Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Vyjednávanie v rôznych kultúrach"


08. 03. 2021 19.06 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému
"Vyjednávanie v rôznych kultúrach".

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 13.4.2021 v čase od 10.40 do 12.10 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude študentom a pedagógom zaslaný emailom deň pred prednáškou).
Prednášajúcim bude Jakub Rigó - GSI Product owner, ktorý sa v rámci pôsobenia pre IBM venuje už niekoľko rokov negociačným praktikám na globálnej úrovni.  
Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Medzinárodný manažment I.", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.
Viac informácií:
PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; copus1uniba.sk )
Mgr. Lucia Husenicová (vyučujúca predmetu "Medzinárodný manažment I."; Katedra medzinárodného manažmentu FMUK; husenicova1uniba.sk)