Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodný kurz ENLIGHT Global Engagement

Otvorené prihlasovanie na kreditové štúdium pre študentov bc. štúdia.


Máte priekopníckeho ducha? Chcete sa zapojiť do nového a inovatívneho európskeho dobrodružstva? Prihláste do kreditového kurzu Global Engagement (GEM), na ktorom sa podieľajú tri z deviatich partnerských univerzít ENLIGHT: Gent (Belgicko), Göttingen (Nemecko) a Groningen (Holandsko). Cieľom štúdia Global Engagement je položiť základy globálneho občianstva a kariéry.

Termíny: letný semester 2021
Online výučba: 1. marca - 13. mája 2022;
Prezenčná výučba (Ghent, Göttingen, Groningen): 23. - 30. apríla 2022.

 

O kurze

Modul za 5 kreditov začne so skupinou 45 študentov na jar 2022. Budú rozdelení do troch skupín po 15 študentov, ktoré budú neskôr rozdelené do menších tímov po 5. S cieľom vytvoriť rozmanité a heterogénne vzdelávacie prostredie budú účastníci zaradení do skupín podľa pohlavia, domácej univerzity, disciplín a tímových rolí.

Kurz bude pokrývať tri tematické okruhy, z ktorých každú bude zabezpečovať iná univerzita: Verejné zdravie (Groningen); Migrácia a spoločnosť (Gent); a Zmena klímy (Göttingen).

Financovanie: Kurz Global Engagement bude financovaný ako krátkodobá mobilita Erasmus - každý účastník dostane 70 eur denne počas prvých 14 dní a 50 eur za každý nasledujúci deň od 15 dňa. Existuje možnosť využiť výhody Zeleného cestovania - 50 eur plus 2 dni na cestovanie navyše.

Kto sa môže prihlásiť: študenti bakalárskeho štúdia 3. ročníka s dobrou znalosťou angličtiny.

Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie  od katedry a priemer študijných výsledkov.

Uzávierka prihlášok: 20. októbra 2021

Kontaktné osoby: kateryna.yakovenkouniba.sk; enlightuniba.sk (prosím, uveďte v žiadosti oba kontakty)

Viac informácií