Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ACB MS Office Outlook 2007 : príručka pre manažérov. / Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 2. ACB MS Office Excel 2010 : učebnica pre manažérov. / Eleonóra Beňová, Michal Greguš
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. ACB Excel. Aplikačný software pre manažérov / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  Bratislava : Merkury, 2007
 4. ADF Zvyšovanie obchodnej výkonnosti webových stránok / Karol Vörös, Eleonóra Beňová
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2014), nestr. [7 s.] [online]
 5. AFB Ochrana osobných údajov podľa GDPR / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 19-32 [CD-ROM] [online]
 6. AFB Štatistický softvér v prostredí open source / Eleonóra Beňová, Vincent Karovič
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 5-18 [CD-ROM] [online]
 7. AFC Distance Education as e-Service to Support Higher Quality of Education / Michal Greguš, Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 670-674
 8. AFC Feasibility study of virtual collaboration concept af academic institutions from the point of view of students / Dávideková Monika, Greguš ml. Michal, Beňová Eleonóra
  In: Teaching and learning in a digital world : Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning : 1 : Volume. - ISBN 9783319732091. - Berlín : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 51-56
 9. AFC Strategic Role of Information Systems in Contemporary Management / Michal Greguš, Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml.
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1711-1716
 10. AFC Current approaches to increased protection against Trojan horses in cloud server solutions / Peter Veselý, Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Vol. 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88042-08-2. - Praha : Central Bohemia University, 2017. - S. 1092-1095 [online]
 11. AFC Ochrana súkromia a ochrana údajov na sociálnych sietiach / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: MMK 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-22-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - S. 1186-1194 [CD-ROM]
 12. AFD Social responsibility and global environmental protection awarness among students - Case study / Monika Dávideková, Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml.
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Žilina : University of Žilina, 2017. - S. 315-320 [online]
 13. AFD Strategic information management / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: E-leader. - New York : CASA, 2006. - nestr. [S.1-8]
 14. AFD Poľovnícky geografický informačný systém / Eleonóra Beňová, Ján Hečko
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 15. AFD Využitie informačných technológií pri výkone závislej práce / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 16. AFD Vysokoškolské vzdelávanie a IT / Eleonóra Beňová, Michal Greguš, Nora Hlivárová
  In: Elearn. - ISBN 80-8070-190-3. - Žilina : EDIS. - S. 257-265
 17. AFD Management of innovation and change in a large production company / Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml., Michal Greguš
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 20-30 [CD-ROM]
 18. BCI Výpočtová technika 2 / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 19. BED Pilotný projekt budovania e-learningu na fakulte managementu / Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová, Ján Papula
  In: eLearn 2006. - ISBN 80-8070-505-4. - Žilina : EDIS, 2006. - S. 18-21
 20. BED Elektronické vzdelávanie na Fakulte managementu = Electronic Education at the Faculty of Management / Eleonóra Beňová ... [et al.]
  In: Proceedings of the information day on the EU funded IWebCare project and workshop on e-Europe (CD-ROM). - ISBN 978-80-223-2619-3. - Bratislava : FM UK, 2008. - S.38-42
 21. DAI Elektronické vzdelávanie ako súčasť eEurope stratégie a možnosti jeho uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky / Eleonóra Beňová ; školiteľ Dušan Šoltés
  Bratislava : [s.n.], 2007
 22. GII Využitie funkcie VLOOKUP v ECTS systéme hodnotenia / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2004), s. 9