Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

  1. BDF Leonardo da Vinci / Rozália Sulíková, Viera Bennárová
    In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 9-10 (2001), s. 47-48
  2. GII Leonardo da Vinci - spolupráca medzi prácou a vzdelávaním / Viera Bennárová
    In: Hospodárske noviny. - Roč. 12, č. 82 (2004), s. 27