About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

  1. BDF Leonardo da Vinci / Rozália Sulíková, Viera Bennárová
    In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 9-10 (2001), s. 47-48
  2. GII Leonardo da Vinci - spolupráca medzi prácou a vzdelávaním / Viera Bennárová
    In: Hospodárske noviny. - Roč. 12, č. 82 (2004), s. 27