Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Systémy odmeňovania / Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ofprint, 2004
 2. AAB Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Ofprint, 2013
 3. AAB Manažment a európska integrácia : Projekt TEMPUS -Phare IB-JEP-14383-99. / Jozef Komorník ... [et al.]
  Bratislava : Merkury, 2002
 4. AAB Organizácia a kultúra / Helena Šajgalíková, Ľubica Bajziková
  Bratislava : Ofprint, 2013
 5. ACB Manažment v globálnom prostredí / Ľubica Bajziková, Andrej Piškanin, Anna Lašáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 6. ACB Základy manažmentu / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 7. ACB Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2010
 8. ACB Podnikanie v Európe / Andrej Piškanin, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ofprint, 2001
 9. ACB Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 10. ACB Organizačné kultúry : teória. / Helena Šajgalíková, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 11. ACB Organizačné kultúry : prax. / Helena Šajgalíková, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 12. ACD Znalostná spoločnosť a prístupy EÚ z hľadiska vzdelávania / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : Vena, 2009. - S. 29-55 [CD-ROM]
 13. ACD Motivácia pracovníkov / Ľubica Bajzíková
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 255-270 [1,01 AH]
 14. ADC Barriers and drivers of innovation in higher education: Case study-based evidence across ten European universities / Anna Lašáková, Ľubica Bajzíková, Indra Dedze
  In: International journal of educational development [elektronický zdroj]. - Vol. 55, (2017), s. 69-79 [online]
 15. ADE FDI Contribution to Transition development Slovakia versus Slovenia / Alessio Lokar, Lubica Bajziková
  In: Transition Studies Review. - Roč. 15, č. 2 (2008), s. 251-264
 16. ADE Causes of FDI on the transition process: a four countries comparison case / Alessio Lokar, Ľubica Bajziková, Michael Mason
  In: The Journal of Current Research in Global Business. - Vol. 11, No. 16 (2008), s. 116-131
 17. ADE Focus on the automotive industry in the context of a globalization process in Slovakia / Darina Saxunová, Daniela Nováčková, Ľubica Bajzíková
  In: Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics [elektronický dokument]. - Roč. 2018 (2018), s. 1-18 [online]
 18. ADF Employee growth in Slovak knowledge - intensive businesses / Ľubica Bajziková ... [et al.]
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.13, č. 1-2 (2010), s. 4-18
 19. ADF Transition of HRM in the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 2 (1999), s. 20-27
 20. ADF Need for innovation in business services sources and barriers to innovation / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.12, č. 1-2 (2009), s. 4-18
 21. ADF Current scientific discourse on the global leadership : main trends and key concepts / Ľubica Bajzíková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 4-17
 22. ADF Performance-related pay / Ľubica Bajzíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2001), s. 34-52
 23. ADF Is employment flexibility the right answer to unemployment? / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2003), s. 49-68
 24. ADF Human resource management in 90's and Eastern Europe / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1 (1998), s. 50-54
 25. ADM The recent crisis impact on the economies of some countries of Central and Eastern Europe / Lokar, L. Alessio ... [et al.]
