Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatie "Uprostred každej ťažkej situácie leží príležitosť!"


20. 04. 2021 21.06 hod.

Vážená pani, vážený pán,

Krízové situácie sú prirodzeným vývojovým fenoménom, ktoré vyvolávajú v spoločnosti obavy a neistoty z budúcnosti. Takto budované a živené negatívne prostredie spôsobuje v spoločnosti ekonomické, kultúrne a morálne straty. Iste budete súhlasiť, že sa všetci v súčasnosti nachádzame v pandemickom prostredí, ktoré „ podnecuje“ a „ živí“ krízové situácie. Ak sa však pozrieme po okolí, zistíme že práve takéto „nehostinné“ prostredie môže byť pre mnohých z nás základ budúceho úspechu. Ako sa to dá a čo je potrebné preto urobiť je témou diskusného pracovného stretnutia, ktoré bude viesť absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave dnes Program líderka spoločnosti LeadIN s.r.o. Miriam Filipová

Podujatie sa uskutoční prostredníctvom virtuálneho prístupu 29.4.2021, ktorý obdržíte po registrácii.

Pozvánka
Registrácia: BPUG.sk | Podujatia - kalendár, zoznam

Program podujatia:

16:30 - 16:35 Otvorenie podujatia
16:30 - 18:00 Uprostred každej ťažkej situácie leží príležitosť!
18:00 - 18:30 Diskusia