Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Jerguš Čáran

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Erika Černeková

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslav Čirka

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku
Fakulta managementu UK, Referát plánu a rozpočtu
odborný administratívny zamestnanec kult

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku

Mgr. Andrea Daňová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Dr. Fréderic Delaneuville, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 514
Publications

Marta Dobrovičová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Ing. Iveta Drahošová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/501 17 465

Mgr. Martina Drahošová, PhD.

Fakulta managementu UK, E-Europe centrum
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications