About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AEC Podnikanie zahraničných subjektov na území Slovenska / Peter Bajzík
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 11-18
 2. AFD Current problems of the EU labour market (The case of Slovakia) / Peter Bajzík
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 65-73
 3. AFD Rozvoj a podpora vzdelávacieho systému v Európskej únii a na Slovensku / Peter Bajzík
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 14-23 [CD-ROM]
 4. AFD The influence of employee skills and knowledge from the perspective of manangers (Case of Bratislava region) / Peter Bajzík
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 135-142 [online]