  In: Transition Studies Review. - Vol. 16, Iss. 4 (2013), s. 511-527
 26. AEC Medzinárodný manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková
  In: Podnikanie v európskom hospodárskom priestore II.. - ISBN 978-963-7692-48-2. - Győr : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013. - S. 11-30
 27. AEC Priemyselná demokracia a zamestnanecké vzťahy / Ľubica Bajzíková
  In: Podnikanie v európskom hospodárskom priestore II.. - ISBN 978-963-7692-48-2. - Győr : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013. - S. 31-48
 28. AEC Vývoj sociálneho dialógu a jeho význam v súčasnej európskej spoločnosti / Ľubica Bajzíková
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 19-33
 29. AEC The challenges HRM must face under flexible work arrangements / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Ekonomika. Research Papers. - Vilnius : Vilnius University, 2004. - S. 7-21
 30. AEC A graduate's profile in managerial studies in the 21st century / Ľubica Bajzíková, Emil Wojčák, Helena Šajgaliková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 2006-2014
 31. AEC FDI and SME Internationalization as Development Drivers in Transition Economies / Alessio Lokar, Michela Mason, Ľubica Bajziková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 305-312
 32. AEC Posilnenie ochrany sociálnych práv po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie / Ľubica Bajziková
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 7-19
 33. AEC International economic comparison of the Eastern EU rim countries / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková, Peter Bajzík
  In: Recent studies in economics [elektronický dokument]. - ISBN 978-83-943963-8-1. - Bialystok : E-BWN, 2017. - S. 41-48 [online]
 34. AEC Foreign direct investment in the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Foreign direct investment in the CEFTA countries. - Budapest : GKI Economic Research, 1998. - S. 69-90
 35. AED Metodika výskumu / Ľubica Bajzíková
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S.6-8
 36. AED Nový profil manažéra / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 121-137 [CD-ROM]
 37. AED Závery vyplývajúce z riešenia výskumnej úlohy pre ďalší rozvoj ľudského kapitálu v znalostnej spoločnosti / Ľubica Bajzíková
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 160-162 [CD-ROM]
 38. AED Manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 236-245
 39. AFA Flexibility in knowledge - intensive sectors (Case of Slovakia) / Ľubica Bajziková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1689-1700
 40. AFA Importance and characteristics of SME and FDI in Selected CEE countries / Alessio Lokar, Ľubica Bajziková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1775-1782
 41. AFA Business diplomacy and the manager´s profile / Michaela Polákova ... [et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia :AGB, 2011. - nestr. [19 s.] [CD-ROM]
 42. AFA The recent crisis impact on the economies of some european countries / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzková
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia :AGB, 2011. - nestr. [S. 1-13] [CD-ROM]
 43. AFC Current changes to knowledge managerial competencies / Michaela Poláková ...[et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings : volume 22 [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2010. - nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 44. AFC Flexible work organization: Unity or discrepancy between employers and employees / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: AGB and IALBSS Proceedings. Vol 18 [elektronický zdroj]. - Newport Beach : Association for Global Business, 2006. - nestr. [16 s.] [CD-ROM]
 45. AFC Internationalization as a lever of success : SMEs from Italian North-Eastern industrial clusters in the new global competitive environment / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková, Michaela C. Mason
  In: Enterprise in Transition [elektronický zdroj]. - Split : University of Split, 2007. - S. 1163-1180 [CD-ROM]
 46. AFC The minimum wage in compensation systems in EU and the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková
  In: Innovation management and education excellence through vision 2020 [elektronický dokument] : Roč. 31. - ISBN 978-0-9998551-0-2. - Norristown : International business information management association, 2018. - S. 1550-1559 [USB-key]
 47. AFC Eliminating barriers and new challenges in the European labour market / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková, Peter Bajzík
  In: Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe : Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016. - ISBN 978-3-319-70376-3. - Cham : Springer, 2018. - S. 159-168
 48. AFC Minimum wage in the wage structures in the Slovak and Czech Republic / Ľubica Bajzíková
  In: Global Business and Economic Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 270-278 [CD-ROM]
 49. AFC To which extent is research activity in the economic and managerial area part of the scientific method? / Alessio Lokar, Ľubica Bajzikova
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 1050-6292. - Florida : Commonwealth University, 2009. - nestr. [S. 1-14] [CD-ROM]
 50. AFC International entrepreneurship in Italian SMEs / Alessio L. Lokar, Michaela C. Mason, Ľubica Bajzíková
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Harrinsonburg : Association for Global Business, 2007. - S. 1-17 [CD-ROM]
 51. AFC Some considerations of FDI contribution to transition development: a four countries comparison case / Alessio L. Lokar, Lubica Bajziková, Michela C. Mason
  In: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji. - ISBN 978-86-82203-80-3. - Kragujevac : Univerzita u Kragujevcu Ekonomski fakultet, 2008. - S. 3-22
 52. AFC Globalisation and its impact on business activities / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 57-66 [CD-ROM]
 53. AFC How far is the contract and employee telework implement in SMEs and large enterprises? (Case of Slovakia) / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 235, S. 420-426 [online]
 54. AFC The role of minimum wage in compensation systems of the Slovak republic / Ľubica Bajzíková
  In: Global connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair, NJ : Society for Global Business and Economic Development, 2016. - S. 70-78 [CD-ROM]
 55. AFC Revisiting new managerial competences : is there enough motivation to apply them? / Helena, Šajgalíková ... [et al.]
