Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia "Pohľady na ekonomiku Slovenska 2021" s podtitulom "Prognózy vývoja ekonomiky SR"


29. 04. 2021 09.04 hod.

Vážení kolegovia,

srdečne vás pozývame na konferenciu organizovanú Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Ekonomickým ústavom SAV

"Pohľady na ekonomiku Slovenska 2021" s podtitulom "Prognózy vývoja ekonomiky SR".

Konferencia sa uskutoční 5. mája 2021 v online priestore sprostredkovanom MS Teams medzi 13.00 hod. až 15.30 hod.

Účasť je bezplatná a umožní prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja slovenskej ekonomiky a diskutovať o trendoch ekonomického vývoja v súvislosti so súčasnou korona pandémiou.

Program konferencie

Pozvánka a link na elektronickú registráciu

Na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej registrácii Vám bude poslaný odkaz na pripojenie do MS Teams, kde sa bude konferencia konať

Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke spoločnosti:

http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/68/pes21/

a na prihlásenie s termínom do *** 3. mája 2021 *** treba použiť tento odkaz na Google formulár:

https://forms.gle/tCdo7iMdsydjSMbP9

Garant konferencie
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.