About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Renáta Drongová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

PhDr. Danka Ďuračková

Fakulta managementu UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný

Mgr. Eleonóra Fecišková

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/501 17 489

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 621
Room
prist.č.2A
Publications

Antónia Fischerová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Helena Fischerová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Mgr. Natália Gahérová

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Peter Gál, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 620
Room
prist.č.1
Publications

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Pavol Gono

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
inžinier správca užívateľských aplikácií
Telephone
02/501 17 458
Room
FM UK, Odbojarov 10, m.c. 319
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
Publications