  In: The proceedings of 8th international strategic management conference : new opportunities for global collaboration and strategic alliances in the era of "New Normal" [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2012. - S. 865-872 [CD-ROM]
 56. AFC Recent Eurozone Problems from the Point of View of Local Banking Systems / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajziková
  In: From Global Crisis to Economic Growth : Which Way to Take? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-86-403-1244-8. - Belgrade : Faculty of Economics University of Belgrade, 2012. - [S. 1-11] [CD-ROM]
 57. AFC The minimum wage in the EU / Ľubica Bajzíková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1569-1574 [USB kľúč]
 58. AFC Strategies of companies in the recent business environment / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2015. - Vol. 207, S. 632-641[online]
 59. AFC International competition and fiscal differentiations under democratic conditions / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-975-461-514-2. - Istanbul : Yildiz Technical University, 2014. - Nestr. [12 s.] [CD-ROM]
 60. AFC Dynamics of changes toward knowledge-based economy in Slovak SMEs / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 150, S. 637-647 [online]
 61. AFC Changes in employer´s perception of labour costs / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Enterprise in Transition [elektronický zdroj]. - ISBN 953-6024-39-X. - Split : University of Split, 2001. - S. 35-41 [CD-ROM]
 62. AFC Some considerations on fiscal problems of eurozone countries / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajziková
  In: Managing the "intengibles": business and entrepreneurship perspectives in a global context [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-907795-7-2. - Ancona : Universitá Politecnica delle Marche, 2014. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 63. AFC Perception of flexible work organization: unity or discrepancy between employers and employees / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. - ISBN 953-6025-18-3. - Zagreb : University of Zagreb, 2006. - S. 1080-1090
 64. AFC Will the perception of labour cost be changed in the near future? / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Comparative HRM - learning from diversity. - Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2001. - S. 1-13
 65. AFC Development of two transitional economies and the role of foreign direct investments / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 2834-2848 [CD-ROM]
 66. AFC New managerial profile : knowledge based approach / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 2059-2068 [CD-ROM]
 67. AFC Public debt, democracy and transition / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2012. - nestr. [S. 1-9] [CD-ROM]
 68. AFC Globalization in the case of automobile industry in Slovakia / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková, Darina Saxunová
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown] : IBIMA, 2017. - S. 4879-4893 [USB kľúč]
 69. AFC Benchmarking, benchlearning - learning from diversity / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: An enterprise Odyssey: economics and business in the new millennium 2002. - ISBN 953-6025-05-1. - Zagreb : University of Zagreb, 2002. - S. 1044-1054
