Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nový prorektor

Novým prorektorom UK pre oblasť IT je od 1. júla 2021 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., z Fakulty managementu UK. Tento návrh rektora UK schválil Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2021.


01. 07. 2021 11.03 hod.

Michal Greguš pôsobí ako podpredseda Akademického senátu UK a predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK. Na FM UK sa venuje informačným systémom a databázam. V oblasti manažmentu spája témy súvisiace s vývojom softvéru a agilného prístupu v projektovom manažmente.