Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Mgr. Peter Gál, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
E-mail
Telephone
02/501 17 620
Room
prist.č.1
Publications

Mgr. Veronika Gežík, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Ing. Pavol Gono

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
inžinier správca užívateľských aplikácií
Telephone
02/501 17 458
Room
FM UK, Odbojarov 10, m.c. 319
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Note
Na e-mailovú komunikáciu používajte iba adresu michal.gregusfm.uniba.sk
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
Telephone
02/501 17 488
Room
Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, miestnosť číslo 325, 3. poschodie
Publications

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent
Telephone
02/501 17 407
Room
335
Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
správca programu DreamSpark
Telephone
02/501 17 407
Publications

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 401
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publications

Vladimír Hapl

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Nora Hlivárová

Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Publications

PhDr. Mgr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Publications

Zuzana Horáčková

Fakulta managementu UK, Knižnica
knihovník