 70. AFC Temporary training on work and SB incubating between CEE countries and the West / Alessio Lokar ... [et al.]
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-49-7. - Split : University of Split, 2003. - S. 865-879
 71. AFC Trends of flexible work arrangements and their application in the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local and Global Challenges [elektronický zdroj]. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 181-187 [CD-ROM]
 72. AFC Cross-cultural management in international companies in Central-Eastern Europe: Case of Slovenia and Slovakia / Marina Banovic, Ľubica Bajzíková
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges [elektronický zdroj]. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 551-561 [CD-ROM]
 73. AFC Global Enterprise Competitivity, Transitional Environment and Human Resource Management / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Global Entrepreneurship for the New Millenium : proceedings. - New York : Syracuse University, 2000. - S. 1-15
 74. AFC Process of globalization and human resource management / Ľubica Bajzíková
  In: International Conference University Education Focused on Economics Management and Entrepreneurship : proceedings. - ISBN 80-210-1345-1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - S. 7-10
 75. AFC Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov z hľadiska vplyvu zahraničného kapitálu na Slovensku / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Současný management. - ISBN 80-7078-454-7. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1997. - S. 2-5
 76. AFC HRM development with regard to the foreign bodies entering Slovakia: comparative studies of cross-cultural aspects / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-14-4. - Split : University of Split, 1997. - S. 542-545
 77. AFC Internationalisation of companies to East-Central Europe / Ľubica Bajzíková, Alessio Lokar
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-28-4. - Split-Šibenik : Faculty of Economics University of Split, 1999. - S. 55-64
 78. AFC Foreign direct investment In the Slovak Republic in 1990`s / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-28-4. - Split-Šibenik : Faculty of Economics Split, 1999. - S. 2310-2321
 79. AFC Power allocation in foreign organisations in the countries in transition The Slovak Republic case / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-28-4. - Split-Šibenik : Faculty of Economic University of Split, 1999. - S. 65-74
 80. AFC Are flexible work arrangements atractive enough for knowledge-intensive businesses? / Lubica Bajziková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 771-783 [online]
 81. AFC Public debt, democracy and transition / Lokar L. Alessio, Lubica Bajzíková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 474-488 [online]
 82. AFC The role of bad banks in the solution of debt crises in modern economies / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: AGB and IALBSS Proceedings. Volume 25 [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2013. - nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 83. AFC How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: Leadership model in telework / Emil Wojčák, Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 229, S. 33-41 [online]
 84. AFD Employment support in Slovakia / Ľubica Bajzíková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 74-80
 85. AFD On the drivers, barriers and challenges of innovation in university education / Ľubica Bajzíková, Anna Lašáková
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - 24-33 [CD-ROM]
 86. AFD Globálne vedenie ľudí / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky'12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 25-34 [CD-ROM]
 87. AFD Restructuring transitional economies managerial aspects / Alessio Lokar, Bajzíková Ľubica
  In: Global Business and Economic Development. Vol 2 : The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 97-103
 88. AFD Enhancing the Performance of Organizations by Competency Based Management / Andrej Piškanin, Ľubica Bajzíková
  In: Global Business and Economic Development. Vol 2: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 284-288
 89. AFD High performance, remuneration and trust / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: State and Markets : Forging Partnerships for Sustainable Development. Vol 2 : The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey : Montclair State University, 2001. - S. 289-299
 90. AFD Human resource development globalization=Globalizácia rozvoja ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková, Helena Slobodová
  In: Zborník z medzinárodnej konferencie. - ISBN 80-223-1120-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 29-32
 91. AFD Organizácia riadenia útvaru ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková
  In: Personálny manažment a riadenia firmy. - Bratislava : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 1997. - S. 6-9
 92. AFD Transformácia organizačnej kultúry v podnikoch na Slovensku Odmeňovanie ako druh komunikácie / Ľubica Bajzíková, Helena Slobodová
  In: Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov. - ISBN 80-223-1210-X. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1997. - S. 23-27
 93. AFD Učiace sa organizácie a rozvoj ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková, Andrej Piškanin
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta Managementu UK, 1998. - S. I-3-I-5
 94. AFD Foreign direct investment in the CEFTA-Countries (case of the Slovak republic) / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. 36-39
 95. AFD Odmeňovanie vrcholového manažmentu / Ľubica Bajzíková, Andrej Piškanin
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S. I-3-I-8
 96. AFG A short commentary on new conceptualization of the values oriented leadership and its level in companies in Slovakia / Anna Lašáková, Ľubica Bajzíková, Ivana Blahunková
  In: MHRO18 - jubilee conference of the 5th anniversary of the strategic human resources management master studies : book of abstracts. - ISBN 978-608-212-058-4. - Skopje, 2018. - S. 25-25
