Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

FM UK koordinuje medzinárodný projekt ENDURANCE

Medzinárodný projekt „ENDURANCE", v ktorom sa prepája podnikanie a šport, začal v novembri 2021. Konkrétne informácie o cieľoch, partneroch, aktivitách a výsledkoch projektu v siedmych jazykoch môžete nájsť na stránke projektu: www.enduranceproject.eu.


16. 07. 2021 09.58 hod.

Osem partnerov zo siedmych európskych krajín odštartovalo v novembri 2020 medzinárodný projekt „ENDURANCE - Budovanie podnikateľských kapacít pre šport“, ktorý je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie. Fakulta managementu (FM UK) vystupuje v úlohe koordinátora projektu.

Šport a podnikanie majú veľa spoločného a môžu sa vzájomne dopĺňať. Charakteristiky rozvíjané vďaka športovej aktivite, ako sú napríklad odhodlanie, vytrvalosť, zodpovednosť, sebavedomie, rešpektovanie pravidiel, spolupráca, či súťaživosť sú dôležité pre športovcov ako aj pre podnikateľov. Šport a podnikanie však zvyčajne nie sú vo výučbe, tréningu a odbornej príprave účinne prepojenými oblasťami a potenciál synergických väzieb sa stráca. Taktiež, napriek tomu, že pre športovcov sú podnikateľské kompetencie veľmi potrebné, v športovo orientovaných odboroch bývajú podnikateľské vzdelávanie a špecifická odborná príprava na podnikanie často nedostatočné.

Projekt ENDURANCE sa v súčasnosti nachádza vo fáze zameranej na mapovanie väzieb, spoločných prvkov a dynamiky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané. Výsledky mapovania budú k dispozícii v septembri 2021 a projekt na ne nadviaže tvorbou na mieru šitých tréningových materiálov pre podnikanie v športe, ktoré budú dostupné prostredníctvom online interaktívnej OER (Open Educational Resources) platformy. Po ich vytvorení sa zameriame na podporu ich zavádzania vo výučbe, odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch, a na rozšírenie povedomia o dôležitosti prieniku športu a podnikania na úrovni tvorcov politík.

Konkrétne informácie o cieľoch, partneroch, aktivitách a výsledkoch projektu v siedmych jazykoch môžete nájsť na stránke projektu: www.enduranceproject.eu. Prípadne, ak sa chcete dozvedieť o projekte niečo viac v krátkosti, pozrite si naše video: https://www.youtube.com/watch?v=14HwpDjHzYo&t=4s