Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Fenomén čínskych pohrebných peňazí v kontexte predstáv Ďalekého Orientu a ich komparácia s predstavami záhrobia gréckej antickej civilizácie / Ján Badura
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 2 (2011), [nestránkované, rozsah 14 s., príl. 13 s.]
 2. AFD Genéza vzniku Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v konexte politicko-ekonomických a kultúrno spoločenských zmien prvej polovice 20. storočia a jej reflexia v prostredí slovenského luteranizmu / Ján Badura
  In: In pluribus unum - jednota v mnohosti. - ISBN 978-80-555-0668-5. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012. - S. 304-314
 3. AFD Management practices of electronic resources in an academic library / Ján Badura
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 17-22 [CD-ROM]
 4. AFD Fakultná knižnica EBF UK dejiny a súčasnosť fakultnej knižnice / Ján Badura
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 135-144
 5. BDF Reformácia v Anglicku / Ján Badura
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 12 (2012), s. 54-57
 6. BDF Ako efektívnejšie využívať knižnicu / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 1 (2010/11), s. 28-29
 7. BDF Míľniky ekumenického hnutia: Svetová misijná konferencia v Edinburgu (1910) / Ján Badura
  In: Cirkevné listy. - Roč. 134, č. 12 (2010), s. 12-16
 8. BDF Konštitucionalizmus / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 3 (2010/11), s. 10-15
 9. BDF Konštitucionalizmus pokračovanie z predchádzajúceho čísla / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 33, č. 1 (2011/12), s. 13-18
 10. EDI Svědomí liberála / Ján Badura
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 109-111 [online]
 11. EDI Paul Collier: Miliarda nejchudších : proč se některým zemím nedaří a co s tím recenzia / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 34, č. 1 (2012/2013), s. 19-21
 12. EDI Prvý zborník z úspešnej medzinárodnej konferencie recenzia / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 34, č. 2 (2012/2013), s. 29-31
 13. EDI Nové riešenia starých problémov v oblasti životného prostredia recenzia / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 33, č. 4 (2011/2012), s. 28-30
 14. EDI Horňanová, S., Šoltesová, K. (ed.) Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu recenzia / Ján Badura
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 6 (2013), s. 23-25
 15. EDI Nová monografia o kraji Štefánikovom, Hurbanovom a Krmanovom / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 2 (2010/11), s. 32-33
 16. FAI Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu : pešere, mesiašske a mystické texty. / eds. Sidonia Horňanová, Ján Badura
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 17. FAI „Jednota v mnohosti“ : zborník z teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. / zostavili Adriána Biela, Richard Schön, Ján Badura
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012
 18. GII Čo nového v našej knižnici? / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 33, č. 3 (2011/2012), s. 8-10
 19. GII V USA už dávno pochopili, že štúdium, výskum a veda sa nedajú robiť "na kolene" / aut. interv. Martina Kováčiková ; účast. interv. Ján Badura
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč.102, č. 6 (2012), s. 9
 20. GII Knižnica je centrom pre výskum reformácie na Slovensku / Ján Badura
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 8 (2012), s. 16-17