, 2008. - S. C15-1
 132. AFL Neparametrická analýza finančných časových radov / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: SAS Slovakia Newsletter. - október (2009), nestr. [s. 1-4]
 133. AFL Interval spoľahlivosti pre referenčnú hodnotu v medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách / Mária Bohdalová, G. Wimmer, V. Witkovský, A. Savin
  In: SAS Fórum 2004 [elektronický zdroj]. - Bratislava : SAS, 2004. - nestr. [S. 1-5] [CD-ROM]
 134. AFL Trhové riziko v SAS Risk Dimensions a anlýzy štátnych pokladničných poukážok s nulovým kupónom / Mária Bohdalová
  In: SAS Fórum 2006 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2006. - nestr. [S. 1-4] [CD-ROM]
 135. AFL Analýza trhového rizika pokladničných poukážok s nulovým kupónom v SAS Risk Dimensions / Mária Bohdalová
  In: SAS Letná škola 2006 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2006. - nestr. [S. 1-3] [CD-ROM]
 136. AFL Simulácia kolektívneho rizika metódou Monte Carlo / Viera Pacáková, Mária Bohdalová
  In: SAS Letná škola 2006 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2006. - nestr. [S. 1-16] [CD-ROM]
 137. BED Pedagogický software - konštrukčná geometria / Mária Bohdalová
  In: MEDACTA ´91 : Moderné technológie vzdelávania, 1. časť: Počítačom podporovaná výučba. - Nitra : Pedagogická fakulta, 1991. - S. 115-119
 138. BED Pedagogický software - deskriptívna geometria / Mária Bohdalová
  In: Medacta 93 : Moderné technológie vzdelávania - časť 5. - Nitra : Pedagogická fakulta, 1993. - S. 171-173
 139. BED Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at Risk / Mária Bohdalová
  In: Aktuárska veda v teórii a v praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-225-2443-8. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - nestr. [S. 1-9] [CD-ROM]
 140. BED Úloha štatistiky v manažérskom rozhodovacom procese / Mária Bohdalová
  In: Prastan 2002. - ISBN 80-88946-22-0. - Bratislava: SŠDS 2002. - S. 17-19
 141. BEE Unemployment gender inequality: evidence from the European Union and Switzerland / Marina Faďoš and Mária Bohdalová
  In: EBES Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-67622-1-5. - Istanbul : EBES, 2017. - S. 1138-1155 [USB kľúč]
 142. BEE Simulácie ako podporný rozhodovací nástroj manažérov a systém SAS / Mária Bohdalová
  In: Statistické programové systémy SAS a Statistika ve vědě, výzkumu a výuce. - ISBN 80-213-1183-5. - Praha : ČZU, 2003. - S. 25-29
 143. BEE Note to copula functions / Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová
  In: E-Leader Conference Slovakia 2006 [elektronický zdroj]. - Fort Lee : CASA, 2006. - nestr. [9 s.] [CD ROM]
 144. BFA Are European markets stable? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ICEM-2016 : Programme and collected abstracts. - ISBN 978-80-214-5355-5. - Brno: University of technology, 2016. - S. 182
 145. BFB Are Visegrad exchange rates stable? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: NOeG-SEA 2016 : Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4247-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 51
 146. BFB Matrix representation fro NURB - spline surves of the order 3 / Mária Bohdalová
  In: Proceedings of 12. Spring Conference on Computer Graphics. - ISBN 80-223-1032-8. - Bratislava : Comenius University, 1996. - S. 17
 147. BFB Porovnanie interpolačných metód založených na radiálnych bázických funkciách / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová
  In: PRASTAN 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava: STU, 2013. - nestr., 1 s. [online]
 148. DAI Štatistické metódy vo finančných službách / Mária Bohdalová ; školiteľ Oľga Nanásiová
  Bratislava : [s.n.], 2006
 149. GHG Odhadovanie prechodových matíc pre kreditné riziká / Jackuliak Jozef, Bohdalová Mária
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 150. GHG Modelovanie finančných časových radov v prostredí Wolfram Mathematica [elektronický zdroj] : . / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  [Praha] : [Elkan, spol. s r.o.], 2015
 151. GHG Market risk analysis of the portfolio using Wolfram Mathematica [elektronický zdroj] : . / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  [Long Hanborough] : [Wolfram], 2015