 97. AFG Compensation - its change in the Slovak companies in the period of transition / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Collection of Abstracts. - Ljubljana : University of Ljubljana, 1996. - S. 362-364
 98. AFG Human Resources in Enterprises in Transition: Case of the Slovak Republic /comparative studies of cross-cultural aspects/ / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Managing Diversity. Volume 2. - Manchester : The British Academy of Management, 1999. - S.1092-1093
 99. AGI Monograph on the situation of social partners in new member states and candidate countries : Construction sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 100. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 101. AGI Multinational and local resources business services / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2009
 102. AGI Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision / Cecile Hoareau McGrath, Joanna Hofman, Ľubica Bajzíková, Emma Harte, Anna Lašáková, Paulina Pankowska, S. Sasso, Julie Belanger, S. Florea, J. Krivogra
  [Santa Monica] : RAND Corporation, 2016
 103. AGI Monograph on the situation of social partners in the new member states and candidate countries : road transport sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 104. AGI The situation of trade unions and employers´organisations in the electricity sector : in the 10 new members of the European Union and in Bulgaria, Romania and Turkey. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 105. AGI Monographs on the situation of social partners in the candidate countries : textile sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 106. AGI Monographs on the situation of social partners in acceding and candidate countries : trade sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2003
 107. AGI Monographs on the situation of social partners in the acceding and candidate countries : intersectoral level. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 108. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the woodworking sector EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 109. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the extractive industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Pierre Reman
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 110. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the furniture industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 111. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the shipbuilding industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 112. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the professional football players sector EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 113. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the chemical industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 114. AGI Cedefop and the social partners research report / vedúci výskumného tímu Evelyne Leonard, Emmanuelle Perin, Isabelle Vandenbussche
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2007
 115. AGI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie - Výskumný projekt VEGA 1/9221/02 : Záverečná výskumná správa. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2004
 116. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the fishing industry : EU25. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Léonard
  Louvain : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 117. AGI Successful Private Sector Development in Eastern Europe and Former Soviet Union: From Workers´Exchanges to Supply Agreements and FDI Between Slovenia and Moldova : World Bank Contract N 7113131. / Alessio L. Lokar et al.
  Udine : [s.n.], 2002
 118. AGI East-West-Joint Ventures In The Transformation Process : ACE Research Project P-95-2020-R. / Ján Rudy, Ľubica Bajzíková
  Brussels : [s.n.], 1997
 119. BAB Medzinárodný manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová
  Bratislava : Ofprint, 2012
 120. BAB Odmeňovanie ako zdroj motivácie zamestnancov / Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ekonóm, 1999
 121. BCI Manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 122. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie [elektronický zdroj] : . / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 123. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 124. BCI Introduction to personnel management / Ján Rudy, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Comenius University, 1997
 125. BCI Organizačné kultúry 1 / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 126. BCI Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Ján Rudy ... [ et al.]
  Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998
 127. BCI Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 128. BEE V gospodarstvu in podjetništvu so merodajnejši ljude kot eksaktne metode / Aleš Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke. - ISBN 978-961-6620-84-0. - Maribor : Kulturni center Maribor, 2016. - S. 165-179 [0,75 AH]
 129. GAI Manažment a využitie ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenska : VEGA 1/4186/97. / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 1998
 130. GAI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v aspektoch organizačných kultúr a odmeňovania vplyvom transformácie ekonomiky na Slovensku. / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Zdokonalenie manažmentu, rozvoja a využívania ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor rozvoja slovenskej ekonomiky. Výskumný záverečný projekt VEGA č. 1/5098/98 - čiastková úloha č. 2. - Bratislava : Katedra manažmentu FM UK, 1998. - S. 17-21
 131. GAI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v aspektoch organizačných kultúr a odmeňovania vplyvom transformácie ekonomiky Slovenska / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Andrej Piškanin
  In: Výskumná úloha VEGA č. 1/4186/97. Záverečná etapa riešenia výskumnej úlohy (čiastková úloha č.2). - Bratislava : FM UK, 1999. - S. 37-39
 132. GAI Zvyšovanie manažérskych zručností / Andrej Piškanin ... [et al.]
  In: Výskumná úloha VEGA č. 1/4186/97. Záverečná etapa riešenia výskumnej úlohy (čiastková úloha č. 2). - Bratislava : FM UK, 1999. - S. 5-37