Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Tvorba plánov a rozpočtov organizácie"


08. 03. 2021 19.08 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému
"Tvorba plánov a rozpočtov organizácie".

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 27.4.2021 v čase od 12.20 do 13.45 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude študentom a pedagógom zaslaný emailom deň pred prednáškou).
Prednášajúcim bude Peter Šimko - Expense & Resource Controlling Manager, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti Planning&Budgetingu a niekoľko rokov pôsobil ako manažér na tomto oddelení.
Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Manažérske účtovníctvo", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.
Viac informácií:
PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; copus1uniba.sk)
Mgr. Lenka Papíková, PhD. (vyučujúca predmetu "Manažérske účtovníctvo"; Katedra ekonómie a financií FMUK; chorvatovic3uniba.sk)