Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ACA Medzinárodné organizácie / Gabriela Bérešová
  Praha : Wolters Kluwer, 2016
 2. ACB Európska únia a jej orgány / Gabriela Bérešová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. AEC Nové trendy v európskej susedskej politike / Gabriela Bérešová
  In: Evropská unie na rozcestí: Výzvy a rizika. - ISBN 978-80-7556-020-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - S. 16-21
 4. AEC Jednotný európsky akt - jeho vývoj a perspektívy / Gabriela Bérešová
  In: EU od jednotného evropského aktu k jednotnému dogitálnímu trhu. - ISBN 978-80-7556-004-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 10-18
 5. AEC Zamestnávanie občanov Európskej únie v Slovenskej republike / Gabriela Bérešová
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 47-67
 6. AFC Instruments providing for better access to the labour market within the European union / Gabriela Bérešová
  In: Hradec economic days, vol. 7, iss.1, [2017] : Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2017. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. - S. 85-93
 7. AFC Podniková sociálna politika a kolektívne vyjednávanie / Gabriela Bérešová
  In: Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 7 - Firma v právním a sociálním prostředí. - ISBN 978-80-86633-89-3. - Brno : MZLU, 2007. - S. 13-17
 8. AFC Zmena pracovno-právnych vzťahov v nadväznosti na európsku právnu normu / Gabriela Bérešová
  In: Increasing competitiveness of regional, national and international markets [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-1457-5. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 1-6 [CD-ROM]
 9. AFC Economic and legal instruments of labour, integration of unemployed persons in Slovakia / Gabriela Bérešová and Daniela Nováčková
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 2504-2512 [USB kľúč]
 10. AFD Integračný proces v Európe / Gabriela Bérešová
  In: Medzinárodné vzťahy 2002 : aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. - ISBN 80-225-1674-0. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S.23-28
 11. AFD Zamestnanecké rady / Gabriela Bérešová
  In: Medzinárodné vzťahy 2003 : aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. - ISBN 80-225-1880-8. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - S.7-8
 12. AFD Employment policy of the European Union and the Slovak Republic / Gabriela Bérešová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 19-26
 13. AFD Global strategy of the European Union / Gabriela Bérešová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Žilina : University of Žilina, 2017. - S. 131-138 [online]
 14. BAB Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca / Gabriela Bérešová, Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2008
 15. BDF Odborové práva na Slovensku / Gabriela Bérešová
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 3, č. 3-4 (2002), s. 56-60