Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Opäť šanca získať CMA grant


19. 03. 2021 12.04 hod.

Milí študenti - pripomíname!!!!

Opäť šanca získať CMA grant na štúdium a získanie Certifikátu manažérského účtovníka- Certificate of Managerial Accountant!!!!

Ponuka je pre denných študentov 1. ročníka magisterského štúdia.

V pondelok 22. marca 10:15 hod - 11:00 hod.  máte možnosť sa dozvedieť priamo o tejto ponuke od riaditeľa p. Bernardína Generalaa Regional Partners Relations, IMA institute z Zurichu, ktorý sa k vám pripojí do Teamu manažérske účtovníctvo 4. ročník denní s kolegom pánom Sokolovom aby Vám bližšie ozrejmili význam CMA certifikátu.

Tešíme sa na Vašu účasť a zvedavé fundované otázky.

 

garant programu na FM UK
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Katedra ekonómie a financií 
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave