Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nový projekt MOVE

FM UK spolu s TUKE získali projekt MOVE


20. 12. 2020 13.38 hod.

Fakulta managementu UK v spolupráci s TUKE získali projekt MOVE. Ide o rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Hlavným cieľom projektu MOVE je podporiť internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility. Špecifickým cieľom projektu je nastaviť štandardy a vypracovať súbor odporúčaní pre realizáciu virtuálnej mobility v Európskom vysokoškolskom priestore v podmienkach slovenských vysokých škôl.
Realizácia projektu poskytne komplexný prehľad o využívaní virtuálnej mobility v slovenskom vysokoškolskom priestore. Zámerom riešiteľského kolektívu je do prieskumu zapojiť maximálny počet vysokých škôl, resp. respondentov. Analýza bude vychádzať z kvantitatívneho prieskumu - jeho závery budú doplnené, resp. validované kvalitatívnym prieskumom so zapojením relevantných pracovníkov vysokých škôl – predovšetkým prorektorov a dekanov pre zahraničné vzťahy. Analýza prinesie dáta o miere využívania virtuálnej mobility zo strany študentov i vysokoškolských pracovníkov, ich názor na výhody a nedostatky virtuálnej mobility, ako aj podrobný prehľad o spolupráci v oblasti virtuálnej mobility na jednotlivých vysokých školách.
S cieľom využiť najlepšiu európsku expertízu budú pre druhú fázu – definovanie štandardov a odporúčaní – prizvaní odborníci zo zahraničia, predovšetkým z vysokoškolských pracovísk, medzinárodných organizácii či think-thankov.
Výstupom bude návod/príručka pre vysoké školy pre zavedenie a prehĺbenie spolupráce v oblasti virtuálnej mobility. Príručka bude mapovať aj najnovšie trendy v oblasti virtuálnej mobility a bude tak využiteľná aj v dlhodobom horizonte.