About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Mirko Brusnický

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Erika Černeková

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslav Čirka

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku
Fakulta managementu UK, Referát plánu a rozpočtu
odborný administratívny zamestnanec kult

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku

Mgr. Andrea Daňová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Dr. Fréderic Delaneuville, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 514
Publications

Marta Dobrovičová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Ing. Iveta Drahošová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/501 17 465

Mgr. Martina Drahošová, PhD.

Fakulta managementu UK, E-Europe centrum
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications