Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Mgr. Ján Badura

Fakulta managementu UK, Knižnica
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
Publications

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

Eduard Benčurik

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

PhDr. Viera Bennárová

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/501 17 478
Publications

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 486
Fakulta managementu UK, E-Europe centrum
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 453
Note
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.
Publications

Tibor Boroš

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Eva Brestovanská, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 456
Room
koc.č.10
Publications

Mirko Brusnický

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik