Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "The leader of the future".


25. 10. 2021 16.06 hod.

 

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému 

"The leader of the future". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 9.11.2021 v čase od 12.20 hod. do 13.50 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude študentom a pedagógom zaslaný emailom deň pred prednáškou). 

Prednášajúcou bude Maria-Zoi Papaioannou - IGF Accounting Manager v spoločnosti IBM.  

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Medzinárodný manažment", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku. 

Viac informácií: 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; copus1uniba.sk

PhDr. Lucia Husenicová, PhD. (vyučujúca predmetu "Medzinárodný manažment"; Katedra medzinárodného manažmentu FMUK; husenicova1uniba.sk