Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Renáta Drongová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

PhDr. Danka Ďuračková

Fakulta managementu UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný

Ing. Jaroslava Dzugasová, CSc.

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Marina Faďoš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Eleonóra Fecišková

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/501 17 489

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 621
Room
prist.č.2A
Publications

Antónia Fischerová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Helena Fischerová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Mgr. Jana Fratričová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 521
Publications

Mgr. Natália Gahérová

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.