Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská konferencia ku dňu Európy

Aj tento rok oslávime Deň Európy na Fakulte managementu študentskou konferenciou venovanou rôznym témam súvisiacim s Európskou úniou a jej budúcnosťou už v pondelok 10. mája 2021.


07. 05. 2021 09.37 hod.

Konferencia je zároveň jednou z aktivít projektu Jean Monnet (ERASMUS+) zameraného na podnikanie v európskom hospodárskom priestore, ktorý sa na fakulte realizuje od roku 2018.

V programe konferencie zaznie v šiestich sekciách viac ako 30 študentských príspevkov, ktoré budú prezentované v štyroch jazykoch (slovenský, nemecký, francúzsky a anglický).

Súčasťou konferencie bude aj plenárna časť, ktorej hosťami budú Robert Hajšel, člen Európskeho parlamentu a Dr. Meera Sarma, z University of Liverpool, ktorá vystúpi s príspevkom na tému: Europe for the Digital Age - Cyber Security and AI Roles as Front Runners to Shape the Future of the European Workforce

K plenárnej časti konferencie sa môžete pripojiť prostredníctvom tejto linky: bit.ly/JMconference_plennary

Konferencia nadväzuje na snahy fakulty v oblasti vzdelávania manažérok a manažérov pripravených na medzinárodné pôsobenie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Témy spojené s fungovaním Európskej únie, reguláciou na vnútornom trhu EÚ, ako aj manažmentom projektov financovaných zo zdrojov EÚ sú dôležitou súčasťou nemeckého a francúzskeho programu na bakalárskom stupni štúdia a študijného bloku Medzinárodný manažment, ktorý fakulta ponúka v magisterskom stupni štúdia.